Vad är det för saker som millennials oroar sig för? Enligt några amerikanska terapeuter och en artikel i Huffington Post är det sex områden som är vanligare än andra. Exempelvis om att fatta fel beslut. Att finna sin egen väg i livet och att känna sig otillräcklig när alla andra omkring en lyckas.

Bossbloggen skriver idag om saker som oroar millennials
Studier visar att millennials blir alltmer stressade och har svårt att hantera det. Vad är det som de oroar sig för? Bild: Blake Barlow on Unsplash

Sex saker som millennials oroar sig för

Att fatta fel livsbeslut

Även om de har studerat och hunnit arbeta i flera år så är det en vanlig oro att fatta fel livsbeslut. Vilket säkerligen späs på av att möjligheterna ofta är många och att vi vet mer om vad för alternativ som finns. Vilken kan kännas paralyserande. Här är risken att osäkerheten kan göra så att du inte fattar något beslut alls och det kan motverkas genom att du kommer i håg att det här är ditt liv – ingen annans. Vad vill du göra och vad mår du bra av både nu och på lång sikt?

Det är svårt att säga nej

En annan oro är svårigheten som det kan innebära att säga nej till, inte minst till sina föräldrar eller omgivningen som kanske har förväntningar på en. Men det finns ett sätt att bli bättre på att säga nej på: nämligen att öva.

Själv fick jag göra det i en av mina perioder i terapi och då börja med att inte säga ja direkt utan i stället be om att få återkomma eller fundera på saken. Och sedan säga nej till mindre saker tills det inte känns så hemskt längre.

Ekonomisk oro

I USA, som denna artikel utgår ifrån, så påverkar både låga ingångslöner, studieskulder och osäkra anställningar yngre generationer som exempelvis behöver bo hemma längre eller känner att deras ekonomiska situationen begränsar dem.

Känslan av hjälplöshet för vad som händer i världen är en annan oro som många millennials upplever enligt artikeln. Och nej, den är inte oberättigad. Bild: Blake Barlow on Unsplash

Hjälplösheten för vad som händer i världen

Mänskligheten ur ett globalt och historiskt perspektiv har aldrig haft det bättre. Men med rådande omständigheter är frågan: hur länge det kommer att råda? Framförallt om vårt ekonomiska system och vår åverkan på planeten fortskrider. Jag vet inte hur du som läser känner men jag kan i alla fall helhjärtat stämma in i denna oro. Och mitt sätt att hantera det är att försöka göra som det råds i artikeln, att, så gott man kan, börja försöka bidra till en positiv förändring. Att tro att vi tillsammans kan göra skillnad.

Känslan av att vara otillräcklig

En av sociala mediers baksidor är att det är lätt hänt att en börjar jämföra sig med andra. Inte minst om man ständigt exponeras för andras mest lyckade tillfällen och ögonblick. Här menar artikeln att det är viktigt att arbeta med sig själv och insikten om ens egna människovärde och hur det varken sitter i vad vi presterar eller ser i sociala medier.

Millennials har svårare att hantera stress

Yngre generationer blir alltmer stressade enligt en studie från amerikanska psykologförbundet och Försäkringskassan gick nyligen ut med information att det har skett en ökning på 370 procent av stressrelaterade sjukskrivningar för kvinnor mellan 25 och 29 år sedan 2011. Här är professionella insatser viktiga för att utbilda och hjälpa den som känner sig stressad enligt artikeln. Inte minst för att hjälpa dem undvika att bli sjukskrivna och att gå in i väggen.

Vad säger du som läser, oavsett om du är millennial eller äldre? Kan du känna igen dig i dessa orosmoln eller är de helt främmande?