Maktutövande i vardagen

Ett ämne som vi inte pratar så mycket om i vardagen är makt. Och även när vi gör det använder vi mest andra ord som girlpower, “just do it” eller att vara sin egen boss. Makt och maktutövande ses ofta som fult och korrumperande och hör till den politiska världen. Men makt är något som vi alla utövar och utsätts för dagligen och om du är chef (eller vill bli det) är makt definitivt en aspekt som du bör vara medveten om.

Vad är makt

Att kunna bestämma och få sin vilja igenom är en slags makt. En annan är att få andra att göra som du vill. Makt kan ges och makt kan tas. Enligt NE så lyder definitionen:

Makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.

Makt är alltså något som vi utsätts och utsätter andra för dagligdags. Maktstrukturer finns i samhället, i arbetslivet och föreningslivet. Till och med i familjelivet och våra privata relationer är makt en aspekt som vi behöver förhålla oss till. Plus makten som vi upplever att vi själva har över våra kroppar, sinnen och våra liv då.

Hur påverkar din makt andra och hur påverkas du av andras makt?

Olika typer av makt

Det finns flera olika typer av makt och jag tänkte ta upp dem i ett eget blogginlägg längre fram. Så idag börjar vi med de mest grundläggande: direkt och indirekt makt. Direkt makt (eller positionsmakt) kan utgöras av fysiskt våld eller tvång. Den indirekt makten är mer subtil och syns inte, till exempel hotfull stämning eller hot om våld. Dessa olika makttyper går att finna på många arbetsplatser. Gör du som anställd inte ditt jobb riskerar du att inte få behålla det eller om så kan det vara underförstått att du ska leverera det lilla extra för att kunna avancera vidare i organisationen.

Maktutövande i vardagen är något en ledare bör ha koll på

Vem är det som bestämmer i er arbetsgrupp egentligen? Bild: MAST Produktion

Den direkta och indirekta makten kan inom ledarskap översättas till formell och informell makt. Formell makt är den som hör till titeln och chefspositionen. Att du som chef har större befogenheter, kunskaper, ansvar och makt än vad dina medarbetare har. Men sedan har vi också den informella makten som bygger på personliga relationer och förtroenden. Det kan vara chefen som har både den formella och informella rollen – men den informella makten kan också hittas hos en informell ledare som inte alls är chef eller formellt ansvarig. Och som vi har pratat om tidigare kan det informella ledarskapet ibland bli starkare än det formella så till den grad att det inte spelar någon roll vad chefen säger – medarbetarna följer någon annans råd och åsikter.

Med makt kommer ansvar

Att kunskap är makt och med makt kommer ansvar är uttryck gamla som gatan, likväl har de en poäng. För med makt följer påverkan och den som utöver makt har ett ansvar för hur den påverkar andra. Vilket är en viktig aspekt att minnas för den som är ledare.

Ger du dig själv makten eller ger du den till någon annan? Tar du makten eller låter du någon annan göra det? Sist men inte minst, vad gör du som ledare med din makt?

Vissa tycker det är viktigt att chefen har all makt. Andra ser gärna att medarbetarna och arbetsgruppen också har makt och att ansvaret delas mellan ledning och medarbetare. Kanske inte 50/50 men mer än 100/0.

Katt

Den här damen är definitivt den som anser sig ha mest makt i detta hushåll.

Något som jag tycker är intressant är att det ofta anses vara fult att vilja ha makt (och därmed vara ärelysten). Samtidigt kan individer också stämplas som svaga om de anses vara maktlösa och det är smickrande att ta makten över sig själv och sitt liv. Vi berömmer och pratar uppmuntrande om att ha power och vara powerful -men power betyder makt och powerful att vara mäktig.

