Kategori: Ledarskap (Sida 1 av 29)

Ledarskap i kristider

Vi har konstaterat det förr och kommer att göra det igen, det är när kriser och svårigheter sker som vi chefer och ledare behövs som allra, allra mest. Varför? För att det ingår i vårt uppdrag att hjälpa medarbetarna och teamen att hantera situationen, kunna fatta strategiska beslut och lösa problem snabbt. Och det är i sådana tider som det märks tydligt om ledarskapet inte fungerar. Så här kommer några do’s and dont’s kring ledarskap i kristider!

Vad är viktigt att tänka på när det gäller ledarskap i kristider?
Don’t! Även om du blir skrämd och illa berörd av det som händer, undvik att drabbas av panik om du kan. Bild: rihaij från Pixabay 

Don’t

Få panik

Alla är vi mänskliga och alla påverkas vi såklart om olyckor, kriser och fasansfulla händelser sker. Men som ledare kommer dina reaktioner att påverka omgivningen extra mycket och medarbetarna kommer att vända sig till dig för att få trygghet. Därför är det viktigt att du behåller lugnet och undviker att få panik. Ett verktyg för att lyckas med det kan vara att försöka ta ett mentalt kliv åt sidan och se så objektivt på situationen som möjligt. Vad är det som händer just nu? Vilka effekter kommer det kanske att kunna få? Vem och vad kan tänkas påverkas av det? Genom att ställa och gemensamt försöka besvara de frågorna kan ni börja arbeta konstruktivt med era olika krishanteringsplaner.

Förminska eller förstora allvaret

Det är också viktigt att varken förminska eller förstora allvaret i situationen som råder. Både i arbetet med att hantera krisen men också er interna och externa kommunikation. Försök vara sakliga, källkritiska och utgå från det ni vet snarare än rykten och spekulationer. Var transparenta om det är något ni inte vet och undvik att använda laddade värdeord om de inte behövs.

Stäng av alla dina känslor

Det finns roller, situationer och lägen där det är direkt olämpligt att låta ens känslor styra besluten som fattas och det kan bli lättare att hålla huvudet kallt om hela känsloregistret är avstängd. Men även om du behöver hålla dig lugn och tänka så logiskt som möjligt är det också viktigt att komma ihåg att du också är mänsklig. Det är okej att känna och visa känslor även som ledare i tuffa tider och låta din medmänsklighet få ta plats. Inte minst din omgivning kan komma att behöva det.

Tänk att du måste göra allt själv

Tänk inte heller att du måste göra allting själv bara för att besluten kanske är till största del dina att ta – för det måste du inte. Dra nytta av ert teamets kunskaper och vilja att göra nytta. De allra flesta av oss vill bidra och göra nytta när saker händer.

Läs mer: Krishantering i sociala medier

Do! Samtidigt som ni löser det som sker akut här och nu är det också viktigt att du som ledare försöker att tänka framåt. Vad kan komma att hända eller krävas av er härnäst? Bild: rihaij från Pixabay 

Do

Lyssna in vilka behov som finns

Det är viktigt i vanliga fall med men blir extra viktigt i kristider att du som ledare involverar andra och lyssnar in vilka olika behov som finns. Vad är det som behöver göras? Hur ska ni kommunicera med vilka på vilka sätt? Teori i all ära, det är meganyttigt att vara förberedd och ha läst på om krishantering men ingen situation är den andra lik och därför gäller det att du är så närvarande och uppdaterad som möjligt om vad som händer och sker i organisationen. Ta hand om de som behöver det som mest, inte bara de som skriker högst.

Kommunicera löpande

Kommunicera löpande även om du kanske inte har något nytt att prata eller informera om. Gör det oftare än du tror kan behövas och på olika sätt. Var tydlig och saklig. Ha gärna fasta dagar eller tider som kommunikationen går ut och avsluta varje kommunikationstillfälle med att informera om när nästa tillfälle är. Det kommer att bidra till en ökad trygghetskänsla för medarbetarna och organisationen.

Försök tänka framåt

Det kan vara ohyggligt svårt att göra det medan krisen pågår som värst men försök att också tänka framåt. Se vilka alternativ som ligger framför er? Finns det nya lösningar som ni inte har tänkt på förut? Våga vara kreativa även när det stormar, det kan hjälpa er att ta er ur krisen snabbare.

