Kategori: Ledarskap (Sida 1 av 22)

När det blir bråk på jobbet

Det bästa är förstås när stämningen är god på jobbet. Allra bäst när arbetsgruppen har nått det sista stadiet av FIRO-modellen och kan tycka olika och diskutera saker utan den goda stämningen förloras. Men så är det tyvärr inte alltid. Ibland kan de olika åsikterna rent utav leda till att medarbetare blir rejält osams. Ibland går det så långt att ett gräl uppstår. Hur kan och bör du som chef agera när det blir bråk på jobbet? Vad finns det för do’s and dont’s att tänka på?

Bossbloggen skriver om hur du som chef kan agera om det blir bråk på jobbet
Don’t! Som chef är det inte okej att se två medarbetare eller kollegor högljutt ryka ihop i ett storbråk utan att gå emellan. Bild: StockSnap från Pixabay

Don’t

Gå därifrån eller låtsas som det regnar

Att som chef gå undan eller bara låtsas som om det regnar när två eller fler medarbetare ryker ihop så att det blixtrar högljutt är bara fel. Inte nog med att det tyder på konflikträdsla. Det kan också skapa framtida problem för både personerna som rykt ihop men också själva arbetsgruppen. Beteendet att inte kliva in och hantera situationen som ledare innebär att du tycker det är okej att bråka offentligt på arbetsplatsen. Vilket det inte bör vara eftersom det ofta leder till en otrygg arbetsmiljö och negativ stämning.

Haka på bråkandet

Motsatsen till att låtsas som om det regnar är att ryckas med och joina grälet. Undvik det med. I ett sådant här läge är det din roll att vara neutral, lugn och stabil och det blir extra viktigt. Oavsett hur arg eller irriterad du blir på och av situationen.

Låt parterna “rensa luften” fritt

Ett “knep” som jag har sett användas ibland vid konflikthantering är att låta de olika parterna “rensa luften”. Detta med syftet att de ska få ur sig allt så att man kan stryka ett streck över detta och gå vidare. Jag har hitintills aldrig sett något gott komma ur den metodiken. Det vanligaste utfallet är att konflikten förvärras snarare än förbättras. Eller att en eller båda parterna känner sig otrygga och påhoppade. Men också att det som kanske var en sakfråga från början snarare leder till personangrepp vilket i sin tur innebär att samtalet blir allt annat än konstruktivt. Konflikthantera det i stället ordentligt.

Do! Kom ihåg att det är okej att inte alltid vara sams jämt på jobbet. Att alltid tycka likadant och aldrig har diskussioner eller konflikter är direkt ohälsosamt i en organisation. Men det är såklart viktigt att alla alltid behandlar varandras olikheter med professionellt och med respekt. Bild: JackknifeS från Pixabay

Do

Bryt grälet direkt

Som du kanske har anat är det alltså jätteviktigt att du som ledare bryter grälet direkt (framförallt om det är riktigt högljutt). Beroende situationen, vilka som är inblandade och var och när detta sker kan olika angreppssätt behövas. Det viktigaste är att bryta in och efter det är det ofta en bra idé att ta med de bråkande parterna in till en avskild och neutral plats med syftet att…

Gå till botten med problemet

Det räcker nämligen sällan med att avbryta bråket utan det finns en poäng med att faktiskt reda ut saken ordentligt. Fråga båda parter vad som hänt, låt alla inblandade få säga sitt, håll diskussionen konstruktiv och hjälp dem att hitta en väg framåt. Både gällande problemet och hur ni ska agera mot varandra om liknande situation händer igen.

Ta fram spelregler inom arbetsgruppen

Har bråket skett bland alla kollegor? Då är det inte bara de bråkande som påverkas. Om kollegor har fått äran att bevittna det som hänt finns det en poäng att prata med gruppen med. Helst inte genom att lämna ut personerna du precis pratat med, men en kort information om att det är utrett är klokt för att stilla eventuella draman. Har ni inte gjort det innan kan det sedan vara bra att ha en gruppdiskussion där ni dels pratar om hur olika tankar och åsikter är viktiga. Men också att ni tillsammans tar fram spelregler inom arbetsgruppen för hur ni ska kommunicera med varandra. Det kan hjälpa er att bli mer konstruktiva vid kommande konflikter.

Vad säger du som läser? Har du någon gång varit med om bråk på jobbet och hur hanterade du eller din chef det? Insåg också under tiden som jag skrev detta att jag inte har skrivit någon guide sedan tidigare om just konflikthantering och hur du som chef kan hantera en konflikt. Vill ni att jag skriver en sådan framöver?

Kommentera  |    Gilla!

