Tagg: Mångfald (Sida 1 av 2)

Techbranschens grabbkultur granskas och kritiseras

I maj så släpptes Allbrights senaste rapport “Tech lever grabbmyten” där de har undersökt och kartlagt fjorton olika svenska tech-företag som Na-kd, Klarna, Storytel och Kry. Oh ja, resultatet är deppigt. Trots att tech-branschen oftast omges av en glittrande enhörningsstoft så är dessa förhållandevis nya bolag inte särskilt moderna. Tvärtom lyser stenåldriga, traditionella värderingar och beteendemönster tydligt igenom och det verkar definitivt vara hög tid att techbranschens grabbkultur granskas och kritiseras.

Även om Sveriges techorganisationer ofta står för nytänk, modernitet och framåtanda så syns tyvärr inte det i deras organisationer som präglas hårt av majoriteten vita män som enligt Allbrights rapport har bytt ut kostymerna mot sneakers. Bild: Alex Knight on Unsplash

Techbranschens grabbkultur granskas och kritiseras

Så, vad kan vi lära oss av rapporten? Bland annat att:

 • 29 procent kvinnor på ledande befattningar vilket är fem procentenheter bättre än övriga näringslivet. Vi ser en kvinnlig VD och
 • Två av de fjorton granskade bolagen har jämställda ledningsgrupper. Två. Och ett av de två bolagen har i gengäld då endast en kvinna som linjechef vilket såklart är under all kritik.
 • Överlag är de kvinnliga linjecheferna få. Andelen ligger på 12 procent inom dessa techbolag (och bara en tredjedel av dem har en kvinnlig linjechef överhuvudtaget) jämfört med den ynkliga siffran 16 procent som gäller för börsnoterade bolag.
 • Var fjärde medarbetare och en tredjedel av kvinnorna som har deltagit i undersökningen har utsatts för diskriminering. Andelen icke-vita kvinnor som har upplevt diskriminering i dessa bolag sticker dock ut mest där 58 procent har upplevt det. De vanligaste anledningarna är kön, etnicitet och hudfärg samt ålder.
 • Ett annat tydligt mönster är att kvinnorna som jobbar inom tech förväntas att ta hand om arbetsuppgifter som att skriva mötesanteckningar och styra upp de sociala aspekterna som fikastunder och konferenser. Något som hanteras med två olika strategier – antingen att göra det eller att strunta i att strunta i det helt trots att det förväntas av dem.
 • Rapporten visar också klart och tydligt att det är unga män som premieras via rekryteringar och att nätverkskontakterna avgör vem som får chefspositionerna och att jobbannonser som utannonseras är ofta redan tillsatta. Det sägs också att organisationens mångfald inte betyder att det finns möjlighet att avancera inom organisationerna:

“Enligt den enkät som anställda på techbolagen har besvarat upplever hela 47 procent av de icke-vita anställda att det är svårare för dem att ha en framgångsrik karriär inom tech på grund av sin identitet eller etniska bakgrund. Bland de kvinnor som fyllt i enkäten är motsvarande siffra 45 procent. En tydlig skillnad från männens enkätsvar, där 96 procent av de vita män som besvarat enkäten inte ser sin etniska bakgrund eller identitet som ett hinder.”

Allbrightrapporten Maj 2020, Tech lever grabbmyten

Men också att det här med jämställdhet och mångfald är mycket snack och lite vardag. Kvinnliga grundare är sällsynt och det syns också tydliga mönster att många av de svenska techbolagsgrundare till stor del har läst på Handels eller KTH.

Hur kan detta rådas bot på?

Det är aldrig för sent att börja göra om och göra rätt och rapporten lyfter fram flera konkreta och bra verktyg att göra det på. Ett av dem är rekryteringsprocessen och hur viktigt det är att kvalitetssäkra den. Låt bli bekvämlighetsrekryteringar via nätverkskontakter utan låt alla gå igenom samma process och gör medvetna, genomtänkta rekryteringar på alla organisationsnivåer. Det gäller att cheferna och ledarna i organisationen har de kunskaper som behövs inom jämställdhet och mångfald men också att de använder sig av dem. Även inkludering, anpassning och representation är jätteviktiga verktyg att använda sig av.