Ta hand om dig också

Som ledare i kris finns det kanske inte utrymme att slappna av på ett tag framöver och det är fine. Vi kan jobba hårt under pressade situationer ett tag. Men, har du möjlighet till det, försök att ta hand om dig löpande med. Mat, sömn, motion är såklart väsentligt men se också till att du har någon eller några som du kan prata ut med i förtroende och att du får så mycket fysisk och mental avlastning som möjligt. Ta hjälp av en mentor eller coach om du kan.

Vad säger du som läser? Har du några erfarenheter, tips och råd att dela med dig av om ledarskap i kristider?

Kommentera  |  1 gillar

KASAM, känslan av sammanhang

Du kanske har hört talas om det förut, begreppet KASAM som står för känslan av sammanhang. Ett väldigt bra och viktigt teoretiskt verktyg för dig som ledare att ha med dig i ditt arbete, både till vardags och i mer pressade tider!

KASAM, känslan av samhörighet och hur du kan använda dig av denna teori so ledare beskrivs på Bossbloggen
KASAM är också en bra grundsten i att bygga team som känner sig trygga och litar på varandra eftersom det blir tydligt då hur ni alla arbetar som samma mål. Bild: Maike und Björn Bröskamp från Pixabay 

Salutogenes-teorin

Det är en del av salutogenes-teorin som den amerikansk-israeliska sociologen Aaron Antonovsky presenterade i slutet på 70-talet. Han studerade faktorer som bidrar till hälsa och i sina studier så upptäckte han att personer kan uppleva god hälsa fastän de är sjuka. Han identifierade sjutton olika faktorer som bidrog till detta och ett av de grundläggande momenten i det är KASAM som i sin tur baseras på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

KASAM, känslan av samhörighet

I sin forskning drog Antonovsky slutsatsen att personer som har en bra förmåga inom dessa tre områden har bättre chanser att klara sig vid kriser och påfrestningar av olika slag:

Begriplighet

Förmågan att förstå vad det är som händer och sker runt omkring oss, att se samband och förstå kontexter är den första. Denna kan du som ledare exempelvis använda dig utav genom att vara tydlig med vad det är som sker när saker händer. Motivera beslut! Säg inte bara “vi gör såhär” utan var transparent med argumenten bakom beslutet. Exempelvis: “eftersom detta och detta sker när vi gör si och så kommer vi att göra såhär”.

Hanterbarhet

Hanterbarhet handlar om att ha både strategier och resurserna för att konstruktivt kunna hantera det som sker. En punkt där du som ledare oftast har stora möjligheter att bidra och ibland knappt alls beroende på vilka behov som finns. Det kan handla om arbetsvillkor, anpassningar på arbetsplatsen eller stödinsatser av olika slag men också på individuell nivå i form av kompetenser och färdigheter. I krissituationer blir det ofta tydligt att en handlingsplan kan underlätta otroligt mycket – vad gör vi om detta och detta händer? Till vardags handlar det i stället mer om att skapa bra arbetsvillkor med de resurser som behövs för att göra jobbet bra.

Meningsfullhet

Meningsfullhet handlar om att se sig själv och det man gör i ett större perspektiv och upplevelsen av att det gör nytta och skillnad. Både på ett personligt plan men också i sammanhang utanför en själv. Här kan du som ledare göra skillnad genom att se till att ni har mål som ni arbetar emot men också att ni pratar om varför det arbete ni gör skillnad och varför det behövs. Få saker sänker engagemang lika snabbt som känslan av att man gör saker som är helt meningslösa. Genom att påvisa vilka skillnader ni gör kan också känslan av meningsfullhet – och därmed välmåendet för individer, arbetsgrupper och organisationer öka.

Och ja, det var KASAM i all sin korthet! Vad tänker du om detta teoretiska verktyg? Jag hoppas den kan bidra med lite förståelse till varför vi männsikor fungerar som vi gör ibland och hur du kan använda den för att göra skillnad som ledare. Vill du ha fler eller mer uttömmande exempel på hur du kan använda dig av den? Säg till i så fall så löser vi det!

Kommentera  |  1 gillar

Leda digitala möten när alla jobbar på distans #likeaboss

Nya tider och svårigheter leder till nya arbetssätt och nya behov. Digitala möten har vi haft länge men nu när så väldigt många fler bara arbetar på distans har jag fått en del frågor om hur man kan tänka och göra för att bäst leda digitala möten vid distansarbete. Så här kommer ett gäng konkreta tankar och råd kring det!

