Tagg: Rekrytering

Leda en anställningsintervju #likeaboss

I de flesta chefsuppdrag så ingår en arbetsuppgift som man sällan får testa på så mycket om man inte jobbat med det tidigare, nämligen: rekrytering. I teorin är det inte så svårt att hålla en arbetsintervju. Du ställer lite frågor och sedan är det klart. Men nja, riktigt så enkelt är det inte. Framförallt inte om man ska göra det första gången. Därför kommer här en do’s en dont’s med tips att ta med dig inför att du ska leda en anställningsintervju #likeaboss.

Don’t! Gör intervjun vid skrivbord. Välj i stället en plats som är någorlunda avskiljd men framförallt neutral för både dig som intervjuar och den som blir intervjuad eftersom det blir lättare att få ett bra och mer balanserat samtal. Bild: Pixabay

Don’t

Skippa förberedelsen

Alla samtal innehåller någon form av improvisation men om det är en arbetsintervju, var förberedd. Gäller intervjun ett arbetsområde där intervjupersonen är mer senior än du själv? Försökt läsa in dig så du har en grundförståelse av uppdraget. Läs personens CV ansökan och CV och fundera i förväg på vilka frågor du kommer att kunna ställa.

− Det är lätt att riva av ett gäng frågor men det är inte lätt att få ett bra utfall om du inte har övat och förberett dig innan, säger Linda Zettergren, HR-specialist och ägare till Linda Zettergren Consulting, och fortsätter:

Linda Zettergren Foto: Privat

− Om du är förberedd kan du dessutom bli mycket mer precis i intervjun och ni kan prata mer om de tjänster och erfarenheter som kandidaten har som är relevanta för tjänsten. Så slipper ni slösa tid på att gå igenom hela CV:t uppifrån och ner.

Glöm bort att snacka värderingar

Värderingar blir allt viktigare på vår arbetsmarknad och likväl som vi som arbetskraft söker företag med sunda värderingar vill man som företag har medarbetare vars värderingar stämmer överens med de som man har satt upp för organisationen. Men hur tar man reda på vilka värderingar någon har? Vissa värderingar syns förstås bäst över tid men om det är en eller ett par värdeord som ni skattar högt i organisationen kan du ställa frågan under intervjun menar Linda Zettergren.

− Vad betyder ärlighet för dig? Berätta om en situation när du upplevde att du var ärlig. Då får du hens tolkning om vad värderingen betyder och innebär. Berätta inte vad det innebär för dig och ert företag först bara. Det kan göra så att personen anpassar sitt svar efter vad du vill höra, säger Linda Zettergren.

Var rädd för att avbryta

En grej som man kanske drar sig för är att avbryta kandidaten när hen pratar. Men eftersom intervjutiden ofta är begränsad och du, för bådas er skull, vill få ut så mycket information som möjligt kan det bli svårt om personen drar ut på resonemang som inte alls är relevanta för intervjun.

− Istället för att låta personen pladdra på, avbryt med vänligt men bestämt och be hen gå tillbaka och vara mer specifik eller berätta mer om det du vill veta. Det är okej att trevligt säga ”Ursäkta, jag behöver tyvärr avbryta dig nu och gå tillbaka till…”, säger Linda Zettergren.

Do! Försök vara närvarande och lyssna aktivt på personen som du intervjuar. Desto mer erfarenhet du får desto lättare kommer det att bli att göra det och hitta följdfrågor samtidigt. Bild: Pixabay

Do

Skapa ett inbjudande samtalsklimat

Ett av de viktigaste inledande momenten är att skapa ett inbjudande samtalsklimat. Utan det ökar risken att kandidaten (och du själv) blir nervösa, stela och allt annat än produktiva. Så börja inte med de tuffaste frågorna direkt utan inled med lite småprat. Gick det bra att komma hit? Vill du ha kaffe? Du var precis på semester, hur var det? Med lite socialt småsnack i början ökar chanserna för att få ett mer avslappnat samtal.

