Tagg: Personlighetstyper

Styrkor och svagheter som specialistchef

Förra veckan pratade vi om dig som generalistchef. Så nu har förstås turen kommit till dig som specialistchef! Vad ska du tänka på när du är specialist i en ledarroll? Och vad kan du ha för styrkor respektive svagheter?

Koalan måste väl ändå vara ett av de gulligaste specialisterna i vår natur? Bild: Pixabay

Styrkor och svagheter som specialistchef

Styrka: Som specialist så finns möjligheten att du får större förtroende och auktoritet genom och tack vare dina sakkunskaper och yrkeskompetenser. Kunskap (och information) är makt vilket du som specialist förmodligen har inom ditt område.

Svaghet: Ett klassisk exempel på ett misstag inom chefsrekrytering är att man befordrar den bästa säljaren till att bli försäljningschef oavsett om hen kan leda personal eller inte. Det som kan gå fel är att vara sakkunnig inte är samma sak som att vara en god ledare. Chefskapet är på många vis en egen profession och behöver också behandlas som det vilket flera olika specialistchefer som visar gå att göra med bravur.

Styrka: Som specialist har du viktiga kunskaper och förmågor som är otroligt värdefulla för organisationen.

Svaghet: En potentiell risk med specialisering och att ha ett fokusområde är att du kan ha svårt för att förstå och genomföra förändringar eftersom du ser ditt perspektiv framför helheten.

Definitionen av att vara specialist är att vara smal inom ett område eller nisch men som ledare kan du tjäna på att tänka det som finns utanför det sammanhanget ibland. Bild: Pixabay

Ledare och specialist, vad kan vara bra att tänka på?

Nätverka även utanför din nisch

Det är förstås alltid viktigt att nätverka som ledare men det är lätt hänt att fastna i den branschen eller nischen som du redan verkar inom. Men kom ihåg att också nätverka utanför din nisch för att bygga ett brett nätverk även om du är specialist.

Kom ihåg: alla kan inte det du kan

Som specialist sitter du, bokstavligen talat, på specialistkunskaper. Därför är det viktigt att påminna sig om att alla inte kan det du kan och agera efter det. Dels genom att anpassa sig efter det och säkerställa att alla är med på tåget även om de inte har samma kunskaper som du. Men också genom att dela med dig kunskaper, berätta vad som kan hända och motivera olika beslut.

Bredda ditt perspektiv

Alla verkar vi i olika kontexter och som specialist kan det vara värdefullt att försöka zooma ut och sätta in det ni gör i helheten och försöka förstå det. Det kommer att hjälpa dig mycket i ditt chefsuppdrag, inte minst om du leder andra specialister.

Och precis som jag skrev förra veckan: läs detta med en liten glimt i ögat. Vi behövs allihop på våra arbetsplatser och det bör därför inte finnas någon värdering mellan generalister respektive specialister. Känner du igen dig som specialist i punkterna ovan? Har du några andra styrkor och svagheter som du vill lägga till på listan?

Kommentera  |  2 gillar

Styrkor och svagheter hos en generalistchef

Generalist och specialist är två olika termer som ofta används i affärslivet. Antingen så har du specialistkunskap inom ditt yrkesområde alternativt så anses du vara en generalist som har mer ytlig kunskap inom flera olika områden. Vilka styrkor respektive svagheter kan du som generalistledare ha? Och vad kan vara viktigt för dig att tänka på?

Generalisters styrka i djurlivet är att de är anpassningsbara och kan klara både förändringar och nya miljöer bättre än specialister. Något som kan kännas igen även i affärslivet. Bild: Pixabay

Styrkor och svagheter som generalistchef

Styrka: Eftersom du har lite kunskap om flera olika saker kan du ha lättare för att se helheten och ha ett helikopterperspektiv i ditt ledarskap.

Svaghet: Risken finns dock att du kan ha kunskapsluckor om olika sakfrågor eller delar av processerna. Undvik det genom att ställa många frågor!

Styrka: I och med att du kan ha enklare för att se hela bilden som generalist kan det också vara lättare och smidigare för generalister att ta till, sätta sig in i och förstå av organisationsförändringar.

Svaghet: Det kan ibland, givetvis beroende på organisation och arbetsgrupp, vara som svårt att få förtroende lika enkelt som generalist jämfört med om du är specialist. Ibland kan det också vara svårare att få förtroende av specialister eftersom ni inte delar bakgrund.

Styrka: En annan styrka att nyttja är att du har en bred palett av kompetenser att använda dig av. Men också anpassa dig efter rollen och organisationen som du befinner dig i och uppdraget du gör.