Styrkor och svagheter som specialistchef

Förra veckan pratade vi om dig som generalistchef. Så nu har förstås turen kommit till dig som specialistchef! Vad ska du tänka på när du är specialist i en ledarroll? Och vad kan du ha för styrkor respektive svagheter?

Koalan måste väl ändå vara ett av de gulligaste specialisterna i vår natur? Bild: Pixabay

Styrkor och svagheter som specialistchef

Styrka: Som specialist så finns möjligheten att du får större förtroende och auktoritet genom och tack vare dina sakkunskaper och yrkeskompetenser. Kunskap (och information) är makt vilket du som specialist förmodligen har inom ditt område.

Svaghet: Ett klassisk exempel på ett misstag inom chefsrekrytering är att man befordrar den bästa säljaren till att bli försäljningschef oavsett om hen kan leda personal eller inte. Det som kan gå fel är att vara sakkunnig inte är samma sak som att vara en god ledare. Chefskapet är på många vis en egen profession och behöver också behandlas som det vilket flera olika specialistchefer som visar gå att göra med bravur.

Styrka: Som specialist har du viktiga kunskaper och förmågor som är otroligt värdefulla för organisationen.

Svaghet: En potentiell risk med specialisering och att ha ett fokusområde är att du kan ha svårt för att förstå och genomföra förändringar eftersom du ser ditt perspektiv framför helheten.

Definitionen av att vara specialist är att vara smal inom ett område eller nisch men som ledare kan du tjäna på att tänka det som finns utanför det sammanhanget ibland. Bild: Pixabay

Ledare och specialist, vad kan vara bra att tänka på?

Nätverka även utanför din nisch

Det är förstås alltid viktigt att nätverka som ledare men det är lätt hänt att fastna i den branschen eller nischen som du redan verkar inom. Men kom ihåg att också nätverka utanför din nisch för att bygga ett brett nätverk även om du är specialist.

Kom ihåg: alla kan inte det du kan

Som specialist sitter du, bokstavligen talat, på specialistkunskaper. Därför är det viktigt att påminna sig om att alla inte kan det du kan och agera efter det. Dels genom att anpassa sig efter det och säkerställa att alla är med på tåget även om de inte har samma kunskaper som du. Men också genom att dela med dig kunskaper, berätta vad som kan hända och motivera olika beslut.

Bredda ditt perspektiv

Alla verkar vi i olika kontexter och som specialist kan det vara värdefullt att försöka zooma ut och sätta in det ni gör i helheten och försöka förstå det. Det kommer att hjälpa dig mycket i ditt chefsuppdrag, inte minst om du leder andra specialister.

Och precis som jag skrev förra veckan: läs detta med en liten glimt i ögat. Vi behövs allihop på våra arbetsplatser och det bör därför inte finnas någon värdering mellan generalister respektive specialister. Känner du igen dig som specialist i punkterna ovan? Har du några andra styrkor och svagheter som du vill lägga till på listan?

Kommentera  |  1 gillar

Styrkor och svagheter hos en generalistchef

Generalist och specialist är två olika termer som ofta används i affärslivet. Antingen så har du specialistkunskap inom ditt yrkesområde alternativt så anses du vara en generalist som har mer ytlig kunskap inom flera olika områden. Vilka styrkor respektive svagheter kan du som generalistledare ha? Och vad kan vara viktigt för dig att tänka på?

Generalisters styrka i djurlivet är att de är anpassningsbara och kan klara både förändringar och nya miljöer bättre än specialister. Något som kan kännas igen även i affärslivet. Bild: Pixabay

Styrkor och svagheter som generalistchef

Styrka: Eftersom du har lite kunskap om flera olika saker kan du ha lättare för att se helheten och ha ett helikopterperspektiv i ditt ledarskap.

Svaghet: Risken finns dock att du kan ha kunskapsluckor om olika sakfrågor eller delar av processerna. Undvik det genom att ställa många frågor!

Styrka: I och med att du kan ha enklare för att se hela bilden som generalist kan det också vara lättare och smidigare för generalister att ta till, sätta sig in i och förstå av organisationsförändringar.

Svaghet: Det kan ibland, givetvis beroende på organisation och arbetsgrupp, vara som svårt att få förtroende lika enkelt som generalist jämfört med om du är specialist. Ibland kan det också vara svårare att få förtroende av specialister eftersom ni inte delar bakgrund.

Styrka: En annan styrka att nyttja är att du har en bred palett av kompetenser att använda dig av. Men också anpassa dig efter rollen och organisationen som du befinner dig i och uppdraget du gör.

