Tagg: Team

Trygg på jobbet

Otrygga människor är sällan rationella människor och rädda människor ja, det säger sig själv att de befinner sig i zonen av otrygghet. Visst finns det personer som har små behov av trygghet men majoriteten av oss mår och presterar dock som bäst när vi känner oss trygga. Därför är detta en viktigt faktor som chef att arbeta med. Så, hur kan du som ledare göra för att en medarbetare ska känna sig trygg på jobbet? Och vad bör du låta bli?

Att vara trygg på jobbet är inte bara viktigt - det är rättighet!
Don’t! Glöm inte bort att vad som upplevs som en trygg arbetsmiljö kan variera från person till person. Vissa gillar att balansera på kanten, andra är inte lika bekväma med det. Bild: Maria Godfrida från Pixabay

Don’t

Prioritera den fysiska säkerheten högre än den psykiska tryggheten

Sedan AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö infördes så har det blivit tydligare vilket ansvar arbetsgivare har för den psykosociala arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Trots det så möter jag ibland tanken att den fysiska säkerheten är högre prioriterad än den psykiska tryggheten. Och visst, den fysiska säkerheten är superdupermegaviktig. Alla arbetsplatsolyckor är för många. Men den psykosociala arbetsmiljön är lika viktig den. Gör inte skillnad mellan de två utan ta dem båda på största allvar i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Glöm bort att det kan se olika ut för olika personer

Även om de mest basala trygghetsfaktorerna såsom överlevnad, möjligheten att få mat på bordet och tak över huvudet förmodligen är gemensam för de flesta av oss så ser ändå våra trygghetsbehov olika ut. För några är det en trygghetsfaktor att få information i förväg och att få förbereda sig inför möten. För vissa är en heltidsanställning nödvändigt för att kunna andas ut och känna sig trygg i sin vardag. Medan det för andra är feedback från dig som ledare superviktigt för att de ska känna sig trygga med att de gör ett bra jobb. Alltså, du kan inte ta för givet att du vet hur olika personers trygghetsbehov ser ut utan att ta reda på det.

Underskatta andras behov av trygghet

En annan miss som du bör undvika är att underskatta andras trygghetsbehov. Alla är vi olika och det som känns som en jättefånig sak att oroa sig över för dig är inte det för en annan. Det innebär inte att deras behov alltid kanske är rimliga eller möjliga att tillfredsställa. Men gör ditt yttersta för att visa att du förstår och respekterar det.

Läs mer: Så hanterar du en konflikt #likeaboss

Do! Kom ihåg att känna sig trygg både fysiskt och mentalt på jobbet inte är något som är en “skön bonus”. Det är din rättighet att det ska vara normalläge även om livet förstås inte alltid kan kännas tryggt och säkert. Bild: Greg Reese från Pixabay

Do

Tydlighet och trygghet hänger ofta ihop

Otydlighet i form av luddig information eller för lite (eller för dålig) kommunikation brukar ge otrygghet. Samma sak när vi inte vet vad som händer, varför eller har någon ordentlig kontext. Så, några enkla knep kan vara att tänka på att kommunicera så att alla förstår och sätt det du berättar i ett sammanhang. Exempelvis: “Den här förändringen sker på grund av att… och det som kommer hända är att…. vilket påverkar oss si och såhär…”. Detta eftersom tydlighet ofta ger större trygghet! Samma sak gäller konsekvens. Att försöka vara konsekvent och leva som en lär bidrar också till tydlighet och därmed trygghet.

Prata om trygghet

Hur trygg känner du dig som medarbetare på en skala från 1-10 på jobbet? Varför känner du så? Vilka anledningar finns bakom siffran som gör att du känner dig mer säker eller osäker? Är det någon av dem som vi kan göra något åt eller behöver vi försöka acceptera dem? En annan väg att gå, om att ställa frågan rakt ut känns för direkt, kan vara att prata om trygghet i arbetsgruppen. Hur kan ni arbeta på ett sätt som gör att alla i teamet känner sig trygga både fysiskt och psykiskt?

Utmana tryggheten

Samtidigt behöver inte känslan av otrygghet och att känna sig osäker inte behöver vara samma sak. Utveckling inom ens profession och som person kräver ofta att en rör sig utanför sin komfortzon. Så testa att utmana både din egen och dina medarbetares trygghetszon med jämna mellanrum – det kommer att göra er ännu bättre på det ni gör!

Vad säger du om trygghet på jobbet? När känner du dig trygg? Och har du någon gång upplevt att du inte gjort det?

Kommentera  |    Gilla!

Styrkor och svagheter som specialistchef

Förra veckan pratade vi om dig som generalistchef. Så nu har förstås turen kommit till dig som specialistchef! Vad ska du tänka på när du är specialist i en ledarroll? Och vad kan du ha för styrkor respektive svagheter?

Koalan måste väl ändå vara ett av de gulligaste specialisterna i vår natur? Bild: Pixabay

Styrkor och svagheter som specialistchef

Styrka: Som specialist så finns möjligheten att du får större förtroende och auktoritet genom och tack vare dina sakkunskaper och yrkeskompetenser. Kunskap (och information) är makt vilket du som specialist förmodligen har inom ditt område.

Svaghet: Ett klassisk exempel på ett misstag inom chefsrekrytering är att man befordrar den bästa säljaren till att bli försäljningschef oavsett om hen kan leda personal eller inte. Det som kan gå fel är att vara sakkunnig inte är samma sak som att vara en god ledare. Chefskapet är på många vis en egen profession och behöver också behandlas som det vilket flera olika specialistchefer som visar gå att göra med bravur.

Styrka: Som specialist har du viktiga kunskaper och förmågor som är otroligt värdefulla för organisationen.

Svaghet: En potentiell risk med specialisering och att ha ett fokusområde är att du kan ha svårt för att förstå och genomföra förändringar eftersom du ser ditt perspektiv framför helheten.

Definitionen av att vara specialist är att vara smal inom ett område eller nisch men som ledare kan du tjäna på att tänka det som finns utanför det sammanhanget ibland. Bild: Pixabay

Ledare och specialist, vad kan vara bra att tänka på?

Nätverka även utanför din nisch

Det är förstås alltid viktigt att nätverka som ledare men det är lätt hänt att fastna i den branschen eller nischen som du redan verkar inom. Men kom ihåg att också nätverka utanför din nisch för att bygga ett brett nätverk även om du är specialist.

Kom ihåg: alla kan inte det du kan

Som specialist sitter du, bokstavligen talat, på specialistkunskaper. Därför är det viktigt att påminna sig om att alla inte kan det du kan och agera efter det. Dels genom att anpassa sig efter det och säkerställa att alla är med på tåget även om de inte har samma kunskaper som du. Men också genom att dela med dig kunskaper, berätta vad som kan hända och motivera olika beslut.

Bredda ditt perspektiv

Alla verkar vi i olika kontexter och som specialist kan det vara värdefullt att försöka zooma ut och sätta in det ni gör i helheten och försöka förstå det. Det kommer att hjälpa dig mycket i ditt chefsuppdrag, inte minst om du leder andra specialister.

Och precis som jag skrev förra veckan: läs detta med en liten glimt i ögat. Vi behövs allihop på våra arbetsplatser och det bör därför inte finnas någon värdering mellan generalister respektive specialister. Känner du igen dig som specialist i punkterna ovan? Har du några andra styrkor och svagheter som du vill lägga till på listan?

Kommentera  |  2 gillar

Styrkor och svagheter hos en generalistchef

Generalist och specialist är två olika termer som ofta används i affärslivet. Antingen så har du specialistkunskap inom ditt yrkesområde alternativt så anses du vara en generalist som har mer ytlig kunskap inom flera olika områden. Vilka styrkor respektive svagheter kan du som generalistledare ha? Och vad kan vara viktigt för dig att tänka på?

Generalisters styrka i djurlivet är att de är anpassningsbara och kan klara både förändringar och nya miljöer bättre än specialister. Något som kan kännas igen även i affärslivet. Bild: Pixabay

Styrkor och svagheter som generalistchef

Styrka: Eftersom du har lite kunskap om flera olika saker kan du ha lättare för att se helheten och ha ett helikopterperspektiv i ditt ledarskap.

Svaghet: Risken finns dock att du kan ha kunskapsluckor om olika sakfrågor eller delar av processerna. Undvik det genom att ställa många frågor!

Styrka: I och med att du kan ha enklare för att se hela bilden som generalist kan det också vara lättare och smidigare för generalister att ta till, sätta sig in i och förstå av organisationsförändringar.

Svaghet: Det kan ibland, givetvis beroende på organisation och arbetsgrupp, vara som svårt att få förtroende lika enkelt som generalist jämfört med om du är specialist. Ibland kan det också vara svårare att få förtroende av specialister eftersom ni inte delar bakgrund.

Styrka: En annan styrka att nyttja är att du har en bred palett av kompetenser att använda dig av. Men också anpassa dig efter rollen och organisationen som du befinner dig i och uppdraget du gör.

Svaghet: Det är lätt hänt att du, din kompetens och dina färdigheter blir svåra att kategorisera för omvärlden eftersom du är bra på flera olika saker och därför inte passar in i ett enda fack.

Använd din förmåga att både kunna zooma ut och se helheten och zooma in för att se detaljer som generalist. Det kan gagna dig mycket i ditt arbete. Bild: Pixabay

Ledare och generalist, vad kan vara bra att tänka på?

