Tagg: Våga prata om psykisk ohälsa på jobbet

Att visa sig svag är att vara stark

Hur många gånger har vi inte hört det? Att man måste vara stark för att visa sig svag? Och varför är det ändå så svårt för många av oss att visa oss svaga? Oavsett om det är inför ens nära och kära, vänner eller på jobbet.

Läs mer: Diagnos – Människa

Exakt alla känner sig svaga emellanåt oavsett om det gäller personliga utmaningar, fysisk eller psykisk hälsa eller att öppna gurkburkar. Det är därför det är så tråkigt att vi så ofta glorifierar och premierar styrka och dömer ut svaghet. Måste de verkligen vara varandras motsatser? Bild: Pixabay

Att visa sig svag är att vara stark

Å ena sidan är våra fasader och professionella roller ett effektivt smörjmedel i vardagen. Det är ju ofta lättare att jobba med människor som är glada, trevliga och inte överbemannas av känslor.

Men å andra sidan är vi bara människor med liv som inte alltid ryms i den anpassade mallen. Ingen av oss är perfekt. ingen av oss klarar allt. Ingen orkar med hur mycket som helst hur länge som helst. Det vet vi alla. Ändå är det lik förbenat så himla jobbigt för de flesta av oss att visa sig svag? Att säga högt att man inte hinner, kan eller mäktar med. Att riskera att andra tror att man är okunnig, att visa sig svag eller bara be om hjälp när vi behöver det. När du känner dig liten och svag: erkänn det. Prata om det högt utan att för den sakens skull dramatisera det oavsett vilken din yrkesroll är.

Det är okej att erkänna att du hade eller gjorde fel eller har gjort ett misstag. Så länge du inte befinner dig i en miljö som är extremt osund är det är inget farligt som kommer att hända för att du visar dig svag och pratar om det högt. I stället är det starkt att inse sina begränsningar och tillkortakommanden. Kom i håg det.

Läs mer: Känner du dig som en bluff?

Att visa sig svag är att vara stark

Det är ingen som tjänar på att leva efter normer som säger att man ska vara den här tystlåtna, stoiska och starka (ofta manliga) ledaren. Ingen människa mår bra av att endast leva upp till det i längden. Bild: Pixabay

Be om hjälp om du kan

Ett tag trodde jag att det var svagt att be om hjälp och ja, vi kan väl konstatera att min inre femåring som kan allt själv har brottats med Napoleonkomplex genom åren. Alltså har en del av min terapi bestått av att be om hjälp. Sjukt jobbigt men det är jag glad för nu. Jag hade inte kunnat göra det jag gör idag utan hjälp och stöd från min omgivning.

Sedan är det inte alla som har ett starkt socialt nätverk och skyddsnät att vända sig till för att be om hjälp. Men om du känner dig svag eller har problem, försök be om den på andra håll i så fall. Gäller det jobbet är det din arbetsgivare som kan och bör hjälpa till beroende på vad det gäller. Är det privata bekymmer så försök be din familj, dina vänner eller vården om råd och stöd. Vi må leva i ett individualistiskt samhälle men det innebär inte att vi är eller måste vara ensamma.

2 Kommentarer  |  4 gillar

Vad utmattningssyndrom kan lära dig som ledare

Enligt Försäkringskassan så har antalet sjukskrivningar för reaktioner på svår stress ökat med 59 procent mellan 2010-2015. Det motsvarar enligt deras analys 59 000 personer. Hur många av dem som är chefer eller har ledande positioner är inte fastställt men att det finns några av dem i denna grupp är troligt.

Med det som bakgrund är det idag dags att tala om chefer som har varit drabbade av utmattningssyndrom. Går det att komma tillbaka som chef efter att ha gått in i väggen? Finns det några erfarenheter som en före detta utmattad ledare kan ha nytta av i sitt framtida arbetsliv? Vad kan utmattningssyndrom lära dig som ledare?

 

Att drabbas av utmattningssyndrom är en erfarenhet som varken är enkel, avundsvärd eller något att skämmas för. Att övervinna den kan dock ge viktiga lärdomar som du som kan ha nytta utav för resten av livet. Bild: Pixabay

Läs mer: När chefen mår dåligt på jobbet

Vad utmattningssyndrom kan lära dig som ledare

Det korta svaret är ja, det kan gå att komma tillbaka. Det är tyvärr inte alla som blir helt återställda från en utmattning men det kan gå att bli frisk och att fortsätta arbeta som chef. Det kommer dock krävas att du går till botten med varför du blev sjuk, lär känna dig själv på djupet och jobbar med dig själv för att kunna bli friskare. Det är en process som sällan är enkel, den tar lång tid och kräver många gånger professionell hjälp på vägen. I gengäld kan den ge dig möjligheten att bli en mer hälsosam och bättre version av ditt tidigare jag.

