Det finns både en, två och tre olika myter om jämställdhet. Så därför tänkte jag att det skulle kunna vara intressant att syna några av dem lite extra i sömmarna. Till min hjälp har jag Sandra Lindström, legitimerad psykolog, från Jämställd vardag som föreläser om den ojämställda stressen.

Det är dags att syna några av de vanligaste myterna om jämställdhet i sömmarna. Bild: Pixabay

Vanliga myter om jämställdhet

Myt: Det är omöjligt att det blir jämställt i praktiken

Kort svar: Det kanske det är men förhoppningsvis och förmodligen inte om vi går till botten med de strukturer som skapar ojämställdheten. Men om vi inte försöker så kommer det inte hända någonting alls.

− Jag tänker att hela den här meningen blir ett hinder i sig. Att säga ”jag är för jämställdhet! Men…” Då är risken stor att man inte gör någonting alls för att det känns så stort och hopplöst. Byt ut ”men” mot ett ”och” i stället och berätta vad du kan göra i stället för att det ska hända, säger Sandra Lindström.

Myt: Jämställdheten har gått för långt

Kort svar: Nej, nej, nej. Vi har kommit en bit på väg men vi är inte framme i mål än.

− Forskningen visar tydligt att det fortfarande är ojämställt i vårt samhälle och arbetsliv även om framsteg har gjorts. Definitionen av jämställdhet handlar om att alla ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det är som att säga att demokratin har gått för långt eller det är för mycket fred i världen, säger Sandra Lindström.

Myt: Vi har en jämställdhets- och likabehandlingspolicy – det räcker väl?

Kort svar: Njä. Det är superbra att ni har en men det gäller att ni lever efter den med.

− Börja gärna med att läsa igenom den och fundera över vart ni är på väg. Sedan måste man omvandla mål till delmål och konkreta beteenden. Om ni är 98 procent män och vill anställa fler kvinnor så kanske det inte går att bli 50/50 på en gång. Då är det bättre att ha en plan som man jobbat emot med små konkreta steg som gör skillnad på riktigt, säger Sandra Lindström.

Myt: Illusionen om att män och kvinnor gör karriär på samma villkor

Kort svar: Det finns en hel del forskning som visar att män och kvinnor varken arbetar eller gör karriär på samma villkor. En del av den finns sammanfattat här: forskning om ojämställdhet.

− Det spelar ingen roll att kvinnor har fler meriter eller mer utbildning. Det är svårare att vara kvinna och ta sig fram i hierarkierna som arbetslivet har, säger Sandra Lindström och fortsätter:

− Om man bara rekryterar dem som man gillar så kommer det fortsätta att vara skevt. Vi måste ha en mer demokratisk men också mer medveten rekrytering i affärslivet.

Myt: Men män och kvinnor är ju olika!

Kort svar: Jo men visst är vi det. Men i grund och botten är vi människor.

− Det finns absolut biologiska skillnader mellan kvinnor och män men ofta är likheterna mellan kvinnor och män mycket större än olikheterna, säger Sandra Lindström.

Myt: Fast, kvinnor är ju skörare

Kort svar: Uteblir pga skribent har storknat pga är skör kvinna. Eller nä, kanske inte.

− Så är det inte. Kvinnor är hårdare drabbade när det gäller exempelvis sjukskrivningar men det beror inte på att kvinnor är skörare. För det första befinner sig fler kvinnor i arbetsmiljöer som gör dem sjuka eftersom det är så dåliga arbetsförhållanden. För det andra behöver många kvinnor prestera mer jämfört med sina manliga kollegor för att deras leverans ska räknas. För det tredje så tar fortfarande kvinnor ett större ansvar i hemmet vilket kan liknas vid ett dubbelarbete, säger Sandra Lindström.

Vad säger du som läser? Har du hört någon av de här myterna förut eller har du någon annan att lägga till på listan?