Okej, än är han inte helt lämnat det vita huset men eftersom hans presidentskap ändå är på upphällningen kan vi nu studera detta fenomen närmare. Efter att ha sett Donald Trump leda USA i fyra års tid så har jag konstaterat att Trumps ledarskap, the Management by Trump, innehåller följande olika ingredienser!

Läs mer: Trump for president

Vad består Trumps ledarskap av? Oh vilka effekter får det? Bild: Tibor Janosi Mozes från Pixabay

Management by Trump

Tyck att du alltid är störst, bäst, vackrast och kan allt

Det trumpska ledarskapet genomsyras av övertron till egna jaget. Han är störst, bäst, vackrast och dessutom kan han allt – om allt. Vilket såklart är värt att ifrågasätta när både hans handlingar och forskare och sakkunniga tydligt visar att han har fel. Hur som helst är detta en stadig grundplåt att stå på. För vem kan ifrågasätta dig som ledare när du är så fullständigt övertygad om din egen förträfflighet?

Välj egna sanningar framför fakta

En annan sidoeffekt av att ha en övertro på sin egen kunskap är välja sina egna sanningar framför fakta som presenteras för dig. Som i det här klippet när Trump enkelt avfärdar sakkunnigas vädjan om att ta klimathotet på allvar för att skydda California-bor från framtida skogsbränder med kommentaren “It will start getting cooler, you just watch”… För visst är det enklare att ignorera effekterna av det som sker när de inte drabbar dig själv personligen?

Skyll alltid allt dåligt på någon annan

Ett annat beteendemönster är oförmågan att ha eller göra fel. Och om du inte kan göra fel blir det såklart alltid någon som gör det. Vilket i sin tur gör ditt jobb enklare eftersom du då alltid kan skylla allt dåligt på någon annan samtidigt som du låter bli att ta det yttersta ansvaret som ledare och lösa problemet ifråga. Jag tänker att det ändå måste vara rätt bekvämt att nyttja förmånerna som en hög ledande position innebär om man kan ignorera ansvaret som följer med dem?

Missbruka information som maktmedel

Jag är all for att vara transparent som ledare – det är viktigt för att skapa bra relationer och göra bra resultat. Men det är inte synonymt med alla ska veta allting hela tiden. Som ledare behöver du ibland hushålla med information och inom politiken anses det, rätt eller fel, vara extra viktigt att presentera den till din egen fördel. Information är ett maktmedel som du behöver förhålla dig till, använda dig av och ta ansvar för.

Men det är stor skillnad på det och strössla falskheter och lögner omkring sig vilket är något som Trump har kritiserats för löpande under åren som president. I klippet från Last Week Tonight från 2017 nedan kan vi se att ungefär en fjärdedel av Obamas uttalanden var helt eller delvis felaktiga eller falska. Trumps andel i samma mätning? Nästan 70 procent. Under en av de sista helgerna i valspurten gjorde CNN en faktagranskning av Trump och fann att han gjorde minst 66 falska eller vilseledande uttalanden under tre dagar. Slutsatsen vi kan dra här? Att missbruka information som maktmedel är ett effektivt använt verktyg i Trumps ledarskap.

Ignorera krisers allvar

Det är alltid lätt att i efterhand se vad som borde ha gjorts när kriser sker. Än lättare är det att peka ut fel och syndabockar till höger och vänster (vilket vi i och för sig har sett här är en viktig del av Management by Trump). Men ytterligare en aspekt av denna ledarskapsstils oförmåga att ta ansvar är att ignorera allvaret i kriser som uppstår och trots att det finns mycket att säga om allas olika agerande eller brist på agerande i Coronapandemin så är ändå Trumps ignorerande och förminskande av den extraordinär.

Rasistiskt och sexistiskt beteende

Att Trump är rasist och sexist var ingen nyhet ens när han blev president så att detta beteende kvarstår genom presidentkandidaturen är inte förvånande. Det är äckligt provocerade att höra honom säga “I am the least racist person in the world” men uttalandet också ett tydligt bevis på hur bristen på självinsikt är en avgörande del i hans ledarskap.

Extremt hög personalomsättning

Det är bra att ha en viss personalomsättning i alla organisationer för att de inte ska frysa fast. Men under Trumps ledning kan vi se att personalomsättningen i administrationen har varit historisk hög. Under de första två åren låg den på 62 procent enligt klippet från CNN nedan och redan då hade tre personer hunnit ha positionen som “chief of staff”.

Så hög personalomsättning är ett av de tydligaste symptomen på att något inom en organisation är knas och ja, ledarskapet är ofta en starkt bidragande faktor där.

Användandet av härskartekniker

Sist, men inte minst, är härskartekniker ett vanligt inslag i Trumps kommuniaktion. Dels genom att ignorera, förminska, förlöjliga och gå på personangrepp i diskussioner, intervjuer eller debatter. Men han börjar också prata om annat eller avbryter personen. Ett klipp som visar det tydligt är detta från debatten med Clinton där han avbryter henne hela 25 gånger.

Bubblare: Häng ut dina medarbetare inför alla andra

En bubblare i det Trumpska ledarskapet är också hur han hänger ut medarbetare inför alla andra. Både de som arbetar för honom men också tidigare medarbete. Nedan ser vi exempelvis en tweet från Trump om en av sin tidigare medarbetare… Och ja, detta är ett effektivt verktyg att använda sig av om man tycker det är bra att organisationer präglas av rädsla och osäkerhet. För vem vågar göra fel med en chef som beter sig såhär gränslöst?

Printscreen från CNN

Summa summarum, såhär lyder min sammanställning av Management by Trump. Ett ledarskap som jag hoppas att vi slipper se fler gånger framöver och att vi kan använda detta för att lära oss hur ledarskap inte ska gå till. Vad säger du som läser? Vad har du lärt dig av Trumps ledarskap? Och, har du upplevt något liknande själv någon gång?


Tyckte du om detta inlägg?
Klicka på hjärtat eller dela inlägget så att andra kan få läsa det!