Läs mer: När du är chef på distans

Digitala möten kan vara ett väldigt bra substitut när vi inte kan ses IRL och dessutom hjälpa dig i ditt ledaruppdrag. Bild: Welcome to all and thank you for your visit från Pixabay

Leda digitala möten #likeaboss

Ha ett syfte och ett mål

Detta är något man behöver för alla möten alltid. Men extra viktigt blir det här eftersom de digitala mötena i dessa tider kommer att hjälpa er som team att behålla er KASAM, känsla av samhörighet. Varför ska ni ses och vad är poängen med mötet? Formulera det när ni bokar in mötet och säg det när mötet inleds. Börja med att checka in och gå laget runt med att fråga hur alla mår och har det. Gör det även om mötet bara innebär att ta en digital fika för att snacka strunt och ha det bra.

Ha en genomtänkt agenda

Yes, att skriva denna punkt känns initialt som att slå in en öppen dörr men notera formuleringen: ha en genomtänkt agenda. Före mötet, se över vilka punkter är viktiga att ha med? Är de relevanta och i så fall varför? Vad är det som ska göras för respektive punkt? Är det en informationspunkt, en diskussionspunkt eller något annat? Att ha ett hum om detta på förhand kommer att hjälpa dig mycket som digital mötesledare att få ett bra flow och bra samtal i mötet.

Låt diskussioner ta tid

Det är lätt hänt att digitala möten har en fördröjning, inte bara tekniskt sett utan också för diskussioner. Därför kan det vara viktigt och värdefullt att låta diskussioner ta tid och att gå laget runt så att alla får säga sitt. Och innan ni går vidare till nästa punkt, stäm av: har vi något mer som vi behöver lyfta/diskutera eller prata om i denna punkt?

Försök hålla uppe tempot

Samtidigt kan det för många också vara svårare att hålla fokuset i ett digitalt möte, antingen för att annat distraherar eller för att det går långsammare än vad det hade hade gjort annars. Så försök som mötesledare att hålla uppe ett tempo som inte är för forcerat men inte heller för slött. Det är en balansgång och en bra grundregel kan vara att ni alla, om man märker att mötet spårar ur eller blir för detaljorienterat, är ansvariga för att säga till högt och bryta diskussionen som kanske får ombokas till ett annat forum.

Läs mer: Fem tips för mer effektiva möten

Ett annat tips är att ha en rutin att alla som inte pratar i mötet har sitt ljud avstängt, annars är risken att det kommer bli väldigt mycket bakgrundsljud på samma gång vilket kan ge en grymt störande mötesmiljö. Bild: Olly Browning från Pixabay 

Låt folk prata av sig i andra sammanhang

Alla har vi olika behov av att prata av oss i vardagen och i vanliga fall till fredsställs det ofta med småpratet vi kan ha med varandra i lunchrummet eller i korridoren. Men när man jobbar mycket på distans är det inte alltid det sker lika löpande och risken finns då att det däms upp och spiller över i våra digitala möten. Det kan du som ledare underlätta både under och mellan möten. Dels genom gå laget runt och göra en avstämning i början och i slutet av mötet. Men också genom att skapa samtalsytor mellan möten. Det kan vara en digital fika, att ni chattar eller ringer varandra för ett socialt snack då och då eller andra sätt (eftersom alla medarbetare är olika och har olika behov och sätt att kommunicera på).

Att göra små sociala avstämningar kommer inte bara att hjälpa dig i din ledarroll för att du får en känsla av hur medarbetarna mår och hur allt går utan också för er som team och era möten.

Varva öppna och direkta frågor

När vi ses analogt så har vi förmånen att få se varandras kroppsspråk och mimik och även om digitala möten kan underlätta det är det inte samma sak som att göra ses IRL. Det kan vara svårare att vara subtil och svävande digitalt och är därför ett varvande av öppna och direkta frågor ett bra verktyg att använda sig av.
Jämför exempelvis frågorna:

  • Hur känner du?
  • Hur känner du inför detta?
  • Hur går dina tankar kring detta och detta?

Alla tre fyller sina olika funktioner och kan användas på olika sätt för att mjukt men stadigt driva samtalsprocessen framåt.

Avrunda mötet ordentligt!

Sist men inte minst, se till att avrunda mötet ordentligt. Sammanfatta vad ni har gjort (det kommer att öka er känsla av att mötet var meningsfullt). Låt var och en sammanfatta vilka actions de tar med sig från mötet och vad de ska göra. Gå också laget runt och utvärdera själva mötet: vad var bra och vad kan göras annorlunda nästa gång. Det kommer hjälpa dig som mötesledare inför era kommande digitala möten.

Vad säger du som läser? Kör ni mycket digitala möten nu? Hur upplever du det jämfört med hur ni brukar ha det?

Kommentera  |  3 gillar

Checklista för chefer vid pandemier

Ingen har missat Coronapandemin som just nu rasar världen runt, allt fler personer blir sjuka och goda råd i form av både rekommendationer och rykten står som spön i backen. Som chef och arbetsgivare har ni såklart i ert arbetsmiljöansvar också skyldighet att agera i detta läge och därför kommer här en checklista för chefer vid pandemier som kan vara bra att ha med sig i ryggen.

Informationen har jag sammanställt främst från Arbetsmiljöverket och min egen kompetens kring generell krishantering. Denna artikel gäller alltså inte för Coronaviruset specifikt utan bör ses som en mer generell riktlinje för vad som är viktigt att tänka på om och när en pandemi råder och påverkar er vardag.

Underskatta inte vikten av att ha en plan eller behovet av kommunikation och information när kriser sker. Bild: StartupStockPhotos från Pixabay 

Checklista för chefer vid pandemier

Behåll lugnet

Oavsett vad för krisläge det rör sig om är det jätteviktigt att du som ledare försöker att behålla lugnet – inte minst om och när medarbetare och kollegor är oroliga och stressade. Det vi människor behöver och vill ha när vi är oroliga är trygghet och tydlighet. Så gör ditt yttersta för att hålla huvudet kallt och var lugn och en trygg punkt för andra omkring dig.

Var källkritisk

Olika pandemier och virus fungerar och sprids på olika sätt och därför är det viktigt att vara källkritiska med var ni hämtar er information från. Utgå i första hand från det myndigheter och relevanta aktörer såsom Regeringen, Folkhälsomyndigheten, WHO och Arbetsmiljöverket säger. Fokusera på vad ni vet och bemöt eventuella spekulationer och rykten som kanske sprids internt.

Ha en pandemiplan

Om ni inte redan har gjort en riskbedömning förhur ni ska agera är det hög tid. Sätt er ner och lista olika worst case scenarios. Vad gör ni när medarbetare blir sjuka? Hur ska medarbetare som reser eller har rest i tjänsten göra? Hur kan ni säkra era leveranskedjor och tjänster? Kan ni jobba digitalt och på distans och i så fall hur? När ni har ett gäng olika scenarios – diskutera fram och skriv ner en handlingsplan för vart och en av dem. Prata om hur ni kommunicera internt, vem ringer vem och hur ska ni informera resten av organisationen? Det kommer att kosta i tid att göra, men är viktigt och behövligt för att underlätta läget för er organisation. Glöm inte heller att ta fram ett scenario X – vad ni gör om något ni inte kan förutse nu händer? Att ha en plan kommer att få er och medarbetarna att känna er tryggare.

Försök arbeta förebyggande

Diskutera också hur ni på förhand kan arbeta för att undvika att medarbetare, kunder eller leverantörer omkring er smittas. Extra skyltar om vikten av att tvätta händerna, extra städning, handsprit och rutiner med engångshandskar kanske kan bidra? Kan ni arbeta på distans är det kanske ett alternativ och då behöver ni också ha rutiner för hur detta ska göras.

Kommunicera, kommunicera, kommunicera!

Ovisshet gör att vi känner oss otrygga vilket i sin tur leder till att vi söker alla former av information och desinformation. Det är därför det ställs så stora krav på oss ledare att kommunicera maximalt i sådana här tider. Berätta vad du vet, var tydlig med kontaexten och motivera besluten som ni fattar. Erkänn om det är något du inte vet, ta vid behov reda på det eller hänvisa till era handlingsplaner. Var tydlig med vad som gäller vart – framförallt om ni befinner er på olika platser och har olika tillvägagångssätt.