Svaghet: Det är lätt hänt att du, din kompetens och dina färdigheter blir svåra att kategorisera för omvärlden eftersom du är bra på flera olika saker och därför inte passar in i ett enda fack.

Använd din förmåga att både kunna zooma ut och se helheten och zooma in för att se detaljer som generalist. Det kan gagna dig mycket i ditt arbete. Bild: Pixabay

Ledare och generalist, vad kan vara bra att tänka på?

Nyttja andras kompetens

Att ställa många frågor är alltid värdefullt för en ledare. Men som generalist är det extra betydelsefullt för att få en verklighetstrogen helhetsbild även om du inte har koll på alla detaljer. Använd också din tillgång till andras talanger och kompetenser klokt. Då behöver inte du vara den som har koll på allt utan i stället ge dem möjligheterna att göra sitt arbete.

Legitimera dina kunskaper

Kan du få diplom eller certifieringar som bekräftar dina olika meriter? Skaffa dem! Nej, det borde inte behövas men det kan hjälpa dig i din framtida karriär om du har “kvitton” på dina kunskaper.

Nätverka

Att nätverka är alltid en god idé. Men som generalistchef kan det vara extra viktigt att lära flera andra vars kunskaper kan kompletteras med din. Alternativt så att du vet vem du kan ställa olika frågor till när du behöver det!

Nästa vecka kommer en liknande artikel om specialistchefer. Och ja, självklart är det så att ni ska läsa detta med lite glimten i ögat. Men viktigast av allt är att vi alla behövs på våra arbetsplatser för att skapa en så stor mångfald som möjligt! Känner du igen dig som generalist i punkterna ovan? Har du några andra styrkor och svagheter som du vill lägga till på listan?

Kommentera  |  1 gillar

Den mörka triadens ledare – om krokodilchefer

Det finns bättre och sämre chefer. Sedan så finns det riktigt dåliga chefer. Chefer som medvetet och mer eller mindre metodiskt använder sig av härskartekniker och manipulationer för att få igenom sin egen vilja. De är ovanligare men vi är likväl många som har mött dem: den mörka triadens ledare.

Den mörka triadens chefer kan också kallas för krokodilchefer vilket Bossbloggen skriver om idag
Har du någon gång mött en ledare som är glad och trevlig tills det inte passar längre och slukar allt och alla på sin väg mot att uppfylla sina egna mål? Då kanske du har mött en av den mörka triadens ledare. De är inte många men kan orsaka stor skada i arbetsgrupper. Bild: Pixabay

Narcissism, machiavellism och psykopati

Den mörka triaden är ett samlingsbegrepp för de tre olika personlighetsstörningarna: narcissism, machiavellism och psykopati. Det finns inga direkta siffror i forskningen men ungefär en procent i Sverige uppskattas kan lida av psykopati. Så det är knappast så att var och varannan chef lider av någon av dessa personlighetsstörningar. Men de som har det kan skapa oerhörda problem och skador på en arbetsplats. Jeanett Paludan, VD för Management Partner, har specialiserat sig på den mörka triadens ledare och kallar dem till vardags för krokodilchefer.

Jeanett Paludan Foto: Privat

− En krokodilchef är en ledare som i princip bara har en egen agenda, är manipulativ och använder sig av härskartekniker för att söndra och härska. Drivkraften för personen är inte att göra bra saker eller att dela med sig utan det är en egoistisk drivkraft som bottnar i någon av dessa personlighetsstörningar, säger Jeanett Paludan.

Den mörka triadens ledare

Den mörka triadens ledare är ganska olika till sin karaktär men den psykopatiska saknar helt empati menar Jeanett Paludan. Jaget går före laget och till skillnad från de andra två så har psykopaten ofta självinsikt om sitt beteende. Machiavellisten är en cynisk och manipulativ periodare och mest oförutsägbar. Så länge hen får vara med och bestämma kan hen vara trevlig att arbeta med, men om personen inte får göra det kan personen i stället bli en riktig krokodil. Machiavellisten är också noga med sitt ansikte utåt och att upprätthålla sin yttre fasad till skillnad från narcissisten vars problematik ofta visas i noll självinsikt, överdriven självkänsla och glorifierad självbild. 

− En narcissist är flera vis som ett barn eftersom de är omogna, självupptagna och saknar ett vuxet förhållningssätt till utmaningar och motstånd även om de är ofta väldigt snabbtänkta som blir spjutspetsduktiga och kompetenta på en sak, säger Jeanett Paludan.

Den mörka triadens chefer kan också påminna om krokodiler just för att de är så himla svåra att upptäcka. Ofta är de både vänliga och charmiga till en början. Bild: Pixabay

Vad kan de åstadkomma?