Svaghet: Det är lätt hänt att du, din kompetens och dina färdigheter blir svåra att kategorisera för omvärlden eftersom du är bra på flera olika saker och därför inte passar in i ett enda fack.

Använd din förmåga att både kunna zooma ut och se helheten och zooma in för att se detaljer som generalist. Det kan gagna dig mycket i ditt arbete. Bild: Pixabay

Ledare och generalist, vad kan vara bra att tänka på?

Nyttja andras kompetens

Att ställa många frågor är alltid värdefullt för en ledare. Men som generalist är det extra betydelsefullt för att få en verklighetstrogen helhetsbild även om du inte har koll på alla detaljer. Använd också din tillgång till andras talanger och kompetenser klokt. Då behöver inte du vara den som har koll på allt utan i stället ge dem möjligheterna att göra sitt arbete.

Legitimera dina kunskaper

Kan du få diplom eller certifieringar som bekräftar dina olika meriter? Skaffa dem! Nej, det borde inte behövas men det kan hjälpa dig i din framtida karriär om du har “kvitton” på dina kunskaper.

Nätverka

Att nätverka är alltid en god idé. Men som generalistchef kan det vara extra viktigt att lära flera andra vars kunskaper kan kompletteras med din. Alternativt så att du vet vem du kan ställa olika frågor till när du behöver det!

Nästa vecka kommer en liknande artikel om specialistchefer. Och ja, självklart är det så att ni ska läsa detta med lite glimten i ögat. Men viktigast av allt är att vi alla behövs på våra arbetsplatser för att skapa en så stor mångfald som möjligt! Känner du igen dig som generalist i punkterna ovan? Har du några andra styrkor och svagheter som du vill lägga till på listan?

Kommentera  |  1 gillar

Omgiven av idioter: så leder du dem

För ett par veckor sedan så pratade vi om personlighetsfärgerna utifrån Thomas Eriksons bok Omgiven av idioter. Så du har förmodligen redan koll på vilka olika färger som finns (röd, gul, grön och blå) och en aning om vilken eller vilka av dem du är. Idag kommer fortsättningen på ämnet Omgiven av idioter: så leder du dem.

Jag vill även denna gång höja en rätt så stor brasklapp för att denna modell med att dela upp personlighetstyper i färg inte är en vetenskapligt förankrad metod. Men som vi har konstaterat tidigare så tycker jag att det både finns ett underhållningsvärde i att lyfta ämnet plus att (nästan) alla vägar till bättre självkännedom är bra.

Kom också ihåg att de flesta av oss är en till två färger men också att vi alla ofta beter oss olika i olika situationer. Det är alltså inte alls säkert att du beter dig exakt likadant i alla frågor hela tiden och det gäller givetvis också dina medarbetare och kollegor.

Läs mer: Omgiven av idioter – vilken färg är du?

Som ledare är det ofta en balansgång mellan dina egna personlighetsdrag (oavsett färg) och att vara neutral i förhållande till andras färger och beteenden. Men misströsta inte, övning ger färdighet! Bild: Pixabay

Omgiven av idioter: så leder du dem

Den röda personligheten

Egenskaper: Direkt, framfusig, resultatorienterad och är sällan konflikträdd

Plus: De får saker att hända

Minus: Relationer och andra människor blir lätt sekundärt när målet är i sikte

När du är ledare för en röd person

Generellt i kommunikationen med röda personer så gäller det att du fokusera på sakfrågan och kommunicerar rakt, tydligt och konkret. Att linda in feedback kan kännas mildrande för dig men generellt så varken behövs eller uppskattas det röda personer.

Det kan vara lätt hänt att man vill dämpa den ambitiösa, röda medarbetaren som jobbar för fler än en men min personliga reflektion att för mycket broms kan strypa drivet helt och hållet. Testa att, i stället för att ständigt bromsa in medarbetaren och låta hen vänta på de andra i teamet, att ge hen extra uppgifter eller mål som kan fungera som sysselsättning om hen blir rastlös och för ivrig. Samtidigt är det också bra att markera om den röda medarbetaren börjar visa tendenser att köra över sina kollegor så att hen kan utveckla sina kommunikationsfärdigheter.

Läs mer: Klassiska ledarskapsstilar

Den gula personligheten

Egenskaper: Social, karismatisk och optimistisk glädjespridare

Plus: Bidrar ofta med trevlig stämning

Minus: Risken finns för att det blir mycket snack och lite hockey

När du är ledare för en gul person

Arbetar du med en gul person som har svårt att få saker gjorda? Eller blir det lite för trevligt så att hens eller andras arbeten blir lidande? Något som kan underlätta är att hjälpa den gula personen att ha och få en grundstruktur i sitt arbete – så det är tydligt vad som behöver hinnas med och inte om dagarna.