En annan bra riktlinje är att var tydlig, vara saklig och beredd på att du kommer att säga samma sak på olika sätt många gånger. Svara på frågor och stötta dina medarbetare och kollegor bäst du kan.

Glöm inte bort dig själv som chef

En annan viktig sak är också att komma ihåg dig själv som ledare. Försök att äta, sova och motionera regelbundet. Be om hjälp om du behöver det, både från din chef, kollegorna och medarbetarna. Behöver du ett externt bollplank som kan stötta dig och ge råd i din ledarroll – tveka inte att höra av dig till mig på clara@bossbloggen.se!

Vad säger du som läser? Hur upplever du att det är att arbeta som ledare i dessa tider?

Kommentera  |  4 gillar

Saker alla chefer behöver veta om utmattning

Stressrelaterade sjukskrivningar och utmattning sägs ibland vara den nya folksjukdomen. Alltfler drabbas och även om en inte varit drabbad själv känner många någon som har varit det. Bara de senaste åren upplever jag att alltfler blir mer medvetna om hur utmattning fungerar och inser att en person som har blivit utmattad inte bara ”känner efter lite för mycket”. Men fortfarande är det många ledare som känner sig rådvilla med vad de ska göra när en medarbetare blir utmattad. Den här artikeln med saker alla chefer behöver veta om utmattning är för dig! Eller för dig som är utmattad och som vill hjälpa din chef att göra sitt jobb.

Även om kvinnor är överrepresenterade i statistiken innebär det inte att det bara är vi som drabbas. Inte heller att ingen är immun mot att bli utmattad. Bild: Free-Photos från Pixabay 

Saker alla chefer behöver veta om utmattning

Utmattning är en sjukdom, inget påhitt

Att vara utmattad är inte synonymt med att vara lite trött, sliten eller känna efter för mycket. Det är inte heller något påhitt och det går inte att vara ”lite utbränd”. Utmattningssyndrom har visat sig kunna ge hjärnskador, bland annat i en avhandling från Umeås Universitet, och ska därför tas på allra största allvar. Hur mycket eller hur lite erfarenhet du själv har av utmattning så gäller det att du som chef allra minst är medveten om det.

Det är arbetsgivarens lagstadgade ansvar att hjälpa individen rehabiliteras

Det är lätt hänt att som chef känna att man inte har tiden eller kunskaperna att kunna hjälpa en medarbetare hur mycket som helst efter en sjukskrivning. Men vare sig ni vill det eller inte ingår i ditt chefsuppdrag och ni som arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen skyldiga att hjälpa individen i sin rehabilitering och detta ska enligt Arbetsmiljöverket ske tillsammans med medarbetaren det berör och, vid behov, Försäkringskassan. Så ta på dig chefshatten och börja med att läsa på allmänt om utmattning men också…

Lyssna in medarbetarens behov

För även om det förstås finns många röda trådar gällande utmattningssyndrom, exempelvis den extrema tröttheten, minnes och koncentrationssvårigheter och ljus- och ljudkänslighet, så är det sjukdomsbilden inte alltid densamma för alla. Det beror dessutom på varför medarbetaren blev sjuk överhuvudtaget. Ibland är det bara arbetsrelaterade anledningar som ligger bakom, ibland är det händelser och kriser i privatlivet och ibland är det både och.

Var alltså inte rädd för att fråga medarbetaren om hur hen mår och vad hen behöver för att må bättre. Kom bara ihåg att den som är sjuk är i en utsatt position och därmed kan känna sig både utelämnad och exponerad så gör det med välvilja och omtanke. I ert arbetsgivaransvar ingår sedan att skapa en handlingsplan för rehabiliteringen och här är ni enligt Arbetsmiljöverket skyldiga att bidra med anpassning av olika slag oavsett om det gäller arbetsuppgifter, lokaler, arbetstider eller särskilda arbetsverktyg.

En bra idé att kalla till ett möte där medarbetaren, arbetsmiljöombudet, Försäkringskassan, läkare och eventuellt andra kontaktpersoner är med. Det gemensamma målet för er alla är ändå att medarbetaren ska bli frisk och kunna jobba fullt ut igen. Så genom att träffas kan ni diskutera åtgärder och handlingsplan för att detta ska ske och vilka olika insatser som behövs.

