Tagg: Den manliga chefssjukan (Sida 1 av 2)

Vanliga misstag nya chefer gör

Att gå från medarbetare till chef över en natt är inte alltid det enklaste. Det är inte bara en ny roll utan nya, allvarliga, ansvarsområden som du ska sätta dig in i. Du måste också lära känna organisationen och människorna i den, även om du jobbat i den tidigare. Så, för att underlätta för dig på vägen tänkte jag att vi idag ska kika lite på några av de vanliga misstag du gör som ny chef. Förhoppningsvis kan du använda detta till att undvika fällorna helt. Annars kanske du kan använda den till att identifiera missarna du har gjort och lära av dem till nästa gång.

Det finns mängder med olika ämnen att prata om när det gäller att vara ny som chef som jag tänkte vi ska prata mer om framöver här på bloggen. Exempelvis: hur bygger man förtroende som ny ledare? Eller hur lär man känna sin nya arbetsgrupp. Vad tror ni om det? Bild: Pixabay

Vanliga misstag nya chefer gör

Bara lär känna den formella organisationen

Det är alltid bra att lära känna organisationen (och människorna i den) så snart som möjligt. Men, här är en vanlig miss att man bara lär känna den formella sidan av organisationen och inte den formella. Det är fullt naturligt eftersom den formella, trots allt, är den som ofta är enklast och snabbast att både identifiera. Men du kommer att behöva lära känna den informella sidan med för att lyckas som ledare.

Läs mer: Formella och informella organisationer

Tro att du måste leverera direkt

En vanligt fenomen som jag mött under åren är känslan hos många nyblivna ledare om att man måste leverera superbra resultat direkt. Ofta (om än inte alltid) för att man vill visa att arbetsgivaren har rekryterat rätt. Men, så länge du inte har mångårig erfarenhet eller ett uttalat uppdrag om att nå ett visst mål inom en viss tid, så behöver du inte stressa.

Inte lära känna medarbetarna…

En annan vanlig fälla att hamna i som ny ledare är att inte ta sig tiden att lära känna personerna som ingår i teamet. Vilka är de? Vad gör de? Hur är de?

Det är givetvis en fråga om hur stor arbetsgrupp man har som ledare. Är du chef över 70 personer kan du kanske inte boka in enskilda presentationsmöten med alla och envar. Men är det fem medarbetare kanske det kan vara en ypperlig idé? Och inte bara ha formella möten utan prata med alla även i informella samtal. Oavsett hur du lägger upp det: var noga med att du som chef verkligen pratar med alla. Vissa kommer att söka din uppmärksamhet, vissa pratar mer än andra. Därför är det viktigt att du har lite koll på så att du pratar med alla.

En sak som forskarna Frode Hübertz Haaland och Frode Dale lyfter i sin bok På randen av ledelse som ännu vanligare än att inte lära känna medarbetarna – det är faktiskt…

… att inte lära känna och fokusera på gruppen

De menar att det är länt hänt att bli för individfokuserad som ny ledare och att i sin iver att lära känna personerna glömma bort att lära känna och fokusera på gruppen. Hur ska ni jobba tillsammans? Vilka spelregler gäller? Hur samarbetar ni? Vem gör vad? Och så vidare.

Läs mer: Informella ledare

Det kan vara svårt att lära känna gruppen och dess individer parallellt men det går och kommer att hjälpa er nå era mål tillsammans snabbare om du lyckas. Bild: Pixabay

Inte ha tydliga riktlinjer

Den här punkten ligger i första hand inte på dig som ny chef utan din chef. Men, eftersom det ligger i ditt största intresse att ha tydliga riktlinjer om vad du ska göra i ditt uppdrag så kommer jag att skriva med det ändå. För det finns ofta bilder av vad en chef gör eller bör göra – som dessutom skiljer sig åt beroende på vem i organisationen frågar. Så om du inte får infon: fråga din närmsta chef om vilka riktlinjer och förutsättningar som finns i och för rollen.

Inte be om hjälp

Ett annat vanligt misstag är att man som ny ledare inte ber om hjälp om man behöver det. Du varken kommer eller kan kunna allting som ditt nya uppdrag innebär. Så be om råd, stöd och hjälp om du behöver det. Oavsett om det är från din närmsta chef, medarbetarna, kollegorna eller en intern eller extern mentor.