På många vis är den här rapporten alltså en rätt så deppig läsning men ack så viktig eftersom det uppenbarligen behövs att vi sätter den här typen av strukturer svart på vitt för att vi ska bli medvetna om dem. Och när vi är medvetna kan vi börja göra om och göra rätt. Vad säger du som läser? Har du någon erfarenhet av techbranschen och hur upplevde du i så fall det?

Kommentera  |  2 gillar

Vi har makten att göra skillnad nu

Rasism är intet nytt. Däremot har det den senaste tiden blivit tydligare för fler hur svarta människor och people of colour rasifieras, misshandlas, förtrycks och mördas. Polisvåldet och polisbrutaliteten i USA och responsen från landets ledare är fruktansvärd. Vidrig. Och Sverige är inte på något vis förskonat från rasism. Tvärtom. Därför har vi alla som arbetar som ledare och chefer en skyldighet att göra något åt detta. Vi har makten att påverka, vi har makten att göra skillnad och den bör användas för att göra gott för alla och inte bara några få.

#blackouttuesday
Den 2/6 2020 så genomfördes en digital demonstration utanför USA’s ambassad av Black Lives Matter Sweden och Aysha Jones, Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Stop Afrophobia samt
Afrosvenskarnas Riksorganisation. Ett fantastiskt initiativ som fick ett otroligt genomslag och nu gäller det att vi fortsätter kämpa för alla lika rättigheter i vardagen med.

Vi har makten att göra skillnad nu

Och ja, hur? Hur använder du din makt för att göra skillnad på ett bra sätt? Ja, det finns många svar på den frågan. Eftersom jag själv är vit och därmed inte har något tolkningsföreträde har jag läst på och gjort research och detta är en sammanställning av det jag har lärt mig hitintills. De kanske är feltolkningar och om så är fallet kommer jag att uppdatera dem. Jag har listat alla källor nedan utan inbördes rangordning och rekommenderar att du läser, följer, lyssnar igenom dem du också. Nöj dig inte med vad jag säger utan lyssna på personerna som verkligen vet vad de talar om. Okej?

Alla bör 1. granska sig själv och sina egna privilegier. Vilka privilegier har du och hur kan du använda din makt för att göra livet bättre för fler? 2. Utbilda dig i ämnet – försök förstå hur rasism upplevs genom att lyssna och läsa på om det från personer som upplever det om du själv är vit.

Se över och bredda ditt nätverk. Är alla dina kompisar och nätverkskontakter i samma ålder, bransch med samma bakgrund som du själv? Ja, då ska du definitivt börja där.

Donera pengar till organisationer som arbetar med att bekämpa rasism. Delta i demonstrationer och evenemang som arrangeras.

Vi kan jobba med våra egna organisationer och ställa krav internt på ert arbete med jämställdhet och mångfald. Du bör definitivt göra lönekartläggningar och se till att osakliga löneskillnader elimineras.

Se över era rekryteringsprocesser och var medvetna om vilken makt du har i den. Undvik alla former av bekvämlighetsrekrytering av gamla klasskamrater ur ditt närmsta krets. Öppna dörrar för andra, skapa möjligheter för andra att utvecklas och växa i. Dela med dig av din makt!

Lär dig mer:

Länsstyrelsen, Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Publikation: Att färgas av Sverige

Black Lives Matter

Black Lives Matter Sweden & deras livesändning från den digitala demonstrationen 2/6 2020

Raseriet-podden

Vidga normen-podden

PowerMeeting Podcast

Action4Humanity

Video av Trevor Noah från The Daily Show:

Och kom ihåg, ingen kan göra allt men alla kan vi göra något. Gör det. För innan alla har lika lön för lika arbete, trygga arbetsvillkor och samma möjligheter att göra karriär är vi inte framme än. Okej?

Kommentera  |  3 gillar

Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden

En forskarutbildning för att få lika hög lön som en person med en eftergymnasial treårig utbildning. 77 procent mindre i lön i en chefsposition och en underrepresentation i högstatusyrken. Det är vardagen för afrosvenskar i Sveriges arbetsliv visar Länsstyrelsens rapport Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. En studie som visar hur långt bort Sverige är från ett jämlikt och jämställt arbetsliv.

Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden är ett faktum
Ett viktigt steg i mångfaldsarbete är att tänka ur större och andra perspektiv än ens egna och denna studie visar att vi har en bra bit kvar att gå i vårt jämställdhetsarbete. Bild: Pixabay

Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden

Studien baseras på 2015 års mikrodata från Statistiska Centralbyrån. Här jämförs löneinkomster, löneskillnader, ledarroller och representation för afrosvenskar i förhållande till övriga befolkningen. Övrig befolkning i detta studie avser personer som är födda i Sverige. Som har föräldrar som båda är födda i Sverige eller en förälder som fötts i ett land som inte hör till sub-sahariska Afrika. Här läser vi bland annat att:

 • Afrosvenskar tjänar mellan 25 och 36 procent mindre än den övriga befolkningen i den privata sektorn. För de afrosvenskar som är födda i Afrika är löneskillnaden mindre än de afrosvenskar som är födda i Sverige.
 • Afrosvenskar är överrepresenterade i yrken med lägre status och inkomstnivåer och underrepresenterade i högstatusyrken och ledande befattningar.
 • Det är svårare för afrosvenskar att befordras till högre tjänster och yrkesroller. Detta trots att de motsvarar utbildningsnivån som de har. Författarna skriver: ”svarta slår i glastaket och inte kommer lika långt i karriären i konkurrensen med personer ur den övriga befolkningen, även då afrosvenskar är lika mycket eller mer meriterade för den eftertraktade positionen”.
 • Även i den offentliga sektorn ser vi de kraftiga löneskillnaderna. Afrosvenskar som är svenskfödda har 36 procent lägre lön. Som född i Afrika har man tio procent lägre lön än personer ur övriga befolkningen.
 • Afrosvenskar som är födda i Sverige och har en eftergymnasial, treårig utbildning har 49 (!) procent lägre disponibel inkomst jämfört med den övriga befolkningen. Och ja, då är utbildningsnivån densamma.
 • För personer ur den övriga befolkningen är det nästan tio gånger mer vanligt att få en chefsposition än vad det är för afrosvenskar.

Så, om du möter någon som har fått för sig att Sverige är jämställt. Snälla. Berätta om den här studien eftersom de har fel.

Alla, exakt alla, förtjänar att ha en bra arbetsmiljö fredad från alla former av diskriminering, Bild. NESA by Makers on Unsplash

Rekommenderade åtgärder

Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet, som lika lön för lika arbete och lika möjligheter och rättigheter, gäller inte bara mellan kvinnor och män. Och faktorer som utseende, hudfärg, förälders- eller egen födelseort är fullständigt irrelevant för hur väl någon kan utföra ett arbete eller ej. Det har inte heller någon som helst relevans för personens förmåga att vara en bra ledare. Därför borde inte detta vara faktorer som har någon som helst påverkan på individers karriär- eller löneutveckling. Att det sker är bedrövligt och några av åtgärderna som föreslås av studien är:

Mer forskning behövs

Att antisvart rasism förekommer är intet nytt men mer forskning behövs för att kunna ge än mer empiriska kunskapsunderlag om hur och varför detta sker.

Sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot diskrimeringslagen

I diskrimineringslagen står det bland annat att arbetsgivare aktivt ska arbeta för att förebygga diskriminering genom att granska vilka risker som finns i organisationen. Det behöver följas upp och kontrolleras att det görs. Och det bör även finnas och utfärdas sanktioner mot arbetsgivare som inte gör detta arbete.

Arbetsgivare behöver ta sitt ansvar

Som större arbetsgivare så ska du ha lönekartläggning och aktivt arbeta med att korrigera osakliga löneskillnader. Ett arbete som uppenbarligen behöver förbättras och förstärkas och det omgående. Det finns inga ursäkter som rättfärdigar diskriminering på arbetsmarknaden utan det gäller att arbetsgivare vågar granska sina verksamheter och gör om och rätt där det behövs.

Vad tänker du som läsare kring detta? Vad ser du att du kan bidra med för att motverka antisvart rasism och diskriminering?

