Vi blir generellt sett alltmer flexibla i vårt arbetsliv. Men även om det finns en hel del yrkesroller som förutsätter att du går till din arbetsplats för att kunna jobb så blir det också allt fler som kan jobba hemifrån eller från annan ort. Vilket inte bara påverkar kulturen och klimatet i företaget. Det påverkar medarbetarna – både de som är kvar på kontoret och de som jobbar på distans.

Enligt en studie som Harvard Business Review presenterar är en vanlig effekt bland medarbetarna som jobbar på distans att de upplever att de inte är lika mycket värda som kollegorna på kontoret. Men också att de blir lättare förbisedda och är mer stressade vilket kan påverka deras arbetsmiljö negativt. Hur kan du som ledare göra för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för dem? Och vad finns det för do’s and dont’s när du är chef på distans?

Dont! Glöm inte bort att när man jobbar på distans kan tystnad från kollegor och chefen bidra till utanförskap och ensamhet. Bild: Pixabay

Don’t

Ta allt på mejlen

När arbetet sker mer eller mindre på distans så är det lätt hänt att fastna i mejlkorgen. Men, som vi alla vet så kan text också vara ett väldigt trubbigt verktyg när det gäller att kommunicera eftersom kroppsspråk, tonfall och ögonkontakt inte finns med i de skrivna orden. Därför är viktigt att du ordnar så att du kan träffa dina medarbetare som jobbar på distans på regelbunden basis. Men också att ni, om detta inte är möjligt, allra minst pratar med varandra.

Kör samma teknik med alla

En vanlig fälla att hamna i är att du anpassar din kommunikation med medarbetarna på distans efter vad som passar dig bäst. Don’t. Med all den teknologi som finns i dag finns också alla möjliga olika möjligheter att skapa samtalsytor. Använd dem som får respektive medarbetare att känna sig tryggast och mest avslappnad. En föredrar kanske Zoom eller Skype där ni kan se varandra medan ni pratar. En annan kanske föredrar att prata i telefon. Vi är alla olika så fråga medarbetaren vad hen föredrar, testa er fram och anpassa ert kommunikationsmedel efter det som fungerar bäst för er.

Ta det som det kommer

En annan vanlig miss en kan göra chef, framförallt i tider när allt flyter på som det ska, är att man tänker “hen hör av sig om det är något” och sysselsätter sig med annat. Ja, förhoppningsvis kommer medarbetaren att höra av sig om något inträffar men sluta inte prata med varandra för det. Det är när ni checkar av läget ofta och regelbundet som ni lär känna varandra och kan bygga tillit. Om du sedan föredrar att ha fasta tider för avstämning eller ej kan variera så länge du har som rutin att prata med dina distansarbetande medarbetare ofta och med jämna mellanrum. Tystnad skapar lätt ensamhet.

Läs mer: Annelie Liljeqvist, “Jag har ett eget rum men sitter nästan aldrig där”

Do! Kaffemaskinen brukar sägas vara ett kontors sociala mittpunkt. Försök att skapa möjligheter till att dricka kaffe digitalt så du, och kollegorna, kan vara social även med de medarbetare som inte jobbar på plats. Bild: Pixabay

Do

Var tydlig

Ett av de enklaste sätten att skapa otrygghet på är att vara otydlig med vad man menar, vill och förväntar sig. Något som blir extra tydligt när man inte träffas fysiskt varje dag: därför gäller det att ni pratar med varandra om vilka förväntningar som finns, både från din och medarbetarens sida. Vad ska medarbetaren leverera, vilka resurser och vilket stöd behöver hen från dig som chef och hur ska ni jobba tillsammans på bästa sätt?

Visa tillit

När du är den som har det yttersta ansvaret är det lätt hänt att man känner ett behov att ha kontroll på vad som händer och sker. Men det är skillnad på att ha kontroll och koll. På distans blir det därför extra viktigt att du har tillit och känner dig trygg i dina medarbetares förmåga att göra jobbet. Ett kraftfullt sätt att göra det på? Undvik detaljstyrning.

Var tillgänglig

Sist men inte minst är tillgänglighet en viktig aspekt i ledarskap på distans. Det är få som inte känner sig tryggare när vi vet att det finns någon som har vår rygg och att vi kan kontakta den personen om det behövs. Sedan är klart det bästa om vi har kompetensen och färdigheten att möta situationer som vi ställs inför på egen hand och därmed inte behöver använda livlinan. Men det är skönt att ha den i bakgrunden: framförallt om vi vet att vi kan använda den mer än tre gånger.

Läs mer: Favoriserande chefer, när relationen blir lite för bra

Och nu är jag givetvis nyfiken. Har någon av er här har en ledarroll där medarbetarna finns på distans? Har du någon rutin för hur ni kommunicerar då och hur ser den i så fall ut?


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på FacebookInstagramBloglovin’ och Youtube?