Nyttja andras kompetens

Att ställa många frågor är alltid värdefullt för en ledare. Men som generalist är det extra betydelsefullt för att få en verklighetstrogen helhetsbild även om du inte har koll på alla detaljer. Använd också din tillgång till andras talanger och kompetenser klokt. Då behöver inte du vara den som har koll på allt utan i stället ge dem möjligheterna att göra sitt arbete.

Legitimera dina kunskaper

Kan du få diplom eller certifieringar som bekräftar dina olika meriter? Skaffa dem! Nej, det borde inte behövas men det kan hjälpa dig i din framtida karriär om du har “kvitton” på dina kunskaper.

Nätverka

Att nätverka är alltid en god idé. Men som generalistchef kan det vara extra viktigt att lära flera andra vars kunskaper kan kompletteras med din. Alternativt så att du vet vem du kan ställa olika frågor till när du behöver det!

Nästa vecka kommer en liknande artikel om specialistchefer. Och ja, självklart är det så att ni ska läsa detta med lite glimten i ögat. Men viktigast av allt är att vi alla behövs på våra arbetsplatser för att skapa en så stor mångfald som möjligt! Känner du igen dig som generalist i punkterna ovan? Har du några andra styrkor och svagheter som du vill lägga till på listan?

Kommentera  |  1 gillar

Mastermind-grupp: fem tips som får er att lyckas

Ensam är stark. Det råder det inget tvivel om. Vi människor är kapabla att uträtta stordåd – det om något vittnar väl historiska händelser om igen och igen. Men om ensam är stark och är tillsammans ändå starkast. Fler hjärnor innebär mer kapacitet än en och ju fler personer man är desto mer erfarenhet, kompetens och kunskap får man per automatik. Därför är det här med Mastermind-grupp en helt fantastiskt grej som en kan ha stor nytta och glädje utav både som företagare och privatperson.

Läs mer: Fyra tips till dig som drömmer om att starta eget

När ni sätter ihop er MasterMind-grupp kan det vara mycket givande om ni är så olika som möjligt, eller i alla fall har olika bakgrunder. Mångfald ökar innovationen och det kan vara så lärorikt när teammedlemmarna ser saker ur olika perspektiv. Bild: Pixabay

Mastermind-grupp: fem tips som får er att lyckas

I april förra året så sköt jag och Emilia (Emilia Westerström) startskottet för vår egen Mastermind-grupp och sedan maj eller juni så joinade även Julia (Tuvessonskan) oss och detta team har varit en otroligt viktig stöttepelare för min verksamhet under året som gått. För även om jag är min egen strateg och utbildar andra i hur man bygger varumärke så är det så värdefullt att få fler par ögon på det man tänker och gör.

Var lagom många

Poängen med MasterMind är att ni ska lära känna varandra och ha ett forum för att stötta och utveckla varandra. Något som absolut kan fungera även om man är flera, men viktigt är att alla ska ha tid och utrymme att prata och interagera. Därför är det bra om ni är lagom många så att ni hinner med varandra.

Prata om förväntningarna tidigt

Vad är målet med er grupp och era olika aktiviteter? Vilka kompetenser och erfarenheter har ni inom era olika expertområden? Och hur kan och ska ni hjälpa varandra? Att prata om era förväntningar tidigt hjälper er att sätta er målbild för er MasterMind-grupp men också bidra till att ni står på samma ruta med vad det är som ni ska göra.

Läs mer: De bästa tipsen från Karriärpodden

Som egenföretagare (och särskilt nybliven sådan) kan det bli rätt ensamt ibland. Därför är det extra guld värt att ha kollegor som man kan rådfråga eller bolla saker som man aldrig har stött på förut. Bild: Pixabay

Ha en struktur

Hur ska ni kommunicera med varandra? Att ha en struktur för var, när och hur ni ska ses/prata kanske låter väldigt uppstyltat men det kommer att göra ert arbete både lättare och roligare. Lägg dock era aktiviteter på en realistisk nivå så att det passar era förväntningar och scheman.

Var öppna och ärliga

En viktig nyckel för att hjälpa varandra framåt är att ni är öppna och ärliga med varandra. Alla dagar är inte fantastiska och det är viktigt att ni kan stötta varandra i både med- och motgång och er grupp ska bli bra på riktigt. Beroende på hur insatta ni blir i varandras verksamheter är det också viktigt att ni respekterar varandras affärsverksamheter och att det som sägs i gruppen stannar där.

Ta det på allvar

Sist men inte minst så är en av de största framgångsfaktorerna att ta det jobb ni gör tillsammans på allvar. Men också att ni alla är engagerade och bryr er om varandra och ämnet som MasterMind-gruppen handlar om.

Är du med i något MasterMind-team? Ja? Nej? Dela gärna med dig av dina egna erfarenheter!


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på FacebookInstagramBloglovin’ och Youtube?

4 Kommentarer  |  2 gillar

© Bossbloggen.se