I mitt arbete så utgår jag från min ledarskapsmodell Bosskartan. Det var 2012 som jag befann mig i Rumänien och ställde mig själv frågan: vilka är de minsta gemensamma nämnarna i ett verkligt bra ledarskap? Utgångspunkten var all forskning, alla kursböcker och allt jag hade sett och upplevt i mitt arbetsliv. Resultatet blev sex nycklar som tillsammans skapar ett hållbart ledarskap som bidrar till att organisationer blir lönsamma och välmående på samma gång.

Väl hemma så delade jag med mig av modellen till ledare i olika organisationer som fick testa den och också lyckades implementera den i sina arbetsgrupper och få goda resultat. Sedan dess har jag utbildat både verksamma och blivande ledare i dess principer som den via utbildningar, coachning, föreläsningar och workshops.

Om du tänker dig att du har en klassisk skattkarta framför dig. Vad kan den lära oss om ledarskap? Mycket! Om man vet hur man ska använda den. Bild: Andrew Neel from Unsplash

Bosskartan

Bosskartan är en skattkarta och de här är de sex nycklar du behöver för att bli eller vara en bra ledare är:

Mål

Vad är det första vi vill ha på en skattkarta? Ett kryss! Ett mål! En skatt! Är förstås hela poängen med en skattkarta och likadant är det i arbetslivet. Med tydliga och hållbara mål så kommer vi att jobba mer fokuserat och må bättre på arbetsplatsen.

Anledning

Millennials, och särskilt generation Y som jag tillhör, kallas ibland “generation why?” Men även om vi är många millennials som vill ha ett syfte och göra en skillnad med vårt arbete så är det knappast åldersbetingat. De flesta människor vill veta varför vi ska göra olika saker. Är målet kopplat till en anledning? Då kommer dessutom innebära en högre sannolikhet för att målet nås. Att allas drivkrafter dessutom är olika kan vi se eftersom skatten betyder olika saker för alla. Vissa drömmer om en kista fylld av pengar, för andra symboliserar den drömmen om en hängmatta på Fiji. Den tredje triggas av att rädda världen.

Lokalisering

När vi vet vart vi vill gå och varför vi vill nå dit så finns det en annan sak som är viktigt. Nämligen att ta reda på vart vi befinner oss idag. Hur lång är det mellan vårt nuläge och det önskade läget och vad befinner sig däremellan?

Livet är ett äventyr och ledarrollen likaså. Har du ambitionen om att er organisation ska bli välmående och lönsam på samma gång? Då är Bosskartan ett verktyg för dig. Bild: Pexels från Pixabay
Självkännedom

Du måste inte kunna leda dig själv för att leda andra men din vardag och ditt arbetsliv kommer att underlättas enormt om du känner dig själv som ledare. Dina värderingar, dina styrkor, svagheter, hur du reagerar på stress och så vidare. Känner du dig själv kommer det bli lättare att förekomma sig själv och bli bättre som ledare. Sedan gäller det inte bara att lära känna sig själv utan också teamet!

Närvaro

När ni vet vilka ni är, vart ni befinner, vart ni ska och vad som finns där så återstår två nycklar. Den första är att vara närvarande som ledare under hela resan: hur mår ni? Hur har ni det?

Umbärlighet

Sist men inte minst ska du sträva efter att göra dig så umbärlig som möjlig eftersom oumbärliga ledare oftast är ohälsosamt för dig som individ, för arbetsgruppen och organisationen som helhet. Du ska inte behöva vara på jobbet 24/7 för att allt ska fungera eller vara den som kan allt om allt ni gör som chef. Ju mer mandat, ansvar och kunskap som medarbetarna har desto mer engagerade kommer de att bli.

And this is it! Sedan innebär inte att ledarskap för den sakens skull alltid är enkelt eller bekvämt. Det är äventyrsresa att bli och vara ledare och tro mig, det är bara på film som äventyrsresor går snabbt och lätt och på två timmar.

Vill du och din organisation ha hjälp att ta fram er egen ledarskapsfilosofi och bosskarta? Vill du veta mer om hur jag och Boskartan kan stärka dig som ledare? Läs mer om vad jag gör under mina tjänster eller hör av dig på clara@bossbloggen.se!