Så hanterar du sociala monster

Alla är vi olika och att vissa personer tar mer plats än andra är knappast någon överraskning. Men så finns det de personerna som hörs och syns mer än mycket på arbetsplatsen. Ett så kallat socialt monster som tar all möjlig plats i arbetsgruppen på kollegornas bekostnad. Hur kan du som chef hantera situationen och vad bör du inte göra?

Sociala monster pratar oavbrutet

Ett socialt monster kan prata oavbrutet utan att ens försöka lyssna på vad andra i omgivningen säger. Bild: Pixabay

Don’t

Utgå från att personen menar illa

Det är lätt att dra förhastade slutsatser om varför personen är som den är eller gör som den gör. Det är sällan folk gör saker av illvilja och personen behöver inte ens vara medveten om vilka konsekvenser hens beteende får.

─ Människans psyke är komplext och vad anledningen är till att den här personen syns och hörs mer än andra, på andras bekostnad, är svårt att säga. Det kanske varken chef eller kollegor någonsin får veta, säger Paulina Gunnardo, beteendevetare.

Även om orsaken till hens beteende aldrig blir känd så kan du som chef se om det får negativa effekter för arbetsgruppen.

Utnämn det sociala monstret till syndabock

Om stämningen i arbetsgruppen är negativ och det har börjat utses syndabockar inom gruppen så har ni ett problem som redan har gått för långt. Då har subgrupper skapats för att medarbetarna känner sig otrygga och inte trivs i situationen.

Paulina Gunnardo

Paulina Gunnardo

─ Gemenskap är ett sätt för våra hjärnor att skapa trygghet i lägen när vi känner oss otrygga. Då tyr vi oss till människor vi känner och litar på, säger Paulina Gunnardo.

Att grupperingar uppstår och syndabock utses sker inte i en handvändning. Det är viktigt att du som chef inte konfronterar det sociala monstret inför hela gruppen utan i stället fokuserar på varför gruppen agerar som den gör.

Låt bli att reda ut konflikter

Om de andra medarbetarna upplever att  de hamnar i skymundan, inte får synas eller komma till tals på grund av det sociala monstret kan det leda till otrevlig stämning i arbetsgruppen. När man har stört sig på något tillräckligt länge är risken att tålamodet tar slut och att konflikter uppstår. Konflikter om sakfrågor är ingenting som är farligt eller konstigt på en arbetsplats. Men om de förblir outredda kan de eskalera från att handla om sakfrågor till personliga konflikter. Om det uppstår konflikter är det viktigt att du som chef inte i ignorerar dem utan hjälper gruppen att reda ut dem.

https://pixabay.com/sv/cat-kattunge-alley-cat-pet-street-1543541/

Hur påverkas arbetsgruppen och dess social dynamik av det sociala monstret? Bild: Pixabay

Do

Känn in hur det påverkar gruppen

Lyssna in – vad får det sociala monstrets beteende för effekt i gruppen. Är de andra irriterade? Om ja, vad beror irritationen på egentligen? Är det verkligen det sociala monstrets beteende som är problemet eller har det med andra faktorer som stress, arbetsbelastning eller otydliga målbilder att göra?

─ Det är svårt för dig som chef att lösa situationer som du inte vet något om. Dra inte för stora växlar på det på en gång om. Skapa dig en egen bild av vad som händer i arbetsgruppen innan du agerar, säger Paulina Gunnardo.

Ha ett öppet förhållningssätt

Ett socialt monster kanske inte är medveten om att hen pratar hål i huvudet på andra eller att andra inte får komma till tals. Det kan vara en försynt person som inte vill orsaka skada. Likväl som det kanske vara en egocentrisk person som tror att hen är störst, bäst och vackrast. Vissa tar mycket plats för att de inte vågar göra något annat. Andra pratar oavbrutet för att de upplever att ingen lyssnar på dem. Kontentan? Det finns lika många olika anledningar till varför någon blir ett socialt monster som det finns sociala monster.

─ Eftersom du inte kan veta varför en person är på ett visst sätt så är det klokaste man kan göra att ha ett nyfiket och öppet förhållningssätt. Det är också viktigt att man som utgångsläge har en positiv syn på människan och ser möjligheterna med att ta tag i problemet, säger Paulina Gunnardo.

https://pixabay.com/sv/kattunge-cat-kattdjur-pet-djur-487641/

Som chef behöver du vara nyfiken och orädd på samma gång i din kommunikation. Bild. Pixabay

Ge feedback och chans till förändring

Oavsett vad det beror på att det sociala monstret syns och hörs mer än andra är det viktigt att komma ihåg att både det sociala monstret och resten av gruppen har behov av bekräftelse och att få känna sig omtyckta. Med det sociala monstret kan det vara klokt att både ge bekräftelse men också vägledning och empatisk gränssättning. Kanske det aldrig är någon som sagt ifrån och kommunicerat hur beteendet går ut över andra? Ett första steg är att prata med personen och ge hen en chans att förändra sitt beteende.

─ Lägg fram problemet på ett tydligt men kärleksfullt sätt. Visa vart gränserna finns för både för dig som chef och inom arbetsgruppen. Det är en sak att kritisera personen och en annan att ge feedback på hens beteende, säger Paulina Gunnardo.

Hennes rekommendation är att du använder dig att ett jag-budskap och att du ställer nyfikna frågor. Till exempel  ”jag upplever att du i dessa situationer gör si eller så och då har jag sett att detta händer” eller ”på mötet häromdagen noterade jag… Varför blev det så?”. Anpassa följdfrågorna efter vad personen svarar. Uppmuntra hen att lyssna på sina kollegor och att ge andra utrymme utan att förminska eller underminera sig själv.

Att uppleva att man är lyssnad på ökar ett hormon som heter oxytocin. En ökad nivå av oxytocin ökar i sin tur möjligheterna att ta in andras perspektiv och att vara mer öppen för samarbete. Alltså: att lyssna på vad det sociala monstret och ge hen verktyg att utvecklas kan ge flera goda effekter. Det ingår i din roll som ledare att se till så att alla medarbetare upplever att de får komma till tals  och att de blir sedda.

─ Som chef kan det vara både jobbigt och obehagligt att ta tag i ett sånt här problem men tanken är att du ska hjälpa personen att ta eget ansvar för sitt beteende, säger Paulina Gunnardo.


Tyckte du om detta inlägg?
Klicka på hjärtat eller dela det gärna så att andra kan få läsa det! 

Föregående

En kort helg till ända

Nästa

Sexism kan skada mäns hälsa

2 Kommentarer

  1. Profilbild

    Intressant intervju Clara & Paulina! det sociala monstret tror jag alla på ett eller annat sätt råkar ut för då och då.

    Som chef på min förra tjänst känner jag igen mig i att det inte alltid är lätt att lösa men nödvändigt att våga göra på ett tydligt och öppet sätt.

Lämna ett svar

© Bossbloggen.se