− Det är inte alls ovanligt att intervjuer blir knackigt på grund av nervositet. Så var extra vänlig med ditt kroppsspråk, signalera att du inte är farlig med hur du sitter och pratar och var gärna lite personlig. Berätta gärna om dig själv för att mjuka upp stämningen, säger Linda Zettergren.

Låt bli hypotetiska frågor

Att ställa hypotetiska frågor i intervjuer är inte ovanligt. Till exempel: vad skulle du göra om en konflikt uppstår i ditt team? Problemet med dem är att de inte säger något egentligen om hur personen har hanterat det förut. Därför är det ofta bättre att fråga om situationer som har hänt och be deltagaren att berätta om dem.

− Hur personen har agerat tidigare är ofta mer talande än när man pratar hypotetiska framtidsscenarier. Det säger inte allt om hur personen kommer att vara och agera men det är en indikation som kan ge fingervisningar om vilka attityder som personen har, säger Linda Zettergren och fortsätter:

− Många har säkert hört om intervjutekniken STAR som står för situation, target, action, result. Jag tycker egentligen att den är för odynamisk då den förutsätter att kandidaten måste svara efter en viss “modell”. Själva kärnan, att ställa följdfrågor, är det mest viktiga. Jag brukar uppmana chefer eller andra jag tränar i intervjuteknik att verkligen öva på det. Slutmålet bör vara att ha skapat sig en bild av hur kandidaten konkret handlat i tidigare situationer, samt varför hen handlade på det sättet.

Ställ öppna frågor

Det är stor skillnad på att ställa öppna respektive stängda frågor även om de båda kan fylla sin funktion. Stängda frågor kan besvaras med ja eller nej men öppna frågor kräver mer utförliga svar. Följdfrågor är också en bra att ställa om du inte tycker du fick tillräckligt med information i det första svaret eller känner att du vill dubbelkolla informationen som du har fått tidigare stämmer.

− Det kan också vara intressant att se hur en kandidat reagerar på att få samma fråga flera gånger även om den är omformulerad. Går hen i försvar eller utvecklas resonemanget och anpassas för att du ska kunna förstå det bättre? Säger Linda Zettergren.

Utvärdera varje intervju

Sist men inte minst, kom ihåg att leda arbetsintervjuer är en konst precis som så mycket annat inom ledarskap. Ta dig därför tiden att faktiskt gå igenom hur samtalet gick och vad du har lärt dig. Kändes det knackigt eller svårt? Försök analysera varför det kändes så och hur du hade kunnat göra annorlunda.

− Ett annat tips är att genomföra intervjua med någon annan som är mer erfaren än du själv och be personen om feedback efteråt. Det är också nyttigt för att se om man tolkar kandidatens svar och beteende likadant, säger Linda Zettergren.

Vad säger du som läser? Har du som blivande chef några frågor om det här med att hålla en anställningsintervju? Eller har du som chef några tankar, tips och reflektioner att dela med dig avi ämnet? Dela gärna med dig!

4 Kommentarer  |  2 gillar

Frågorna du ska ställa på arbetsintervjun

Jag brukar alltid påminna personerna som jag har hjälpt att skriva CV och personligt brev om att en intervju är en möjlighet för dig att avgöra om detta är rätt arbetsplats för dig eller inte. Och även om de flesta frågorna på en intervju är dina att besvara så finns det en mer eller mindre uttalad förväntan på dig som sökande att du ska ha läst på om företaget och göra ett ännu bättre intryck genom att ställa intresserade, genomtänkta frågor tillbaka. Något som inte alltid är så lätt att komma på. Detta har The Muse avhjälpt och jag kan idag presentera den svenska versionen av de 51 frågorna som du ska ställa på arbetsintervjun.