Terron Musgrove. Foto: John Odou Andrews

− Det finns inga genvägar för att komma tillbaka till ett friskare liv. Men, jag anser att det kan gå att komma tillbaka och vara starkare, bättre och mer grundad i sig själv. Gör du det som chef kommer organisationen att få ett bättre ledarskap som resultat, säger Terron Musgrove. Han är idag ICF-certifierad coach, som själv arbetade som chef när han drabbades av utmattningssyndrom:

− Ju bättre du känner dig själv desto lättare blir det att vara medveten om dig själv och hur du mår. Du blir också tryggare i dig själv vilket kommer märkas ditt ledarskap, säger Terron Musgrove.

Du kan bli en bättre beslutsförfattare

Att arbeta med sig själv innebär bland annat att ta reda på vilka värderingar som är viktiga för dig. En vetskap som kommer göra att du stå stadigare. Den kan också hjälpa att prioritera bättre eftersom du har erfarenhet av att resurser som tid och energi inte är obegränsade.

− Att bli bättre på att sätta gränser, förstå vilka signaler och behov som finns och bemöta andras osäkerhet är saker som du ofta utvecklar i ditt arbete med dig själv. Det blir lättare att få koll på vad som är viktigt och att stå tryggare i både dina och företagets värderingar. Vilket gör att du kan fatta snabbare och klokare beslut, säger Terron Musgrave.

Du kan bli mer närvarande som ledare

Personer som har varit utmattade och blivit friska blir ofta mer närvarande i sin vardag och tar en sak i taget. Detta är något som kan vara mycket användbart för en ledare.

− Ledare som har varit utmattade utvecklar ofta en förmåga att kunna se fler detaljer och nyanser. De blir ofta mer närvarande och känner in saker som andra kanske missar. En viktig förmåga när du arbetar med andra människor, säger Terron Musgrove.

Att vara såhär kamouflerad är sällan eftersträvansvärt som ledare. Tvärtom bör du vara så tydlig som möjligt. Bild: Pixabay

Du kan bli mer tydlig

Att rehabiliteras från en utmattning ställer ofta stora krav på att du har koll på vad som ska göras när och att du ta en sak i taget. Men också att du håller balansen mellan nytta och nöje och detta är beteenden som kan främja dig som ledare. Det går inte att bara köra på och jobba 24/7 som du gjorde tidigare. Använd dig av den strukturen som krävs av dig på vägen tillbaka även när du är frisk.

− Om tanken är att du ska komma tillbaka på 25 procent men gör jobbet för en halv- eller deltidstjänst så tar du en genväg. Om du har jobbat med dig själv ordentligt så har du verktyg för att kunna kommunicera med dina medarbetare och din chef om vad som är viktigt för att du ska komma tillbaka hela vägen, säger Terron Musgrove.

Det finns ofta mycket skam och skuldkänslor kring utmattning och utmattningsdepression. Därför är det viktigt att skapa ett arbetsklimat som aktivt jobbar med att ha en hållbar och tillåtande arbetsmiljö.

− Om man inte har en arbetsplats som kan stötta, acceptera eller förstå fördelarna med att du har varit sjuk men också blivit frisk: då är du på fel plats, säger Terron Musgrove.

Läs mer: Våga prata om psykisk ohälsa på jobbet


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på Facebook, Instagram, Bloglovin’ och Youtube?

2 Kommentarer  |  7 gillar

Våga prata om psykisk ohälsa på jobbet

Upp med en hand om du någonsin svarat ”bra, tack!” när du fått frågan ”hur är läget?”. Även om du har mått dåligt. Jag vet att jag gjort mig skyldig till det både en och två gånger. De flesta av oss har någon gång upplevt psykisk ohälsa i någon form. Antingen själva eller att någon i vår närhet har drabbats. Men trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så visar denna undersökning från Länsförsäkringar att bara en av tio personer med säkerhet skulle berätta för sin chef att de mår psykiskt dåligt. Hälften av de tillfrågade svarade att de kanske skulle berätta det. Kanske.

Prata om psykisk ohälsa på jobbet

Att prata om psykisk ohälsa kan kännas personligt, jobbigt och obekvämt. Både för den drabbade och för omgivningen. Enligt Länsförsäkringars undersökning anser hela 64 procent att det är mindre accepterat att må psykiskt dåligt jämfört med om man skadar sig fysiskt.

https://pixabay.com/sv/groda-cage-f%C3%A4ngslas-ledsen-fig-1247180/

Psykisk ohälsa kan vara otroligt isolerande, hämmande och ensamt för den som drabbas. Bild: Pixabay

─ Om man har en hängig dag borde man kunna ringa sin chef och sjukanmäla sig. Men ofta känns det oärligt att stanna hemma om man inte är fysiskt sjuk, säger Jessica Hjert Flod, beteendevetare, och fortsätter:

─ Socialt tryck kan göra att vi inte vågar erkänna högt att vi mår dåligt men det är inte att fuska att vara sjuk för att man gör det.

Jessica Hjert Flod Bossbloggen

Jessica Hjert Flod Foto: Privat

Jessica Hjert Flod har valt att vara öppen gentemot sin chef och sina kollegor med sin ADHD- och generella ångestsyndrom-diagnos och upplever att det bidrar till att hon möts av förståelse om hon känner sig låg en dag.

