Förra månadens bokrecension var tänkt att handla om Den lilla boken om mål, av Stefan Söderfjäll och Christopher Svensson. Ett enkelt och fint litet lektyr som verkligen lever upp till sitt namn och också som gav mig idén att skriva en artikel om olika typer av mål. För det finns trots allt ett par stycken beroende på för vilket syfte och vilket sammanhang de sätts. Här är några av de olika varianterna!

Läs mer: SMART-modellen

Att mål kan vara bra och göra oss mer fokuserade är fantastiskt fint. Jag har dock det senaste året börjat känna mig lite kluven till att bli för målfokuserad så att jag missar saker runtomkring. Därför gillar jag att leka lite med exempelvis lärandemål i stället för att inte falla in i prestations- och resultatträsket. Bild: Pixabay

Olika typer av mål

Projektmål respektive effektmål

Inom projektledning så skiljer man på projektmål och effektmål, det förstnämnda handlar om vilka mål som projektet skall uppnå. Är det en programvara som ska skapas? Är det ett rum som ska renoveras? Enkelt sammanfattat: vad är projektets slutresultat?

Effektmålen å andra sidan, handlar om vad för effekter som projektet och dess resultat ska få. Om ni ska ta fram och implementera en ny rutin eller ett nytt system, vad kommer det att innebära för alla som påverkas utav det? Vad vill ni att det ska få för effekter?

Resultatmål

Skall inte blandas ihop med prestationsmål för här vägs både det egna resultatet och yttre faktorer samman. Till exempel: under en fotbollsmatch så är det inte spelarens egna resultat bara avhängigt den egna träningen. Faktorer bortom ens kontroll, som laget, väder och vind och inte minst hur motståndarlaget spelar är också avgörande för om det blir en vinst eller inte.

Prestationsmål

För prestationsmål är det i stället de egna prestationerna som mäts oavsett vad resultatet i slutändan blir. Det vill säga att prestationen kan vara bra även om resultatet är dåligt och resultatet kan bli bra även om prestationen för att uppnå resultatet är dåligt. Här ges större handlingsutrymme att uppnå målet och vi har större möjligheter att påverka det.

Att bryta ner den stora visionen och drömmen till mindre delmål och aktiviteter är verkligen att göra det lättare för sig själv att nå det resultat man vill! Bild: Pixabay

Lärandemål

Avslöjas av namnet: ett mål som avser att man ska lära sig något nytt eller fördjupa olika kunskaper och färdigheter. Det kanske kan vara lite knixigare att mäta den här typen av mål men det är givetvis görbart med hjälp av exempelvis skattningar eller bedömningar från andra, inom ämnet, kunniga personer.

Aktivitetsmål eller processmål

Kärt barn har många namn och aktivitetsmål eller processmål är en annan vanlig typ av mål. De fokuserar mer på vad man behöver göra, vilka aktiviteter eller moment som krävs för att lyckas uppnå ett resultat. De är därför vanliga som milstolpar och delmål på vägen mot det stora målet som man sätter upp.

Som du märker finns det olika användningsområden för de olika typerna av målen och det är därför det är så fint att känna till dem. Alla triggas vi dessutom olika av olika typer av mål, något som kan vara väldigt nyttigt för dig som ledare att ha koll på. Inte minst för din egen räkning!

Själv påverkas jag exempelvis mycket mer av prestationsmål än resultatmål. Det syns framförallt när vi spelar brädspel. Känner jag att jag presterar dåligt – då blir jag nämligen tvärsur även om det råkar vara så att jag leder eller vinner (något som min kära fästman blir väldigt frustrerad över). Om jag däremot presterar bra men förlorar ändå så känns det oftast helt okej även om jag absolut gillar att prestera bra och vinna då och då också. Sedan gillar jag lärandemål också, tycker ofta att jag lär mig saker snabbare om jag har ett mål eller en avsikt kring hur jag ska använda kunskapen som jag får.

Har du någon favorit bland de olika måltyperna? Eller det kvittar?

Liknande inlägg: