Tagg: Framtidens ledarskap

Fem tecken på att du borde vara chef

Har du någon gång undrat om du skulle kunna göra ett riktigt bra jobb som chef? Eller jobbar du redan som chef men hyser tvivel om det här verkligen är ett jobb för dig? Läs vidare då! Här har du nämligen fem sällsynta tecken på att du borde vara chef enligt Inc.com.

Att skapa teamkänsla är inte heller alltid det enklaste så om du har lätt för att skapa engagemang hos dina kollegor kommer du definitivt ha ett försprång om du har chefsambitioner. Bild: Pixabay

Fem tecken på att du borde vara chef

Du har lätt att knyta kontakt med andra

Att få kontakt med personer du inte känner är en sak – att få och knyta kontakt, att mötas och kunna samtala med andra är en annan. Som ledare måste du inte bara kunna prata utan också samtala. Den smått slitna klyschan om att du har två öron och en mun har en stor grushög av sanning i sig.

Du får andra att känna sig välkomna och trygga

Det är lätt att tro att man som chef är och ska vara alienerad från dina medarbetare men en riktigt bra ledare får andra att känna sig välkomna och trygga och kan delta i gemenskapen. En arbetsmiljö som är trygg, där personer får känna sig delaktiga och att det är okej att vara sig själv utifrån arbetsplatsen olika spelregler är välmående. Det är inget som en person kan skapa själv men som ledare har du en viktig roll i att förverkliga den.

Du kan visa sympati

Som ledare blir det inte bara viktigt att känna sympati med andra, det blir också viktigt att kunna visa det. Det handlar inte om att du ska lösa andras problem åt dem eller ta över ansvaret från dem. Men kan du hjälpa dem och bidra med verktygen, möjligheterna eller förutsättningar för att hjälpa personerna runt omkring dig och gör det utifrån din förmåga – då är du absolut lämpad att befinna dig i en ledarroll.

Läs mer: Ny som chef

Vågar du släppa in andra i dina tankeprocesser? Eller vågar du rent utav bjuda in andra redan innan de är igång? Eftersom delaktighet föder engagemang

Du är öppen och transparent

Vår hjärna gillar tydlighet och sammanhang och det är därför som lösa trådar, dolda agendor och otillräcklig information så snabbt ger upphov till oro, spekulationer, konspirationsteorier och ryktesspridning. Det tar dessutom 33 millisekunder för hjärnan att läsa av och identifiera andras känslor. Därför kommer du som är öppen som person, som är transparent och inte målar upp en fasad om hur perfekt du är som ledare att ha ett stort försprång gentemot de personer som vill behålla så mycket information som möjligt för sig själva.

Du förstår vad andra blir motiverade av

Alla är vi olika med olika drivkrafter och förmågor. Har du lätt för att se och förstå vad människor i din omgivning blir motiverade och engagerade av? Då har du definitivt fallenhet för att kunna arbeta som chef om du inte redan gör det.

Känner du igen dig i en eller flera av dessa beteenden och förmågor? Om ja, grattis! Om inte, misströsta inte. Det finns de som gör detta lika naturligt som att andas men vi är många som inte gör det utan tränar upp dessa färdigheter dagligen. Men nu är jag nyfiken på om du jobbar du redan som chef idag eller vill bli det i framtiden? Eller känns ledarrollen allt annat än lockande?

2 Kommentarer  |  2 gillar

Prata om lön

Att jag tycker att det är dags att börja prata lön på jobbet har nog inte undgått er. Därför blev jag så glad när jag för en tids sedan snubblade över The Cashlorettes studie som visar att millennials gärna pratar om lön på jobbet! Det tror jag är en jättenyttig utveckling för vårt arbetsliv och inte minst för arbetsgivare som i så fall både kommer behöva bli mer transparenta och självkritiska när det gäller lönesättning.

