Vi har pratat om dem innan: de svåra samtalen som är en del utav alla chefers vardag. De kan vara mer eller allvarliga. Men oavsett hur stora eller små de verkar vara är det så viktigt att du tar samtalet så snart som möjligt så att inte fler problem uppstår. Karin Odhnoff, ledarskapskonsult och ägare av Cajos Consulting AB, delar med sig av vad du som chef kan tänka på före, under och efter svåra samtal.

Idag får vi ta del av några konkreta tips på hur du som chef kan underlätta det svåra samtalet och därmed undvika att ni hamnar i en situation där den som pratar högst eller mest vinner. Bild: Pixabay

Före, under och efter svåra samtal

Före

Det är lätt hänt att fokusera på känslorna när man förbereder svåra samtal. Hur ska personen du pratar med känna? Hur kommer hen reagera? Men ett svårt samtal handlar mer om bara känslor. Varför ha du samtalet? Vad är det som du vill uppnå med samtalet? Är det rykten och klagomål som är anledningen till samtalet så måste du som chef undersöka relevansen och hitta fakta i dem. Det ska vara sakliga argument som du lägger fram, framförallt om det är arbetsrättslig process.

− Rannsaka dig själv också, har du som chef gjort tillräckligt eller hade du kunnat göra något annorlunda? säger Karin Odhnoff.

Karin Ondhoff. Foto: Privat

Men det gäller också att du funderar över hur din relation till medarbetaren ser ut eftersom det kan påverka ert samtal och inte minst hur du går in i samtalet. Om du tycker att er relation är ansträngd eller känns jobbig så är risken stor att du som ledare går in i det samtalet men en omedveten, negativ energi vilket kan försvåra samtalet oerhört.

Där är Karin Odhnoffs tips att boosta dig själv inför samtalet:

− Hitta saker som är bra med personen, så du går in så du går in med en neutral men optimistisk attityd. Välj också ditt tillfälle och din miljö med omsorg och omtanke och ha tiden på din sida så ni inte behöver stressa, säger Karin Odhnoff.

Läs mer: Att förbereda svåra samtal är att göra dem lite lättare

Under

Var tydligt med syftet, tydlig och korrekt och neutral som möjligt. Medarbetaren kan reagera på en massa olika sätt och det är helt okej att bli förbannad, besviken eller ledsen. Vänta, låt medarbetaren reagera. Prata inte sönder samtalet utan våga vara tyst.

− Det är helt meningslöst att skriva ned precis vad du ska säga men ha stolpar så du kan hålla den röda tråden och vara tydlig. Är det en arbetsrättslig fråga så kommer du också att behöva presentera vad du har för underlag, säger Karin Odhnoff.

Ett annat av hennes tips är att visa medarbetaren respekt genom att fråga: ”Vad kan jag som chef göra för dig nu?” Men också att låta medarbetaren påverka vad som ska hända efter samtalet. Avsluta samtalet genom att sammanfatta det tillsammans och låt medarbetaren få det sista ordet.

− Du har makten ändå som chef så låt medarbetaren få sista ordet eftersom medarbetaren då förmodligen går ut från samtalet med en bättre känsla, säger Karin Odhnoff.

Läs mer: Nio vanliga misstag vid svåra samtal

Eftersom det svåra samtalet i första hand endast berör den det gäller så är det lätt hänt att glömma bort arbetsgruppen. Bild: Pixabay

Efter

Vilka känslor går medarbetaren vidare med? Var någon från facket eller någon annan med? Det kan kännas som att det är klart när samtalet väl är över men det är det varken för medarbetaren eller arbetsgruppen. Har du en plan för hur ni ska prata om det efteråt och i arbetsgruppen?

− Jag tror en av framgångsfaktorerna är att finnas där för medarbetaren och inte lämna hen i sticket. Låt medarbetaren få samtalsstöd, oavsett om du ger det själv eller erbjuder det via exempelvis företagshälsovården, säger Karin Odhnoff.

Sist men inte minst är det viktigt att du gör den skriftliga dokumentationen. Gör den efter samtalet och visa den för medarbetaren så hen kan få godkänna det.

− Det kan vara bra att ha av många skäl men framförallt så att ni är eniga om vad som har sagts och att du som chef visar att du har lyssnat och förstått medarbetarens situation och att ni har samsyn på planen framåt, säger Karin Odhnoff.

Vad säger du som läsare? Hur brukar du göra genomföra svåra samtal? Har du något tips eller råd som du vill dela med dig av?