Precis som med så kallat röda personer så kan det också behövas att du som ledare har koll på att den eller de som är gula inte överröstar alla andra medarbetare. Det måste finnas plats för alla. Samtidigt kan den gula medarbetaren också bidra med att stämningen i arbetsgruppen blir mer uppsluppen och trevligare vilket är positivt.

Läs mer: Tramsig eller superseriös – om att ha kul på jobbet

Som du nog kan ana utifrån de olika beskrivningarna av personlighetsfärgerna så är det mest optimala att ha arbetsgrupper med olika förmågor och färdigheter. Ju mer varierad mångfalden är (på alla tänkbara sätt) desto bättre kommer ert resultat att bli. Bild: Pixabay

Den gröna personligheten

Egenskaper: Lugn, trevliga och jordnära

Plus: Bidrar ofta med stabilitet och arbetsmoral samt är goda lyssnare

Minus: Uppskattar sällan varken förändringar eller konflikter

När du är ledare för en grön person

Eftersom trygghet är viktigt för gröna personer är det en egenskap är det ett agerande som kommer att uppskattas hos dig som ledare. Framförallt i förändringstider. Behovet av tillit och trygghet blir större hos gemene man men förmodligen än mer hos dina gröna medarbetare. Jobba för ett klimat på arbetsplatsen där idéer får lyftas utav alla medarbetare och fråga gärna efter vad de gröna medarbetarna hör och ser på jobbet om ni söker efter utvecklingsmöjligheter.

Det kan vara lätt som ledare att förbise de gröna medarbetarnas insatser eftersom de bara görs utan allt för mycket onödigt väsen. Men alla behöver vi bekräftelse och uppmuntran på jobbet och att ens ansträngningar ses och uppskattas av chefen ska inte underskattas.

Läs mer: FIRO-modellen, om hur en grupp utvecklas

Den blå personligheten

Egenskaper: Analytisk, korrekt och faktaorienterad

Plus: Är förberedd och påläst, ifrågasätter (på begäran) felaktigheter och löser problem

Minus: Det kan bli svårt att fatta beslut om en ska ta hänsyn till alla möjliga och omöjliga faktorer

När du är ledare för en blå person

Så gäller det ofta att formalia följs men framförallt att du själv helst också är förberedd och påläst. Men också motiverar de beslut som fattas. De blå medarbetarna kan vara otroligt effektiva problemlösare och beroende på vilka deras färdigheter är kan de vara klockrena i olika specialistroller. I gengäld kan de också ses som bakåtsträvare eller “fyrkantiga” i jämförelse med de övriga personlighetstyperna. Något som du som chef också behöver förhålla dig till i ert dagliga arbete och klokt är att fråga den blå medarbetaren efter potentiella lösningar på problem eftersom hen kanske ser dem som för självklara för att nämna dem för resten av er.

Vad säger du som läsare? Kan du känna igen de olika personlighetsfärgerna hos dina kollegor och medarbetare? Är ni lika eller olika i era arbetsgrupper?

Kommentera  |  5 gillar

Omgiven av idioter: vilken färg är du?

Vi har ju pratat om personlighetstester förut (till exempel Myers-Briggs: vilken personlighetstyp är du?). Precis som då så vill jag vara tydlig med att jag är aningens reserverad när det gäller att kategorisera oss och våra beteenden så pass snävt som en ändå gör i tester som dessa. Varken Myers-Briggs eller den modell som vi ska beröra idag, som härstammar från DISC-teorin, är vetenskapligt belagda. Men, de kan ändå vara intressanta och ge oss nya tankar och insikter om hur vi är och beter oss som människor vilket alltid är underhållande. Så idag ska vi kika närmare på personlighetstyper utefter färg baserat på Thomas Eriksons bok Omgiven av idioter.

Läs mer: Omgiven av idioter – så leder du dem

Upplever du att du är omgiven av idioter? Då är det kanske läge att ta sig en funderare över vad det är som gör alla andra så himla korkade, frustrerande och idiotiska.

Som pricken över i:t så tänkte jag också att vi längre fram ska kika på dem ur ett chefsperspektiv. Hur kommunicerar du effektivt med, och leder, personer av olika färg? Men som en så ofta gör när det gäller ledarskap så börjar vi med oss själva. Vilken färg är du?

