Alla sänder vi ständigt ut signaler, både uttalade och outtalade sådana, om hur vi verkar må, i det vi säger och hur vi rör oss. Som chef har du makt och det innebär att dina signaler är ännu starkare och har större betydelse och därför är det viktigt att var medveten om vilken retorik du har som ledare till vardags. Här är Klara Härgestams, som är retorikkonsult, författare och föreläsare, bästa tips för vardagsretorik som ledare!

Don’t! Ligg inte på latsidan med din vardagsretorik, som ledare befinner du dig mer eller mindre alltid i rampljuset så ta det på allvar. Bild: Mircealancu från Pixabay

Don’t

Tänk att din retorik är fullkomlig

Ingen människas retorik är fullkomlig alltid. Alla har vi våra svagheter och styrkor och anledningen till att de är viktiga att känna är för att du kan använda dina styrkor till din fördel men också jobba med att stärka upp dina svagheter. Vilket intryck vill du ge i olika situationer och hur kan du använda det du säger och ditt kroppsspråk för att stärka det budskapet? Både kroppsspråk och röst går att förändra och jobba vidare på menar Klara Härgestam: 

Klara Härgestam Foto: Emma Ode

− Alla har vi en bild av hur vi tror att vi är, hur bra stämmer den? Spela in dig själv när du övar framför spegeln eller be vänner och familj ge dig feedback. Då kan du kartlägga dina styrkor och svagheter och börja arbeta aktivt med dem, säger Klara Härgestam. 

Ta dig an manér som inte är dina

Det kommer att synas om du tar dig an ett kroppsspråk, språkbruk eller manér som inte är dina eller som du inte känner dig bekväm i. Och det kommer att göra det svårare för dig att bygga starka och förtroendeingivande relationer med dina kollegor och medarbetare om de upplever att du har klivit in i en påklistrad roll med gester mimik och tonfall. 

− Utgå från dig själv! Alla beter sig inte likadant i alla situationer men för att ge ett genuint intryck måste du vara dig själv, säger Klara Härgestam.  

Glöm bort målgruppen

Det är lätt hänt att bli så fokuserad på genomförandet att man glömmer bort vem det är du har framför dig. Vem sitter mitt emot dig? Hur behöver du anpassa din kommunikation efter den personen eller avdelningen? Som ledare kommer du från ditt håll med en agenda och något du vill säga. Men du behöver också veta var lyssnarna befinner sig menar Klara Härgestam och ger rådet att du inleder med att fråga hur har deras dag varit. Du måste alltså ha koll på om det exempelvis har varit stressigt på vissa avdelningar senaste veckorna eller om något särskilt har hänt. Det finns också små sätt för att skapa känslan av att ni är här tillsammans.

− Om du inte har hunnit ta reda på innan hur läget är måste du börja med att lyssna. Ställ frågan: hur har vi det? Och gå laget runt för att lägga grunden för att ni alla är så närvarande som möjligt, säger Klara Härgestam.  

Do! Glöm inte bort att anpassa ditt budskap efter de som du pratar med och det gäller inte bara det du säger utan också hur du klär och för dig. Bild: Mircealancu från Pixabay

Do

Ta din retorik på allvar

Det är lätt hänt att tänka att det här med retorik är något som man jobbar med då och då eller inför ett tal eller en presentation. Men nej, det är något du gör hela, hela tiden. 

− Din retorik spelar roll! Ha koll på ditt kroppsspråk och din röst för att använda den ordentligt och anpassa dig efter läget du står i här och nu. När ska du vara mer vänskaplig och när ska du vara mer auktoritär? Säger Klara Härgestam. 

Förbered dig alltid

Det spelar ingen roll om du ska göra en stor eller liten dragning, se till att vara förberedd genom att ställa dig själv följande frågor: Hur ska vill jag att de ska tänka, känna och göra efter dagens möte? Vad är mitt huvudbudskap efter dagens möte? Genom att fråga dig det och förbereda ditt möte, samtal eller dragning efter svaren på detta kommer du att bli mycket tydligare i din kommunikation.

− Sammanfatta det absolut viktigaste som du vill att de andra personerna ska ta med sig i en enda mening: det kommer hjälpa dig bli mer precis och konkret, säger Klara Härgestam. 

Ha koll på normerna

Alla är vi ständigt omgivna av normer och förväntningar på oss som ledare. Vissa handlar om vad du bör eller inte bör göra, andra kring hur du ser ut, vad du säger och så vidare. Å ena sidan är det bra att ha koll på normerna men å andra sidan ska du inte heller låta dem dupera dig fullständigt. Genom att ha koll på vilka normer som gäller i er organisation kan du också förhålla dig till dem och välja: kommer det att gagna dig att använda dem till din fördel eller kan du istället tjäna på att sticka ut och göra annorlunda? 

− Det är lätt hänt att fastna i att vi ska se ut, vara eller föra sig på ett visst sätt som ledare. men det behöver du inte om det inte är så att det gynnar dig. Därför kan det vara en befriande tanke att det viktiga är att du känner dig trygg i sättet du uttrycker dig på för då blir du bekväm. Alla är vi olika och inget är rätt eller fel med det, säger Klara Härgestam.


Tyckte du om detta inlägg?
Klicka på hjärtat eller dela inlägget så att andra kan få läsa det!