En fråga som jag får då och då är: hur går man från informell ledare till formell ledare? Den som inte hört talas om informella ledare innan behöver inte skämmas över det. Men läs gärna artikeln informella ledare – vilka är de? för att få lite kött på benen.

Informella ledare finns i princip i alla organisationer. Ibland är det den formellt utsedda chefen som också är informell ledare. Ibland är det en person som är formell ledare och en eller flera medarbetare som är informella sådana. Så, gör man då om man är en informell ledare som vill få mer ansvar och få kliva upp i en formell ledarroll? Well, ingen resa är den andra lik. Men jag har sammanställt några tankar och tips som jag hoppas kan hjälpa dig på vägen!

Som chef kan det vara oerhört värdefullt att ha kol på vilka informella ledare det finns i organisationen – inte minst om ni ska genomföra förändringsarbeten av olika slag. Grafik: MAST Produktion

Från informell ledare till formell ledare

Prata med din chef

Det första steget är att berätta för din chef att du vill avancera, få mer ansvar och att du vill arbeta som ledare i organisationen i framtiden. Är chefen bra så kommer hen att hörsamma det och hjälpa dig att lyckas. Hjälpen kan förstås se olika ut beroende på resurserna men några förslag är att bistå med:

– Eventuell utbildning eller kurser inom olika ledarskapsfrågor.

– En mentor som kan hjälpa dig vässa dina ledarskapsförmågor redan nu. Det kan förstås vara chefen själv som gör detta, en annan chefskollega eller en person med mitt jobb som man tar in utifrån.

– Att detta skrivs in i din utvecklingsplan och att chefen lyfter fram dig som potentiell ledarkandidat vidare i organisationen.

– Att du får prova på ledarrollen i olika sammanhang. Kanske genom att ansvara för ett projekt eller få en arbetsledande roll. Det sistnämnda kan dock vara otroligt utvecklande men ibland också otacksam om det blir så att du gör allt chefen borde göra utan att få betalt för det. Så var noga med att 1. Få lön för mödan och 2. Få den utbildning, de resurser och det stöd som du behöver för att göra ett bra jobb.

Om chefen inte hjälper till

Om chefen inte hörsammar detta så hade jag först och främst funderat över varför hen inte gör det. Är det så att hen menar väl men inte hinner med eller prioriterar det? Beror det på att hen inte har kompetensen eller förmågan att göra det? Kan det vara så att du är för oumbärlig där du är? Är det så att chefen inte vill släppa fram eller förbi dig eller kan det vara något annat som ligger bakom?

Om det beror på tidsbrist hade jag pratat med chefen om det och, om rimligt, pushat hen att prioritera det högre. Om det är chefens förmåga och möjligheter som brister hade jag berättat om mina ambitioner med chefens chef eller någon annan chef i organisationen och (utan att skuldbelägga den närmsta chefen) frågat vilka utvecklingsmöjligheter som de hade sett. Om du tror att det beror på att du är för oumbärlig där du är så hade jag:

1. Pratat med chefen om detta och 2. Jobba för att bli mer umbärlig – det är inte hälsosamt för någon, varken individen, gruppen eller organisationen, att vissa medarbetare är oumbärliga. Om chefen inte vill släppa förbi eller fram dig så hade jag absolut pratat med andra i organisationen för att se om där finns möjligheter eller sökt mig vidare. Om chefen inte tror att du är redo att kunna leda är det en del av hens jobb att hjälpa dig att bli det.

Informell ledare + chef

Det innebär dock inte att alla chefer har koll på vad informella ledare är eller vilka ni är. Därför blir det extra viktigt att du som medarbetare pratar med din chef om dina framtidsutsikter och ambitioner.

Prata med andra

Vi har redan varit inne på det lite, att inte bara prata med din egen chef utan också andra i organisationen om dina ambitioner. Gör gärna det även oavsett vilket gensvar du får av din chef. Om ingen vet om vad du vill jobba med i framtiden så kommer de inte heller ha dig ”top of mind” när möjligheten dyker upp. Så nätverka, både inom organisationen du jobbar i och utanför och prata om dina drömmar högt. Det är inte fult eller skämmigt att säga högt att du vill arbeta som ledare i framtiden utan tvärtom bra och beundransvärt!

Vässa ditt ledarskap redan nu

Som informell ledare sitter du på ett gyllene tillfälle som få andra har. Du kan träna upp dina ledarskapsskills i det dolda = den perfekta mjukstarten! Här kan du träna på att leda genom att ställa frågor. Du kan träna på ditt sätt att kommunicera och interagera med dina kollegor och hur du kan bidra till att höja andras motivation och engagemang. Dessutom har du första parkett till att se hur din chef leder och kan observera. Vad gör hen som är bra? Vad kan förbättras och vad hade du velat göra annorlunda?

Samla på dig erfarenheter som ledare

En av de vanligaste anledningarna till att det är svårt att få sitt första chefsjobb är man som kandidat inte har tillräckligt med erfarenhet (hur man nu ska kunna få det utan att få första jobbet). Undvik den fällan genom att samla på dig så många olika situationer som möjligt där du får praktisera ditt ledarskap och kan berätta om det. Att vara informell ledare är en bra merit. Att vara ledare i organisationer utanför jobbet är en annan. Att leda projekt är en tredje. Och så vidare…

Dels är det bra för att du kommer lära känna dig själv som ledare. Därmed kommer du bli mer säker i intervjusituationer eftersom du inte bara spekulerar i hur du kommer göra som chef – du har ett hum om det. Dessutom kommer du att lära dig massor av matnyttiga saker på vägen som du kommer att ha glädje av i ditt ledarskap.

Så, nu börjar detta bli i längsta laget så jag bromsar där. Men jag hoppas verkligen att detta kan hjälpa dig att gå från informell ledare till att bli en formell sådan. Vill du ha fler tips, råd är det bara att säg till! Vill du dela med dig av hur du gjorde för att bli chef? Gör jättegärna det! Är fler än jag som hade varit intresserade av att läsa det.