Be också om att få en ledarskapsutbildning så snart som det är möjligt om du inte har fått det i förberedande syfte. Jag har alltför många gånger sett nya chefer börja sitt uppdrag och sedan få sin första ledarutbildning flera månader senare. Under tiden har de ofta hunnit göra en massa misstag som varit helt onödiga och inte hade hänt om de hade fått verktygen som de behövde först.

Läs mer: När chefen mår dåligt

Glömma bort att det är en läroprocess

Sist, men inte minst, glöm inte bort att ledarskap – precis som allt annat är en läroprocess. Du kommer att göra fel, du kommer att göra misstag, hantera situationer fel eller göra felbedömningar. Det är en del av lärandet och helt naturligt. Här finns det också en poäng i hur du hanterar dina egna fel som ledare. Vill du bidra till en kultur där misstag är tillåtet och okej? Då bör du erkänna missarna du gör utan att för den sakens skull berätta om allt du gör fel eller förminska dig själv som ledare.

Så, det här var några av de vanliga missarna en kan göra som ny ledare. Vad säger du som läser? Har du gjort eller sett någon miss som du kan dela med dig av till listan?

Kommentera  |  8 gillar

Forskning om ojämställdhet

Jag vet inte om du känner igen detta men någon gång då och då så får jag höra att effekterna av vår rådande ojämställdhet inte finns. I stället beskrivs den som en myt eller påhitt. Därför fann jag den här artikeln från GRI-bloggen som lyfter fram olika exempel ut forskning om ojämställdhet extra intressant.

Likadan kostym, samma yrke. Vems kunskap och och profil lär skattas högst enligt forskningen? Bild: Pixabay

Manliga lärare värderas högre än kvinnliga

En studie som lyfts fram visar att manliga lärare värderas högre än kvinnliga lärare och de får bättre omdömen i utvärderingar. En skulle förstås kunna tro att det beror på att de är bättre än sina kvinnliga kollegor. Men det har visat sig att så inte är fallet. I och med det ökade antalet onlinekurser och tekniskt avancemang så har studier gjorts där detta undersökts och samma lärare har lett olika studentgruppen som man eller som kvinna. Resultatet? Om läraren var man så fick personen ett högre och mer positivt omdöme jämfört med när hen var kvinna. Nanna Gillberg, forskare vid Gothenburg Research Institute konstaterater i GRI-bloggens inlägg också att: “Andra studier har visat att det är främst manliga studenter som värderar kvinnliga lärare lägre än manliga.”

Kvinnliga studenter underskattas medan manliga studenter överskattas

En annan studie som lyfta upp är denna från University of Washington som genomförts bland 1700 studenter där de skulle skatta varandras kunskapsnivåer. Det genomgående temat i resultatet? De kvinnliga studenternas underskattades medan de manliga studenternas överskattades och de som oftast gjorde detta var män.

Det kan anses negativt att vara kompetent och framgångsrik som kvinna

2015 fick två olika studentgrupper i en studie från Harvard Business School, Markedshøyskolen i samarbete med Tankesmien Agenda läsa om en framgångsrik karriärist. För den ena gruppen hette han Hans Berg Jacobsen. För den andra hette hon Hanna Berg Jacobsen. Berättelsen var identisk men uppfattningarna om Hans respektive Hanna skilde sig åt. 52 procent gillade Hans medan 33 procent gillade Hanna. 72 procent av de som läste om Hans tyckte var en god ledare medan 54 procent tyckte Hanna var det. Samtidigt tyckte 67 procent att Hanna var bossig medan 54 procent ansåg att Hans var det. Detta var dock inte de mest slående resultaten.

Andra slutsatser som kunde dras i studien var att: 

Män gillar Hans men inte Hanna medan kvinnor gillar Hans och Hanna lika mycket.

Vid frågan om man skulle vilja dricka en öl med Hans/Hanna så vill männen gärna dricka öl med Hans men inte lika gärna med Hanna. Kvinnorna beskrivs som “generelt mindre øltørste” men kan lika gärna dricka en öl med Hans som med Hanna.