Kommentera  |  5 gillar

Diskriminering, dåliga arbetsvillkor och kvinnliga ledare bättre än manliga

Eftersom det dröjt ovanligt länge innan jag fått möjlighet att skriva ihop detta nyhetssvep kommer det att vara extra packat idag. Vi har bland annat news flashes om diskriminering, dåliga arbetsvillkor, hälsningar och hur kvinnliga ledare är bättre än manliga enligt en ny studie. Check it out!

Var femte kvinna har upplevt kränkning under arbetsintervju

Åldersdiskriminering var den vanligaste av olika diskrimineringar enligt en nysläppt studie. Bild: Charles 🇵🇭 on Unsplash

En undersökning gjord bland drygt tusen yrkesverksamma personer i Sverige av Sifo på uppdrag av Randstad visar att var femte kvinna upplever att de har fått en fråga som varit kränkande under en arbetsintervju. Den vanligaste frågan har då handlat om graviditet i någon form. Dessutom upplever var fjärde person att hen inte har fått ett jobb på grund av diskriminering, oftast på grund av ålder. Känns som att vi har en bra bit kvar till vårt jämställd arbetsliv va?

Krav på handhälsning döms ut av experter

Arbetsdomstolen slog förra året fast att det är okej att inte ta varandra i hand i arbetsrelaterade sammanhang. Bild: Cytonn Photography on Unsplash

Två politiska partier i Trelleborgs kommun har tänkt att försöka driva igenom ett krav på handhälsning med hänvisning till att det är så kallat “svenskt folkvett” att hälsa i hand. Dock bryter krav som detta mot en dom utfäst av Arbetsdomstolen förra året. Där slog man fast att det viktigaste är att det sker någon form av hälsning och att den absolut inte måste innebära ett handslag. Till Aftonbladet, som är en av de som rapporterat om detta, säger Tommy Iseskog, jurist och universitetslektor:

– En sådan här regel och policy kommer alltid att vara diskriminerande för dem som söker arbete i kommunen om det leder till att de inte får arbetet.

VD avskedas efter relation med medarbetare

Måste säga att jag tycker det är klokt av styrelsens att prioritera kärlek till mat snarare än kärlek på jobbet, framförallt för så höga ledarpositioner. Bild: 5598375 från Pixabay 

Veckans Affärer rapporterar att McDonalds VD avskedas efter att det har framkommit att han har haft en relation med en medarbetare. Något som går emot företagets riktlinjer.

– Sett till företagets värden är jag överens med styrelsen om att det är dags för mig att gå vidare, skriver Steve Easterbrook i ett meddelande till de anställda.

Larm om dåliga arbetsvillkor på Espresso House

Bild: Free-Photos från Pixabay

Arbetsvillkoren för kedjan Espresso House har granskats och Göteborgs Posten berättar exempelvis om personal som har blivit uppsagda på grund av graviditeter och hur personalen har fått inarbetade arbetstimmar strukna för att spara pengar. Samtidigt verkar företagets officiella uttalande lika väldigt långt bort de problem som de anställda vittnar om till både media och fackförbund. Det är kanske hög tid för organisationen att lära sig skillnaden mellan formella och informella organisationer och hur man kan täppa igen avgrunden mellan de två?

1,4 procent av riskkapitalet går till kvinnligt grundade bolag

Yes way
Jag tror att jag redan har visat er den här bilden från The Yes Way. Men ja, jag kände att den tåldes att lyfta igen.

Rapporten Nordic Startup Funding släpptes nyligen och visar en rätt deppig nyhet. Av de 2,3 miljarder euro i riskkapital som totalt investerats i nordiska startups så är det bara 1,4 procent av summan som gått till kvinnligt grundade bolag. Enkommafyra procent. Vad säger man ens om det? Suck?

Kvinnliga bättre ledare än manliga

En ny studie menar att kvinnliga ledare är bättre än manliga
Printscreen från TV4’s inslag om de segment som studien har arbetat utifrån.

TV4 lyfte en spännande nyhet häromdagen när de sammanfattade studien gjord av Ledarna och Stockholms universitet där över 5000 personer har intervjuats. Resultatet? Det är att så kallat kvinnliga ledaregenskaper som samarbetsinriktad och omtänksam tillsammans med neutrala chefsegenskaper som kompetens, resultatinriktad och modig skattas betydligt högre än manliga sådana.

