Varför kan det vara viktigt att ha inflytande på jobbet? Och hur gör du för att öka det? Låt oss ta avstamp i den här artikeln från HBR och reda ut det!

Så först och främst: vad innebär det att ha inflytande? Dels innebär att du kan få möjligheten att påverka, göra din röst hörd och bli lyssnad på när olika beslut ska fattas. Dels kan det innebära att du får tillgång till information och lära dig mer.

Don’t! Undvik ordet “jag” så mycket som möjligt utan fokusera mer på vad du kan göra för andra. Bild: Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

Don’t

Använd dig av monologer

Ett av verktygen för att lära sig vad andra behöver är att lyssna. Lyssna, lyssna, lyssna. Ställ frågor. Dela med dig av dig själv. Det är genom dialoger som vi lär känna varandra ordentligt. Genom att visa att du värderar andras kunskaper så era relationer bli starkare vilket i sin tur också kommer att förtroendet mellan er ökar.

Missbruka makten du får

Vill du öka ditt inflytande så är det också viktigt att inte bara utgå från dina egna behov eller missbruka makten du får. Visst, det finns gott om exempel på personer som har mycket inflytande och använder den. Däremot är det en skillnad på att använda sin makt till att göra gott eller att bara göra det med egoistiska drivkrafter genom att exploatera andra.

Glöm bort ditt kroppsspråk

Förtroende fås inte bara genom genom handlingar utan du kan också påverka det genom ditt kroppsspråk. Genom att sträcka på dig, röra dig självsäkert och utstråla trygghet så kommer din omgivning att påverkas av det.

Do! Att lära känna andra oavsett om det är från andra avdelningar i organisationen eller externt är så, så viktigt. Bild: Christina wocintechchat.com on Unsplash

Do

Nätverka, nätverka, nätverka

Att nätverka och lära känna andra andra personer både inom organisationen, branschen och externt är så värdefullt eftersom du då kan öka volymen i kunskapsbanken men också förståelsen för andras behov. Det kommer att hjälpa dig kunna fatta bättre beslut och hjälpa dig om du behöver vara strategisk för att få igenom ett beslut.

Bygg upp en specialistkunskap

Ett annat sätt kan också vara att bygga upp en specialistkunskap (alternativt ett väldigt starkt personligt varumärke). Det i kombination med ett starkt nätverk kan definitivt vara till nytta för att öka sitt inflytande.

Var strategisk om du behöver det

Har du ett beslut som du skulle behöva få igenom som gör gott men kanske inte får gehör direkt? Då kan det absolut vara läge att bli strategisk och tänka igenom vilka personer som behöver engageras i frågan, vilka motsättningar och hinder du kan komma att möta och sedan tänka ut en plan utifrån det. Det tar kanske lite längre tid att göra det på förhand men det kommer att göra det enklare att få beslutet fattat och förmodligen också betydligt lättare att implementera det.

Vad säger du som läser! Har du några tankar och erfarenheter kring det här med att öka sitt inflytande på jobbet?