Män vill hellre jobba för och med Hans än med Hanna. Kvinnorna var lika öppna för att samarbeta med både Hanna och Hans.

Männen vill gärna ha Hans som mentor och göra samma val som honom men de är inte särskilt intresserade av att ha Hanna som mentor. Kvinnorna bryr sig inte om råden kommer från Hans eller Hanna.

Männen ser Hans som en bättre förälder än Hanna medan kvinnor inte upplever någon större skillnad mellan dem.

Är det någon mer än jag som anar ett mönster här?

Jag hoppas att jag får uppleva dagen då Rosie the Riveter kan få bli en historisk symbol som vi tittar tillbaka på och tänker “åh, jag kommer ihåg hur det var då när kvinnor undervärderades män, tänk vad tokigt det var på den tiden”. Visst vore det häftigt? Bild: Pixabay

Johns meriter är mer värda än Jennifers, fast de är identiska

I en amerikansk studie så skickades identiska jobbansökningar ut för John och Jennifer till 63 respektive 64 professorer som skulle bedöma personens anställbarhet, kompetens och rimligt löneläge. Här visade det sig att Johns meriter var mer löne-mässigt värda och högre värderade än Jennifers av både manliga och kvinnliga professorer.

Fler kvinnor rekryteras om de görs det anonymt

The Guardian skriver om hur fler kvinnor har rekryterats till symfoniorkesters på grund av att allas auditions sker bakom en skärmvägg och därmed är anonyma. I slutet på 70-talet var andelen kvinnor i de orkesters som klassas som topp fem mindre än fem procent. Idag är de närmare 30 procent enligt The Guardian.

Det sägs att kvinnor “måste våga ta plats” – men straffas om de gör det

Sist men inte minst så lyfter GRI-bloggen exemplet att det sägs att kvinnor måste våga ta mer plats. Detta trots att flera olika studier visar att de kvinnor som gör det genom att ställa krav och förhandla “tenderar att straffas socialt och i högre grad än män uppfattas som otrevliga och jobbiga”. Är det då så konstigt att kvinnor blir mer måna om att ses i positiv dager eller blir mindre måna om att ta plats? Kanske inte.

Berätta! Vad tänker du när du läser detta?

Kommentera  |  5 gillar

När du är ny som chef

I förra veckan blev jag intervjuad i Metro om hur du kan bli chef. Idag tänkte jag att vi ska följa upp det med några av de saker som kan vara bra att tänka på när du är ny som chef!

DONT! Pressa dig själv för hårt och tänk att du ensam måste komma på alla lösningar och alla problem själv dag ett. Bild: Pixabay

Dont

Drabbas av den manliga chefssjukan

Som nybliven chef är du i riskzonen för att drabbas av den manliga chefssjukan. Den bottnar i missförståndet att en ledare måste vara superauktoritär och att “vara tydlig” överdrivs till att styra med järnhand. Ledarskap handlar om att skapa en verksamhet som är både lönsam och välmående och det görs inte i längden med ett ledarskap som är smittat av ovan nämnda farsot.

Strunta i att lära känna personalen

Som ny chef är det ofta väldigt mycket att göra och mycket sätta sig in i på en gång. En sak som ofta inte hinns med är att lära känna sina medarbetare eftersom man tänker att det kommer man att göra tids nog. Men det är viktigare än du tror som ny chef att vara närvarande hos medarbetare och visa att du är intresserad av att lära känna dem och deras arbete. Gärna både individuellt och som grupp. Det kommer både att underlätta ditt arbeta som chef men också stärka din relation med medarbetarna. Det är ni tillsammans som ska skapa resultat framöver.

Tänk kortsiktigt

Att skapa snabba resultat är ofta väldigt åtråvärt oavsett sammanhang och ledarskap är sällan ett undantag från det. Men om det inte rör sig om särskilda ledarskapsinsatser eller projekt så är du (förhoppningsvis) befordrad för att utveckla verksamheten med ett längre perspektiv än nästa kvartalsrapport. Kom ihåg det redan när du är ny. Du har fått detta arbete för att skapa bra resultat som håller i längden.