I min uppsats så intervjuar jag blivande kvinnliga ledare om deras chefsdrömmar och det är så, så häftigt att ta del av deras ambitioner och klokheter. De har alla så mycket att ge och de kommer verkligen kunna förändra organisationer och arbetsliv till det bättre om de får rätt förutsättningar. Bild: Pixabay

Prata om lön

Anledningarna till att millennials gärna snackar om lön är flera och enligt Business Insider så beror det bland annat på att den yngre generationen värdesätter:

  • Jämställdhet och rättvisa
  • Transparens
  • Att samarbeta framför att konkurrera

Jag är dock inte övertygad om att dessa värderingar bara finns bland millennials. Tvärtom så lever jag själv i en omvärld som också delar och lever utefter dem. Och, när jag tänker efter, pratar vi också om lön och ekonomi. Så kanske snarare är det ett samband som blir extra tydligt hos millennials? Oavsett vilket tycker jag att det ska bli spännande att följa den här utvecklingen vidare och se om näringslivet kommer att hänga med i svängarna. Det kommer också bli kul att se hur mycket de yngre generationerna kommer att påverka dagens företag.

Vad tror du? Är det här något som kommer att ändras och luckras upp framöver? Eller tror du att det kommer att fortsätta vara privat att snacka lön?

2 Kommentarer  |  1 gillar

Ledarskapstrender och framtidens ledarskap

Om det är något som jag är pepp på så är det framtidens ledarskap. Det ska bli så olidligt spännande att se hur vi kommer jobba framöver. När AI och VR är vardag, vi alla har små virtuella assistenter och maskinerna tar över våra jobb: hur kommer ledarskapet se ut då? Men ja, än är vi ju inte där så jag tänkte mig att vi idag skulle nöja oss med den lite närmare framtiden. Vilka ledarskapstrender är det som råder nu?

Ju mer robotiserade våra arbeten blir, desto mänskligare hoppas jag att vi kan få vara. Bild: Pixabay

Framtidens ledarskap

Värderingarna

Värderingar kommer fortsätta bli viktigare och viktigare i samhället och det gäller även vårt arbetsliv. Vi kommer alltmer att välja chefen framför arbetsuppgifterna och företag kommer att behöva syna sig själv rejält i sömmarna för att locka rätt medarbetare. För jo, det kommer kunna räcka med en dålig chef, omoraliska fadäser och att man som bolag inte tar kampanjer som #metoo på allvar för att folk ska lämna skutan om det inte rimmar med deras övertygelser.

Jag tycker redan idag ana en vattendelning mellan företag som jobbar i ett gammalt, traditionellt systemet där alla är en kugge i hjulet och företag med en mer modern och medmänsklig kultur. Det ska bli spännande att se vilken sida som växer sig störst framöver men jag sätter mina optimistiska slantar på den sistnämnda.

Medarbetarskap och medansvar

Har du läst artikeln om olika typer av medarbetarskap? Om inte, gör det. Medarbetarskap och medansvar blir en naturlig följd av att vi pratar mer om våra värderingar. Fler kommer vilja ta mer ansvar för oss själva och våra arbetsuppgifter och det kräver en arbetsmiljö och ett ledarskap som främjar detta.

Hur avancerad om omvärld än så tror jag ändå att ledarskap alltid kommer att vara aktuellt på något vis. Om så att man leder sig själv såsom i platta organisationer utan ledarskap. Bild: Pixabay

Laget går före jaget

Individualiseringens tider är knappast förbi men jag tycker mig se alltfler solidariska drag och beteenden. Teamet blir viktigare eftersom ensam inte är starkast. Något som glädjer mig oerhört. Inte bara för att det är sympatiskt och hållbart sätt att arbeta på utan också eftersom jag är inne på linjen att ledarskapsutveckling inte bara ska vara för chefer…

Självledarskap

För det är så att samtidigt som laget tycks bli viktigare än jaget så kommer ett av modeorden för den kommande tiden stavas: självledarskap. Vi pratade om det en hel del under förra året men nu växer det än mer. Allt fler vill kunna leda sig själva än mer och än bättre. Det är alltså ett sätt för företag att både säkra sina framtida ledare och främja arbetsmiljön att erbjuda ledarskapsutbildning till fler än bara de som redan är chefer.

Ledarskap generellt

Ledarskap är ett ämne som ständigt är aktuellt eftersom det är så närvarande i allas vår vardag. Det är viktigt och det behövs. Inte minst för att motverka det ökade antalet sjukskrivningar. Har man makt är det optimala att man vill väl med den och det hoppas jag att vi kommer att se mer av framöver.

Vad säger ni läsare? Vilket trender tror du vi kommer att se när det gäller ledarskap?

4 Kommentarer  |  4 gillar

© Bossbloggen.se