I Bossarnas årskrönika träffar vi några av de inspirerande ledarna från #MötEnBoss och låter dem få sammanfatta sitt 2016 och, givetvis, blicka framåt. En unik inblick i olika ledares vardag. I dag är det dags att möta Marlen Sibbel-Becker som arbetar som HR-chef på  Vinnova.

Marlen Sibbel-Becker

Marlen Sibbel-Becker. Foto: Kristofer Hedlund

Kan du sammanfatta 2016 med tre ord?

Relationer. Göra. Wisdom.

Min erfarenhet är att vi bygger ledarskapet genom relationer och genom att omsätta tankar i handling, det vill säga göra saker. Wisdom för mig handlar om att stanna upp regelbundet och reflektera. Dels över vad saker innebär men även över vilket lärande vi får av det som sker runtomkring oss och det vi gör.

Vad i ditt ledarskap under året är du mest nöjd med?

När jag tittar tillbaka på 2016 så har jag varit mentor till flera externa adepter och det har skänkt mig stor glädje. Att bidra till andras utveckling externt genom att dela med mig av mina erfarenheter har varit en otroligt välgörande faktor.

Vad har varit den största ledarutmaningen under året?

Att få sin verksamhet och organisation att fungera med höga krav utan ökade resurser. Jag har försökt hantera det med en tätare dialog med mina medarbetare om belastning, prioritering och att stanna upp då och då. Det är utmanande att prioritera bort saker men det krävs ibland.

Vad har du för mål med ditt ledarskap för 2017?

Jag vill fortsätta vara en modig, kraftfull och inspirerande ledare men också finna lite nya stigar för min egen utveckling och klokhet.

Marlen Sibbel-Becker