Min högst personliga teori är att det som avgör när makt klassas som bra respektive dålig är när den stryker oss med- respektive mothårs. När andra fattar beslut som gagnar oss eller våra intresseområden positiv är andras makt över oss okej. Om de fattar fel beslut, missbrukar sin makt eller om makten blir tvingande blir de flesta av oss asförbannade. Om inte den som utövar makten lyckas vara så tydlig med varför de agerar som de gör – då kanske vi rentutav köper deras argument. Alternativt så använder de sig av belöningsmakt och då blir det lockande att äta upp broccolin om vi blir stora och starka utav den. Något som givetvis också kan gälla på jobbet!

Vilken makt upplever du att du har i ditt arbetsliv och i din vardag? Hur ser du på makt och hur känner du inför att ha respektive inte ha det?

Föregående

En helg i januari

Nästa

När jobba över blev normen

6 Kommentarer

 1. Profilbild

  Jag har valt att ge ordet “makt” en positiv betydelse, för att ha lättare att deala med att jag som chef och ledare faktiskt besitter makt. Makt kan vara fult om en gör det till något fult, men makt i sin vackraste form gör positiv skillnad för människa och samhälle. Att vara chef och ledare innebär att ha makt, det är bara att inse det och göra något riktigt bra av det. Att känna vanmakt betyder ju att sakna makt att göra något eller påverka, och det är i det sammanhanget något negativt att SAKNA makten. För mig i min chefsroll är jag glad för makten att ha resuser att ge mina medarbetare förutsättningar till att göra ett bra jobb, till exempel!

  • Clara Löfvenhamn

   Så fint beskrivet Maria! Tycker det är en oerhört inspirerande syn på ditt ledarskap med att göra positiv skillnad för de runtomkring dig. Tycker det är intressant det du skriver om makten att ha resurserna. Som ledare kan man ibland ha handlingsutrymmet med inte resurserna, eller tvärtom. Kan bli svårt att leda sin grupp fullt ut då. Innerligt tack för dina tankar!

 2. Profilbild

  Brukar inte kommentera har men var bara tvungen att saga att jag haller med ovan kommentar! Jag har sa manga chefer pa mitt jobb som inte borde ha makt, och jag forsoker gora mitt basta for att fa mer makt och gora nagonting positivt utav det!

  • Clara Löfvenhamn

   Det är så tråkigt när makt hamnar i fel/okunniga/tanklösa händer: det kan få så stora konsekvenser för så många som drabbas av den. Hejar på dig i din strävan Noelle! Stort tack för din kommentar, blev jätteglad av att läsa den 😀

 3. Profilbild

  Så bra inlägg Clara! Makt är så intressant. Jag tänker ofta på makt utifrån privlegium och hierarkier och att bara vad vi föds med ger oss en plats i maktordningen. Det är ju lite ett annat område än detta men det hör ju ihop. Eftersom jag har varit ledare inom föreningsliv sedan tonåren har jag funderat några varv kring detta och framför allt har jag fått jobba med min egen roll som ledare och ifrågasätta hur jag fördelar makt. Eftersom jag så ofta blir informell ledare i grupper har jag insett att om jag nu är en ledartyp så behöver jag göra det på ett schysst sätt och ett schysst sätt för mig är att synliggöra för alla hur maktstrukturer fungerar, hur det ser ut, dela med mig av den kunskap jag ser, höja de som hamnar i skymundan och helt enkelt använda min makt till att ge fler makt. Det är något jag får fundera på i stort sett dagligen, åtminstone i de sammanhang jag befinner mig i. Ibland gör det också att jag hellre är för mig själv.

  • Clara Löfvenhamn

   Tack! Och ja, visste är det vansinnigt egentligt att vi har ett startkapital när det gäller makt? Har i och för sig under de senaste dagarna insett att makt många gånger kan likställas med pengar. Men maktordningen har absolut ett samband med detta ämne och maktstrukturer. Tycker det låter så otroligt vettigt och sunt att som ledare vara öppen och försöka ge mer makt till fler och att läsa din beskrivning om hur du gör det är otroligt inspirerande! Framförallt att du gör det även i den informella ledarrollen. Det är bra och starkt jobbat så hatten av för det!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© Bossbloggen.se