i-beg-your-pardon-927744_640

Är det frågan som är frågan? Skämt åsido så kan en arbetsintervju ibland likna en dejt. På begränsad tid ska ni känna av om ni är rätt för varandra, om ni vill liknande saker och kan slå följe ett tag. Bild: Pixabay

Men innan vi börjar: tanken är alltså inte att du ska sitta och rabbla alla frågor uppifrån och ner. Vissa kommer besvaras under intervjuns gång och alla är inte aktuella för alla tjänster. Så se detta som en bank att gå till för att förbereda dig inför den obligatoriska ”har du några frågor?”-momentet i en arbetsintervju. Genom dina frågor kan du lära dig oändligt mycket mer om företaget än vad de själva berättar i sin presentation.

Om jobbet

Om ni inte redan har pratat om vad själva arbetet går ut på är det en bra start att du ställer frågor om det för att kunna avgöra om det här är ett jobb du skulle kunna göra och trivas med om du får det.

 1. Hur ser en vanlig dag ut?
 2. Vilket projekt/vilken arbetsuppgift är det som kommer ha högsta prioritet?
 3. Har ni några exempel på de projekt som jag skulle arbeta med?
 4. Vilka förmågor och erfarenheter är det som ni söker?
 5. Om man ska vara framgångsrik i den här positionen, vilka färdigheter bör man ha?
 6. Vad för typ av kompetens är det som teamet saknar idag och som ni önskar att komplettera med denna rekrytering?
 7. Vad är de största utmaningarna som man kan möta I den här positionen/tjänsten?
 8. Hur ser budgeten ut för tjänsten?
 9. Är det här en ny roll?
 10. Tror ni att de huvudsakliga sysslorna för tjänsten kommer att förändras under det kommande halvåret/året?
https://pixabay.com/sv/groda-fig-filer-stacken-1339892/

Genom att fråga dig fram kan du få en bild av hur jobbet ser ut – egentligen. Bild: Pixabay

Utbildning och utveckling

Om du tänker ett steg längre och inte bara ser detta som ett jobb i nuet utan som ett steg i din karriär: kommer det här jobbet vara en bra träning och erfarenhet för ditt framtida jag?

 1. Hur kommer jag att utbildas i rollen och företaget?
 2. Vilka utvecklingsprogram finns tillgängliga för era anställda?
 3. Finns det några möjligheter att avancera eller utvecklas professionellt hos er?
 4. Skulle jag få möjlighet att vara företagets representant vid konferenser för branschen?
 5. Till vilken position eller vilket arbete har personen som hade den här tjänsten gått vidare till?
 6. Till vilka positioner har era tidigare framgångsrika anställda avancerat?
Om dina prestationer

Ge dig själv mentalt försprång genom att ta reda på hur dina prestationer skulle mätas och utvärderas om du får jobbet.

 1. Vad är de viktigaste saker som ni skulle vilja uppnås på de första 30, 60 och 90 dagarna för denna tjänst?
 2. Vad förväntar ni er för resultat för denna position under de första tolv månaderna?
 3. Hur ser er process ut för att mäta prestationer här? Hur ofta skulle jag och mina prestationer bedömas?
 4. Mot vilka mål och parametrar skulle mina prestationer mätas och utvärderas mot?
https://pixabay.com/sv/v%C3%A4nner-sitta-grodor-bank-b%C3%A4nk-1199823/

Ett möte är en tvåvägskommunikation och detsamma gäller för en arbetsintervju. Ställ frågor om personen som intervjuar dig för att lära känna hen lite bättre. Bild: Pixabay

Om intervjupersonen

Att ställa frågor om personen som intervjuar dig visar inte bara att du är intresserad av hen som person – det kan också vara ett bra sätt att skapa samförstånd.

