Ofta så ställs de mot varandra som motpoler – antingen så är du chef eller så är du kompis med medarbetarna i teamet. Tuff eller snäll. Vad kan hända om det blir för mycket av det ena eller det andra? Och är det möjligt att vara både kompis och chef på samma gång? Låt oss reda ut detta en gång för alla för om du frågar mig så är det absolut möjligt att vara båda delarna samtidigt.

Om det ena ytterläget kanske, lätt överdrivet, kan liknas vid att vara vara krambjörn… Pezibear från Pixabay 

Läs mer: Om att ha kul på jobbet

Kompis eller chef – två motpoler

Jag har genom åren träffat många ledare som har brottats med balansen mellan att vara chef och vara vän med sina medarbetare och tycker att det är svårt och det finns flera olika sätt att hantera det på. Därför vill jag redan nu vara tydlig med att det inte behöver finnas rätt eller fel här.

Du som ledare ska göra detta på det sätt som passar dig och ditt team bäst. Vissa väljer att ha en väldigt tydlig chefsroll på jobbet och håller sig till det medan andra vill vara mer vänskapliga och kanske rent utav umgås med sina kollegor på fritiden. Det viktiga är att du:

1. reflekterar över hur du vill göra och vad som hade varit bäst för teamet

2. fattar ett aktivt beslut om hur du vill göra

3. innan du verkställer ditt beslut reflekterar en gång extra över hur det kommer att påverka din omgivning och tar ansvar för det och…

4. är tydlig inför dig själv och omgivningen med hur du jobbar när ni sedan jobbar tillsammans 

Att vara < kompis >

Låt oss börja med att kika på det så kallade motpolerna: det vill säga att vara < chef > eller < kompis >. Att vara kompis som chef tillskrivs ofta innebörden att vara snäll, ha roligt, ha en bra stämning på jobbet och att alla mår bra och är glada. Det behöver alltså inte innebära att man umgås som vänner men det kan göra det för några.

Fördelar med vänskapliga relationer på jobbet och att vara kompis med varandra kan exempelvis vara att:

  • Ni bygger starka relationer, vilket bidrar till att ni känner er trygga tillsammans, kan vara avslappnade och lita på varandra på jobbet
  • Får en starkare teamkänsla, vilket kommer att gynna i ert arbete
  • Har det roligt, vilket är grymt viktigt med tanke på hur mycket tid vi spenderar på jobbet

Utmaningar som kan uppstå är att det kan bli obekvämt och svårt den dagen du som chef behöver fatta beslut som är jobbiga och kommer att påverka dina kollegor och vänner negativt. En annan nackdel är att du kanske har enklare för att bli vän med vissa medarbetare än andra eftersom er personkemi stämmer bättre överens – något som i sin tur kan få stora negativa effekter på teamet.

Läs mer: När chefen har favoriter

… så kanske den andra ytterligheten kan liknas vid att vara en stor grizzly? Foto: Steppinstars från Pixabay 

Att vara < chef >

Att vara chef är inte så “bara” men jag använder det uttrycket här för att illustrera positionen som motpol till att vara < kompis > på jobbet om du har en ledande roll. När detta ämne diskuteras så får chefsrollen ofta en betydelse av att vara den som fattar tuffa beslut, vara den som ser till att saker bli gjorda – ja, det som chefsuppdraget innebär helt enkelt. Men med en tydlig gräns och ofta hierarkisk skillnad mellan chefen och teamet.

Fördelar med att ”bara” vara < chef > kan exempelvis vara att:

  • När tråkiga saker händer så kan det också upplevas som enklare att hantera situationerna som uppstår och fatta mer objektiva beslut.
  • Vissa personer, både chefer och medarbetare, trivs bättre det när det är tydliga skillnader mellan de hierarkiska graderna eftersom tydlighet = trygghet
  • Det kan också upplevas som enklare för dig som chef att distansera dig från jobbet och balansera ditt arbetsliv och din fritid

Effekter som detta kan få är att ni får ett arbetsplatsklimat som är mer professionellt präglat än hjärtligt och en potentiell nackdel med det kan vara att ni mer opersonliga relationer med varandra. Och så vill vissa ha det på jobbet – men det måste inte vara så bara för att.

Det går att vara chef och kompis på samma gång

En av de fina sakerna med att världen inte är svartvit? Det är att det inte alltid måste vara antingen eller utan att du kan röra dig på skalan mellan dessa motpoler. Du kan dessutom välja att befinna dig i mitten av dem och vara både och – beroende på vad som passar dig, din personlighet, din ledarstil och ditt team.

Kompis och chef
Fördelen med ytterligheter är att det ofta finns gyllene medelvägar som ett tredje alternativ.

Viktiga förutsättningar för att du ska kunna vara en kompis och chef, oavsett var på den här skalan du väljer att befinna dig är att som jag nämnde inledningsvis: utgå från dig som person och som ledare och inte minst behovet som teamet du leder har. Det märks så väl om du försöker pressa dig in i en roll och beteende som du inte trivs i.

Tips på vägen:

Några viktiga saker att minnas för dig som vill köra den gyllene medelvägen och vara chef och kompis på samma gång är:

  • Ha som grundregel att alltid behandla alla lika.
  • Behöver du behandla personer i teamet olika för att de har olika behov? Gör det men var också tydliga med varandra i teamet varför det sker, vilka olika behov ni behöver och har. Kontext och känslan av sammanhang skapar oftast bara förståelse och bidrar till att undvika spekulationer och potentiell missunnsamhet.
  • Var transparent och öppen med hur du är som ledare och prata med varandra, både individuellt och i grupp hur ni vill förhålla er till varandra. Tydlighet ger trygghet.
  • Skilj på sak och person! Att ha respekt och tycka om varandra som människor behöver inte innebära att ni alltid måste hålla med varandra om allt. Om ni befinner er i en situation som är svår var tydliga med när ni pratar som vänner respektive i era yrkesroller.

Pjuh, det blev ett mastigt inlägg detta. Men jag hoppas att det kan ge några tankar på vägen. Vad säger du som läst detta? Var befinner du dig på skalan ovan och var vill du vara?