Läs mer: Myers-Briggs, vilken personlighetstyp är du?

Omgiven av idioter: vilken färg är du?

Alla är vi olika, det råder det väl knappast något tvivel om. Sedan är det inte heller så enkelt att vi alla är antingen röda, gula, gröna eller blå. Thomas Erikson berättar i Omgiven av idioter att ungefär 5 procent är en enda färg, 80 procent har två olika färger och 15 procent har tre färger. Så läs vidare nu och se vart du känner igen dig!

Röd

Den röda personen beskrivs som en dominerande och driven problemlösare som är uppgiftsorienterad och har bråttom att genomföra saker. Allt sker effektivt och i en hejdundrans fart.

Kännetecken: Den röda personen är en ledartyp som är rak och ärlig, bestämd och tävlingslysten. Mejlen är direkt formulerade utan det minsta lull-lull och kallpratet är obefintligt.

Styrkor: Att få saker att hända, vara tuff och självständig kan absolut vara en styrka i arbetslivet. Men röda personer ofta är orädda för konflikter och (på gott och ont) mest fokuserar på sakfrågan.

Svagheter: Kan lätt uppfattas som för dominanta eller rent utav bossiga, otålighet är inte alltid en praktisk egenskap och hårdheten som kan vara bra för att få saker ordnade är inte alltid så sympatisk.

Gul

Den karismatiska personen som är inspirerande, kreativ och entusiastisk. Men också relationsorienterad och bryr sig om alla som hen möter. Känner du någon som passar in på den beskrivningen? Då är hen förmodligen gul.

Kännetecken: Pratar med allt och alla, en människokännare som är mån om att alla ska ha det bra och må bra. Den gula individen är den som kan måla upp visioner och målbilder så alla ser dem och är evigt optimistisk.

Styrkor: Att ha en inspirerande och övertygande personlighet är tveklöst en styrka – inte minst i arbetslivet. De är gladlynta, pratar mycket och underhållande, skapar god stämning omkring sig och kommer ständigt med nya idéer.

Svagheter: Den gula personen kan ha en tendens att snacka mycket och leverera mindre, ett beteende som i längden också kan uppfattas som egocentriskt (om man bara pratar om sig själv) men också slarvigt. Detaljer och att hålla sig till agendor är sällan så viktigt.

Läs mer: Fem gyllene regler för frågande chefer

Förutom att det är trevligt så är en av fördelarna med att lära känna dina medarbetare som chef att ditt arbete kommer bli lättare om du har ett hum om vilka de är och hur de fungerar. Bild: Pixabay

Grön

De flesta av oss är gröna menar Thomas Erikson: vänliga, omtänksamma och lugna. Alltid redo att ställa upp om ingen annan gör det.

Kännetecken: Enkla, trevliga och behagliga människor som gärna håller sig i bakgrunden och jobbar på som vanligt även om det stormar omkring dem.

Styrkor: Den gröna personen är kanske mer diskret än övriga profiler men deras beteende är också långt mer stabilt, trevligt och pålitligt. Det som de har tagit på sig avslutas och de är mer balanserade än både den röda och gula personligheten.

Svagheter: I denna snabbt föränderliga värld där många olika personligheter, viljor och åsikter ryms är det inte en fördel att ogilla förändringar och konflikter. Något som de flesta gröna personer gör. Bäst är det om allt rullar på som vanligt.

Blå

Den blå personen är den som styrs av fakta och logiska argument. Hen är påläst, har koll på alla detaljer och är ofta anspråkslös om det.

Kännetecken: En blå person är sval, distanserad, organiserad och är den som frågar efter ordentliga källhänvisningar till påståenden som någon av de andra färgerna glatt accepterar utan vidare eftertanke.

Styrkor: Att vara en blå perfektionist genererar ett högkvalitativt arbete. De är ofta tystlåtna men när en blå person väl talar är det som sägs noggrant analyserat, väl genomtänkt och korrekt.

Svagheter: Det kan bli svårt att fatta beslut om allting måste begrundas nogsamt ur alla tänkbara perspektiv alltid och blå personer kan upplevas som bromsklossar just för att de är för noggranna och petiga.

Vilken färg är du?

Efter att ha läst boken så har jag själv kunnat dra slutsatsen om att jag är röd/gul med ett par stänk av blått i. En rätt så rolig mix alltså. Har du läst boken eller gjort en DISC-analys någon gång? Och har du någon aning om vilken färg du är? Röd, gul, grön eller blå?

35 Kommentarer  |  34 gillar

© Bossbloggen.se