─ I längden tror jag att sjukskrivingstalet skulle minska om vi hade en norm som tillåter depressioner eller panikångestattacker. Det är så många som känner sig ensamma och annorlunda eftersom vi inte känner till varandra, säger Jessica Hjert Flod.

Länsförsäkringar drar samma slutsats: att prata om psykisk ohälsa på jobbet kan minska både utanförskap och lindra ensamhet som kan försämra måendet hos den drabbade. Därför måste vi våga prata om psykisk ohälsa på jobbet.

Chefens kännedom och förståelse är viktig

Först och främst kan du som chef inte räkna med att du får reda på om en medarbetare mår dåligt. Lär känna dina medarbetare och var uppmärksam på hur de mår. Ha koll på vilka som tar på sig mycket jobb, vilka som inte tar raster eller jobbar mycket övertid. Det är lätt att lägga mer och mer ansvar på de personerna som jobbar bra och hårt men som kanske redan är stressade.

Om du får signaler om att en medarbetare mår psykiskt dåligt, eller får det berättat för dig, visa empati och förståelse.

─ Den som är sjuk vill förmodligen inget annat än att vara frisk. Det är ingen semester att vara varken utmattad, deprimerad eller sjukskriven, säger Jessica Hjert Flod.

https://pixabay.com/sv/k%C3%A4rlek-alla-hj%C3%A4rtans-dag-utg%C3%B6r-903178/

Som chef gäller det inte bara att våga prata om psykisk ohälsa på jobbet utan också möta den som är drabbad med förståelse och omtanke. Bild: Pixabay

Om du som chef inte har erfarenhet av psykisk ohälsa och svårt att förstå hur det känns är det helt okej. Men var ärlig om det. Erbjud stöd från exempelvis företagshälsovården och visa att du vill lära dig mer. Ställ frågor: hur mår du? Hur kan jag stötta dig? Vill du ha din arbetsmiljö på något annat sätt? Kan jag göra något för dig om du har en dålig dag? Lyssna på svaren och stötta medarbetaren.

─ När jag gått in in i väggen och berättat om det kom min chef in på mitt rum och frågade hur jag mådde. Sedan pratade vi om hur vi skulle göra för att jag skulle rehabiliteras så bra som möjligt, säger Jessica Hjert Flod.

Arbeta förebyggande och skapa förståelse

Om du som chef har målsättningen att alla ska må bra på jobbet så är det bra att arbeta förebyggande. Ha med psykisk hälsa som punkt på både personalmöten och utvecklingssamtal.

Det kanske inte uppskattas av alla medarbetare. Vissa personer kommer aldrig gå in i väggen och är kanske inte ett dugg intresserade av samtalsämnet. Men för de flesta är det viktigt och på en arbetsplats behöver chefen och medarbetarna arbeta gemensamt med frågan. Genom att prata och läsa på kan ni få nya kunskaper och verktyg till reagera om någon kollega mår dåligt.

─ Kunskap går alltid att få och det är bra om du som chef läser på om exempelvis utbrändhet om en medarbetare drabbas. Men viktigast är att du har empati och medkänsla för andra människor, säger Jessica Hjert Flod.

https://pixabay.com/sv/grodor-n%C3%B6dsituation-siffror-rolig-1672890/

Såhär awkward och blottande kan det kännas för den drabbade att prata högt om att hen mår psykiskt dåligt på jobbet. Bild: Pixabay

Om en kollega är sjukskriven vet oftast de flesta varför hen är borta, även om man inte har pratat om det officiellt. Det ökar risken för spekulationer, vilket kan spä på skamkänslan som många som mår psykiskt dåligt upplever. Genom att våga prata om psykisk ohälsa på jobbet kan ni avdramatisera samtalsämnet och visa att det är okej att må både bra och dåligt på er arbetsplats.

För den som mår dåligt

Det är inte bara chefen som behöver vara modig och fråga medarbetaren hur hen mår. Det krävs också mod av medarbetaren att erkänna det högt. Det är lättare om man känner sig trygg med sin chef och kollegor men kräver också att de är villiga att lyssna.

─ Min upplevelser är att det inte alltid är personen som mår dåligt som inte vill prata om sitt mående utan att det är omgivningen som inte tillåter det,  säger Jessica Hjert Flod.

https://pixabay.com/sv/groda-fig-sjuksk%C3%B6terska-1672942/

Även om du som chef har en stor roll när det gäller arbetsmiljö och personalens mående på jobbet kan du omöjligt göra allt jobb själv. Det krävs att organisationen, dess chefer och medarbetare jobbar tillsammans. Bild: Pixabay

Hon menar att det kan vara en bra idé för den som mår dåligt att prata om sitt mående med personer som man känner sig trygg med först. Sedan successivt berätta för andra. Gör det på det sätt som känns bäst för dig och kom i håg att det mest effektiva sättet att bryta tabun är att prata om dem.

─ Du kan ha familj, jobb, skratta och ha ångest ändå. Jag är mer än min ångest och min ADHD. Alla människor är mer än sina diagnoser och sin psykiska ohälsa, säger Jessica Hjert Flod.

8 Kommentarer  |  8 gillar

© Bossbloggen.se