 1. Hur länge har du arbetat hos företaget?
 2. Har din roll förändrats under tiden som arbetat här?
 3. Vad gjorde du innan du började jobba här?
 4. Varför började du jobba här?
 5. Vad tycker du de bästa är med att jobba här?
Om företaget

Inget jobb idag handlar bara om dina arbetsuppgifter eller din arbetsgrupp. Du arbetar för hela företaget och därför är det bra att lära känna företaget som helhet så väl som möjligt.

 1. Jag har läst om er, skulle du kunna berätta mer om ___?
 2. Vart ser du företaget inom de kommande åren?
 3. Vad kan du berätta om era nya produkter eller planer för att växa och utvecklas som bolag?
 4. Vilka är företagets mål I dagsläget och hur arbetar era team för att nå dem?
 5. Vad gör dig mest exalterad när det gäller företagets framtid?
https://pixabay.com/sv/grodor-s%C3%A4llskaplig-bank-b%C3%A4nk-1645046/

Vilken pusselbit är det tänkt att du ska utgöra i teamet? Bild: Pixabay

Om arbetsgruppen

Kollegorna är en viktig aspekt av mångas välmående och trivsel på jobbet. Därför är det bra att ställa några frågor för att se om det här teamet (och chefen) är de rätta för dig att arbeta med.

 1. Kan du berätta om arbetsgruppen som jag kommer ingå i?
 2. Vem kommer jag att arbeta närmast med?
 3. Vem kommer vara min närmsta chef?
 4. Vilka är min chefs styrkor? Alternativt om du blir intervjuad av chefen: vilka är dina styrkor? Vilken är den största utmaningen som arbetsgruppen står inför?
 5. Tror ni att ni kommer rekrytera fler personer till den här avdelningen inom det närmaste halvåret?
 6. Vilka andra avdelningar arbetar närmast den här arbetsgruppen?
 7. Vilka är de vanligaste karriärvägarna inom den här avdelningen?
Om kulturen

Med frågor likt dessa kan du få reda på hur företagets kultur ser ut och huruvida det är en öppen och avslappnad atmosfär eller ett väldigt slutet och strikt arbetsklimat.

 1. Hur är er företagskultur?
 2. Hur skulle du beskriva ert arbetsklimat – är det mycket självständigt arbete eller samarbetar man mycket över avdelningsgränserna?
 3. Kan ni berätta om det senaste eventet ni gjorde med teamet?
 4. Finns er mission och era värderingar formulerade formellt? (OBS! Dubbelkolla så att detta inte finns på deras hemsida eller Google innan du ställer frågan)
 5. Har ni några traditioner på kontoret och vilket är i så fall den bästa?
 6. Hur ser era lunchraster ut?
 7. Är det några i teamet som umgås utanför arbetstid?
 8. Har ni någonsin event med andra avdelningar eller företag?
 9. Vad är skillnaden med att arbeta här jämfört med andra arbetsplatser som du har varit på?
 10. Hur har företaget förändrats sedan du började arbeta här?

 

https://pixabay.com/sv/grodor-drycker-flaskor-alkohol-1639310/

Att fråga om det anordnas event för personalen någon gång och vad de har gjort då kan ge dig information om hur man jobbar med sammanhållning och kulturen i företaget. Bild: Pixabay

Innan du lämnar intervjun

Innan du lämnar intervjun, säkerställ så att personen som intervjuar dig har all information som hen behöver och att du vet vad som är nästa steg i deras rekryteringsprocess.

 1. Är det något du undrar över gällande min bakgrund eller lämplighet för detta arbete?
 2. Vad är nästa steg i rekryteringsprocessen?
 3. Är det något annat som jag kan bidra med?
 4. Har ni några fler frågor?

Så. Om du söker jobb eller vill ha lite påfyllning i ditt förråd av frågor som du kan ställa till kunder och leverantörer som du vill lära känna bättre – spara den här artikeln som bokmärke för framtida behov!

Vad säger du? Har du några frågor som du brukar ställa på en arbetsintervju?

10 Kommentarer  |  3 gillar

© Bossbloggen.se