Vad säger du om dessa nyheter? Var här något oväntat eller överraskande?

Kommentera  |  2 gillar

Mer mångfald blir en internutbildning

Mångfald är ett ord i hetluften. Men vad innebär det och hur kan göra för att få mer mångfald i sin organisation? Och varför bör inte mångfaldsarbete bara ske i mån av tid? Aysha Jones, föreläsare, författare och strategisk marknadskoordinator, delar med sig av sina bästa råd för hur ert lunchrum kan bli den bästa internutbildningen.

− Vi pratar mer öppet om mångfald idag men vi skulle behöva prata om mer än bara kön och hudton. Det handlar om att ha medarbetare med olika inlärningsstilar, funktionsvariationer, olika religioner, olika preferenser och bakgrunder i våra organisationer, säger Aysha Jones.

Läs mer: Våga anställa förstagångsledare!

Få saker rimmar så illa som när en organisation talar om hur viktigt de tycker att det är med mångfald och jämställdhet samtidigt som alla deras medarbetare ser ut att vara identiska med varandra. Bild: Pixabay

Prata om vad mångfald betyder för er

Hon menar att organisationer, för att få bättre mångfald, måste prata internt om vad mångfald betyder. Är alla välkomna att jobba här? Hur bra representation har vi i vår ledning, bland våra chefer och medarbetare. Men också i vårt marknadsföringsmaterial? Hur speglas samhället i våra produkter? Hur uttrycker vi oss i våra jobbannonser?

Aysha Jones Foto: Katriina Mäkinen

− Tänker ni på att det inte är alla människor som förstår luddiga jobbannonser? Är det en text som är tillgänglig för alla eller bara för dem som kan läsa mellan raderna för att förstå den? Säger Aysha Jones och fortsätter:

− Ord betyder olika saker för olika personer. Ordet västerländskt kan exempelvis betyda att det är standard för några. Men för andra kanske det ordet innebära självförakt eller förtryck. Som ledare kan du inte förutsätta att alla delar din syn på världen, säger Aysha Jones.

Mångfaldsarbete är inget man bara gör i mån av tid

Att jobba med mångfald och ta ställning för inkludering är inget man gör i mån av tid, det borde vara en naturlig del av er vardag. Inte minst för att det är en investering som kommer att leda till att ni når ut till fler människor oavsett om det gäller er marknadsföring eller om ni vill anställa. Ni i er organisation kommer också att bli klokare eftersom ni kan lära er mer av varandra och det är viktigt att visa allas lika värde i det ni gör.

− Vi lär oss mycket av att vi är olika. Stunderna som vi inte tänker på, vid kaffemaskinerna eller i lunchrummet, allt det är gratis internutbildning, säger Aysha Jones och fortsätter:

− Om alla semestrar på samma ställe, kör samma bil eller har samma bakgrund, vad har vi då att lära av varandra? Då måste man skicka sina medarbetare på kurser i mångfald men det behöver du inte om det finns internt i företaget, säger Aysha Jones.

Var inte rädd för att göra fel

Få vill göra fel. Men vad händer med mångfaldsarbetet om ingen vågar göra någonting alls? Ingenting. Därför är det bättre fler försöka göra något.

− Rädslan att göra fel är den vanligaste som jag möter eftersom man är rädd för drev eller att någon ska bli förnärmad. Men om du stannar i rädslan kommer inget att hända, säger Aysha Jones.

Ledarskapet är en viktig faktor

Ett vanligt misstag i ledarskapsprocessen är att man, mer eller mindre omedvetet, rekryterar personer som är lika en själv eller varandra. Men alla är vi inte lika och här har ledarskapet en viktig roll eftersom du som ledare måste kunna anpassa ditt ledarskap efter alla medarbetares styrkor, svagheter och olikheter.

− Som ledare måste du bidra till ett arbetsklimat där det är okej att vara, arbeta och tycka olika, säger Aysha Jones.

Vad säger du som läser? Hur medvetet och aktivt är ert mångfaldsarbete i er organisation?

Kommentera  |  1 gillar

Sida 1 av 2

© Bossbloggen.se