Det gäller också att se över er organisation i stort. En studie från Linköpings Universitet visar exempelvis tydligt hur arbetsgivare måste sänka kraven på sina medarbetare för att förebygga att de blir sjuka i utmattningssyndrom.

Det tar tid att bli frisk

Något som kan vara otroligt frustrerande både för den drabbade individen och er som arbetsgivare är att en utmattning inte går över av sig självt under en vecka eller två – hur gärna en vill det. Det kan med andra ord vara väldigt viktigt att du som chef hjälper medarbetaren att utmanas i en lagom takt. Kanske rent utav har en hand på handbromsen för medarbetaren så att hen inte tar på sig för mycket på en gång.

Att vara utmattad är inte likvärdigt med att känna sig trött, sliten eller att man behöver sova och därför kan tröttheten man upplever vara svår att förstå för den som aldrig varit med om det. Den är så förlamande och inget en bara kan “rycka upp sig” från hur gärna man än vill. Bild: Free-Photos från Pixabay 

Öka arbetstiden och arbetsbördan successivt över tid

Något som ofta är avgörande för rehabiliteringen är att öka arbetstiden och arbetsbördan successivt och att inte gå från noll till hundra på en gång. Låt också medarbetaren få stanna ett tag på varje steg i återhämtningstrappan så att ni inte skyndar er vidare för fort, att göra det ökar nämligen risken för onödiga återfall.

Ett annat viktigt tips som jag fick från min läkare i samband med min egen rehabilitering från utmattning var att inte öka arbetstiden och arbetsbelastningen på samma gång. Så om medarbetaren jobbar halvtid med arbetsuppgifter som är anpassade efter 50 procent och ska gå upp till 75 procent – börja med att bara öka arbetstiden och inte antalet arbetsuppgifter under de första veckorna. Sedan kan ni lägga till fler och fler arbetsuppgifter. Annars är risken att det blir för mycket på en gång och ni riskerar istället att medarbetaren kanske inte klarar av att gå upp i tid eller att det tar ännu längre tid att anpassa sig till den nya belastningsnivån. Det är inte heller rimligt att förvänta sig att en medarbetare som ska jobba 50 eller 75 procent ska hinna med allt hen gjorde när hen jobbade heltid. Det är så viktigt att ni anpassar arbetsuppgifterna efter vad som är rimligt och inte vad som önskvärt att personen klarar av. 

Andra saker som kan vara bra att ha med sig är att:  

Ingen utmattning behöver vara den andra lik

Även om många utmattades erfarenheter är lika så är det inte så att alla behöver vara identiska.

Det krävs ofta flera olika insatser från flera olika instanser

Rehabiliteringsprocessen kräver också ofta flera olika insatser från olika håll. Exempelvis kommer Försäkringskassan förmodligen att var delaktiga. Samtalsstöd från psykolog eller terapeut är definitivt något som kan vara värdefullt för att medarbetaren ska kunna finna insikt i varför hen blev sjuk och hantera traumat livskrisen som en utmattning kan innebära. Men också fysiska stödinsatser, som att träffa en sjukgymnast, en massör eller arbetsterapeut kan underlätta rehabiliteringen.

Läs gärna mer om det här: Den utbrändes rehab-team

Allting kostar i energi (och att priset ändras från dag till dag)

Sist men inte minst, så är det viktigt att försöka förstå att allting som vi tar för givet när vi är friska kan var oerhört påfrestande för den som är utmattad. Att duscha kan vara för ansträngande. Att gå runt kvarteret som sjuk kan vara jobbigare än att springa ett maraton som frisk. Vanligt bakgrundssorl kan upplevas som att stå bredvid högtalarna på en nattklubb. För att inte tala om att fatta beslut, klä på sig eller att försöka komma på vad en kan äta till middag. Som om det inte är nog så kan priset för alla olika aktiviteter variera från dag till dag. Det som går bra ena dagen kanske inte alls går att göra nästa dag och så vidare. Det är därför det är så viktigt att medarbetaren får möjlighet att vänja sig vid nya belastningar i en rimlig takt över tid.

Vad säger du som läser? Har du några tips eller erfarenheter att dela med dig utav? Har du några frågor om hur du som chef kan hantera läget när en medarbetare är utmattad? Hör av dig till mig på
clara@bossbloggen.se!

2 Kommentarer  |  2 gillar

Sida 1 av 29

© Bossbloggen.se