Är kvinnor bättre ledare än män? Ja, det är en fråga, eller ett påstående, som jag får höra ibland i mitt arbete. Hitintills har jag svarat att ledarskap inte har med kön att göra utan med personliga egenskaper och värderingar. Men nu har Harvard Business Review presenterat ny forskning som visar att kvinnor är bättre ledare än män.

De enda två områdena som männen, enligt studien, var bättre än kvinnorna var strategiskt arbete och teknisk kompetens. Det är väl dock något som kommer att förändras allt eftersom kvinnorna inom teknik och högre ledarpositioner blir fler. Bild: Mimi Thian on Unsplash

Kvinnor bättre ledare än män

Enligt studien så är kvinnorna bättre på att ta initiativ, vara flexibla, leda sig själva och vara målmedvetna samtidigt som de visar hög integritet och ärlighet. Hela 84 procent av företagen menade även att de är mer effektiva.

Tyvärr konstateras det också att andelen kvinnor på ledande positioner är fortsatt låga – trots att de presterar bättre i studien. Ännu ett bevis på att det är dags för näringslivet att skärpa till sig och hänga med sin samtid?

Studien visar också att det fortfarande finns omedvetna föreställningar om att kvinnor inte hör hemma i mer seniora ledande roller. Därför är det extra viktigt att alla organisationer utmanar sig genom att faktiskt stanna upp och granska sig själva. Hur ser det ut hos oss? Verkar det som att vi, omedvetet, nickar åt en man men ratar en kvinna trots att hon är lika erfaren och kompetent. Och ja, är det ojämställt – behöver ni göra något åt dem. Studien visar också att det är viktigt och behövs att organisationer uppmuntrar kvinnor att söka chefspositioner tidigt i sin karriär.

Vad säger du som läser om detta? Hur ser dina erfarenheter ut? Dela gärna med dig bland kommentarerna.