DO! Kom i håg att det inte alltid bara är guld och gröna skogar att vara ledare. Du kommer att ställas inför utmaningar och utvecklande situationer hela tiden. Bild: Pixabay

Do

Fokusera på din ledarskapsfilosofi

Hur vill du vara som chef? Vad vill du att ert team ska må, göra och åstadkomma? Och hur ska ni göra det? Din ledarskapsstil ska utgå från vem du är som person. Sedan gäller det att du lär känna ditt team, organisationen och era kunder så att du kan anpassa din ledarstil efter de förutsättningar och behov som finns.

Hitta era gemensamma värderingar och mål

Att leta efter en skatt utan att ha en karta med ett kryss eller veta varför ni letar efter den gör det svårt att leda en grupp mot den. Så säkerställ att du vet vad ni ska åstadkomma, varför ni ska göra det och se till att ni i teamet har samma målbild. Sedan kan ni tillsammans prata och diskutera hur ni vill lägga upp er skattjakt för att den ska lyckas.

Kom ihåg: det är okej att inte veta allt

Det finns en del som tror att chefen inte bara ska var perfekt utan också allsmäktig och allvetande. Sådana orimliga förväntningar ska du inte försöka leva upp till. Det är helt okej att inte veta allt – framförallt om du är ny i din roll, inom företaget eller branschen. Du är anlitad för din kompetens och de förmågor som du har och det du inte vet är oftast antingen saker som du antingen kan lära dig eller ta reda på. Våga ställa frågor (även de som känns dumma) och våga erkänna om det är något du inte vet. Gör du det, samtidigt som du är trygg i dig själv, stärker du din legitimitet och din tydlighet under tiden som du lär dig en massa nya saker.

Vad säger du som jobbar som ledare i dag? Vad önskar du att du hade vetat när du var ny i din ledarroll?


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på Facebook, Instagram, Bloglovin’ och Youtube?

Kommentera  |  4 gillar

Trump for president

Det var med sorg jag skrev den här rubriken. Att få se en rasistisk och sexistisk man väljas in till en av världens högsta poster är skrämmande. Obehagligt. Vedervärdigt. Framförallt i kombinationen med den högerextremism som normaliseras här i Sverige och Europa. Vart är vi på väg? Hur kan det finnas människor som på fullaste allvar tror att de är bättre än någon annan baserat på vart vi kommer i från, vilken hudfärg eller vilket kön vi har? Det övergår mitt förstånd. Det känns som ett dåligt aprilskämt: Trump for president. Baha.

”Det är inte första gången en medioker eller rent utav dålig man får jobbet framför en kompetent kvinna”

Elaine Eksvärd

Elaine Eksvärds konstaterande är så jävla sorgligt men likväl sant. Det är inte första gången en man premieras framför en mer kompetent kvinna och förmodligen inte sista gången heller. Det gör mig jävligt förbannad. Och om möjligt ännu mer beslutsam att fortsätta driva Bossbloggen för att ett mer jämställt arbetsliv där den manliga chefssjukan en vacker dag är utplånad.

En ledares makt är inte absolut

Ledarrollen är viktig – oavsett hur stor eller hur liten den är. Men ingen ledarroll oavsett dess höjd i hierarkin är absolut. En ledare kan självklart ha stor påverkan och allt ledarskap får konsekvenser. Men det finns också en aspekt av ledarskap vi inte har berört än och det är det faktum att det är medarbetarna eller medborgarna som i vardagen bestämmer hur stora effekter ledarskapet ska få. Hur många förändringsarbeten har inte inletts och genomförts utan att ett skit har förändrats i organisationen? Att medarbetarna gör samma arbetsuppgifter på exakt samma sätt som de alltid har gjort trots att ledningen vill något annat. Detta går ju självklart att applicera på USA’s valresultat på flera sätt. Att det är traditioner som motverkat att en kvinnlig mer kompetent ledare inte fick jobbet – samtidigt kan det förhoppningsvis också förhindra skadorna som den inkompetenta mannen kan orsaka.

Been there, done that

Tillsammans kan vi jobba för att förändra detta genom att stötta och lyfta fram andra kvinnor i chefspositioner. Genom att hjälpa varandra skapa framgång och vara öppensinnade mot våra olikheter, styrkor och svagheter. Våga vara obekväma och markera i ord eller handling när någon vill förminska dig eller placera dig i ett klassiskt ”kvinnlig fack” på grund av ditt kön. Det är fan inte lätt detta. Inte när motvinden tar i och blåser än hårdare. Men jag ska kämpa vidare mot ett mer jämställt, kunnigt arbetsliv där vi får lika löner för lika arbete. Ett arbetsliv där kompetens väger tyngre än testiklar, tomt skryt och ryggdunk. Och jag hoppas ni är med mig. Att vi tar den här fighten tillsammans i både motgång och framgång.

Redan i eftermiddag kommer jag att publicera ett ljus i detta mörker. Ett nytt ledarskapsporträtt som likt alla andra intervjuer jag har gjort illustrerar en lysande framtid med fantastiskt ledarskap. Det finns så jävla mycket briljant kompetens och vettiga värderingar här i världen och jag är tacksam över att få presentera sådana guldkorn för er.

På snart återseende!


Tyckte du om detta inlägg?
Klicka på hjärtat eller dela inlägget så att andra kan få läsa det! 

Kommentera  |  5 gillar

Beteenden som chefer bör undvika

Vi har pratat om vilka egenskaper som tillskrivs den perfekta chefen. I dagens artikel kommer vi i stället titta på beteenden som chefer bör undvika utifrån INC’s lista över saker som utmärker ineffektiva ledare.

Beteenden som chefer bör undvika

Pandan är väl ändå en strålande illustration över ineffektivitet. De är förvisso supergulliga men hur smart är det egentligen att endast livnära sig på extremt energifattiga blad som dessutom är giftiga? Bild: Pixabay

Beteenden som chefer bör undvika är:

Att alltid veta bäst

Det finns chefer som känner sig mer överlägsna än andra och eftersom de vet bäst behöver de inte involvera någon annan när det gäller att lösa problem eller planera strategier.

Tro att prata om DET och att göra DET är samma sak

Att prata om ett problem kommer inte ge samma resultat som att försöka lösa det. Typ någonsin.

Hitta syndabockar i stället för lösningar

Om man hittar syndabocken kan man göra sig av med syndabocken och då kommer ju inte felet hända igen. Problem solved! Eller?

https://pixabay.com/sv/skam-f%C3%B6rnedring-uncle-sam-skandal-230907/

Bild. Pixabay

Anse att planering = slöseri med tid

Varför planera något när man göra det? Tid är pengar och att involvera andra, planera och strukturera tar tid – därför är det mest effektivt att bara göra det. Fungerade jättebra för Hallandsåstunneln.

Fokusera bara på omedelbara resultat

Många långsiktiga resultat skapar sällan varaktig framgång. Men tyvärr finns det både chefer och organisationer som resonerar enligt principen ”om det inte syns direkt så räknas det inte”.

Visa ingen svaghet

Vissa chefer tycks tro att de varken har eller kan visa någon svaghet som ledare. Förhoppningsvis har hen bara drabbats av den manliga chefsjukan – den går att bota.

https://pixabay.com/sv/graffiti-v%C3%A4gg-graffiti-graffitikonst-1209761/

Punkten om att inte visa svaghet fick mig att tänka på Docenternas “bakom min solglasögon kan jag va mig själv” och genom dem är ju ljuset alltid gult. Bild: Pixabay

Kritisera gärna andra – inför andra

Kritik kan vara utvecklande men att snabbt påpeka andras fel, misstag och brister högt inför andra är sällan det.

Detaljstyr allt som detaljstyras kan

Som chef är det viktigt att ha koll på sina medarbetare. Men det är skillnad på att ha koll och kontrollera färgen på överstrykningspennan som medarbetaren använder.

Listan i sin helhet hittas här.

Vad säger ni läsare? Har ni upplevt negativa chefsbeteenden likt någon av dessa förut? Om ja, vad fick det för konsekvenser?

2 Kommentarer  |  2 gillar

Sida 1 av 2

© Bossbloggen.se