Gemensamt för mörka triadens ledare är att varje steg de tar är genomtänkt och planerat. De har hård kontroll, tycker inte om motstånd och du kan räkna med att de håller information för sig själv och använder information i sitt maktspel.

− De är ofta protektionistiska och planerar väldigt nog om vad de ska informera om. Det finns ingen transparens eller öppenhet och alltid ett bakomliggande syfte till informationen som ges ut.

Med en sådan chef kan det splittra medarbetare i olika läger men också binda samman personerna eftersom gemenskapen blir stärkt. En krokodil tycker inte om motstånd. Man kan räkna med att de håller information för sig själv. Protektionistiska, de planerar väldigt noga vad de ska informera om.

Hur undviker man dem?

Så hur undviker man att få krokodiler i sina organisationer? Och vad gör man om ens chef är krokodil? En del av problematiken som omger krokodilchefer är att de ofta är manipulativa i det dolda och det kan därför ta lång tid innan det börjar knaka och spricka i omgivningen. Men några av symptomen är hög personalomsättning, hög sjukfrånvaro eller sjuknärvaro, osäker och otrygg arbetsmiljö med mycket konflikter och problem.

− Du kan inte ändra krokodilen utan bara miljön som den verkar i. Så antingen går du med i motståndsrörelsen och använder arbetsrätten för att dokumentera och agera mot chefen. Alternativt så försöker du acceptera läget eller, om du har möjlighet, sök dig därifrån, säger Jeanett Paludan.

Hennes råd är att försöka låta bli att rekrytera och befordra krokodilchefer i första hand, men det är inte alltid så enkelt.

− Det är jättesvårt att känna igen en krokodil. De går inte att se i en personlighetsanalys eftersom de ofta är väldigt manipulativa. Referenser är alltid viktigt att ta från olika håll. Och det borde du som medarbetare också göra om du vill undvika att få en krokodilchef. Ta referenser på chefen så att du säkerställer att får en bra ledare som ser till att du utvecklas och mår bra, säger Jeanett Paludan.

Vad säger du som läser? Har du någon gång mött en ledare eller kollega som passar in på beskrivningen krokodilchef? Och om ja, vad hände då?


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på FacebookInstagram och Youtube?

Kommentera  |  5 gillar

Tre tips för att bli en mer aktiv lyssnare

Att lyssna aktivt och fokuserat är en sak som alla ledare bör kunna och göra så mycket som möjligt. Kanske inte i alla samtal som du gör på en dag, inte alla dagar i veckan. Men, desto mer du det desto fler goda spinoff-effekter kommer du att märka.

Inte bara för att den som du lyssnar på kommer att märka och uppskatta att du ger hen din fulla uppmärksamhet, utan också för dig. Aktivt lyssnande kommer dels ge dig mer information än vad du annars kan få, men också göra dig mer närvarande i nuet vilket i sig är välgörande och stressreducerande. Så hur kan man träna på det i vardagen när allt händer på en och samma gång?

Idag pratar vi med varandra i så många olika forum och former och att aktivt lyssnande är lika relevant och ger samma effekter i dem alla. Bild: Pixabay

Bli en mer aktiv lyssnare

I arbetslivet och inte minst i och tack vare alla olika tekniska system vi använder oss av har vi inte längre ett samtal i taget – vi pratar med många på en och samma gång. Samtidigt som vi pratar med någon i korridoren plingar mobilen till, en annan kommer förbi och så vidare. Dessutom är det lätt hänt att vi medan vi står där tänker på alla andra saker som vi ska göras senare. Känns det bekant? Om ja, så är det första steget är försöka tömma huvudet.

Var med i samtalet

Ett av de klassiska interna skämten i vår familj är att min lillasyster, när vi var små, krasst konstaterade att det bara är att “göra huvudet tomt och blunda” när vi skulle sova (och hennes storasyster låg vaken och tänkte på världens problem). Och riktigt så enkelt är det inte alltid. Så börja med att försöka parkera dina tankar och vara med i samtalet i stället. Lyssna: vad är det som sägs?

Lyssna – tänk – svara

Kvicka dialoger i all ära, de kan vara superroliga. Men det är inte så att alla samtal vi har måste gå undan. Tvärtom så kommer du få bättre resultat om du tillämpar lyssna – tänk – svara-taktiken. Alltså att först lyssna på vad personen säger, unna dig att vara tyst och tänka och sedan svara.

Försök fokusera på ett samtal i taget

En annan klassiker är att vi, trots att vi vet att multitasking gör oss ineffektiva, gör allt på samma gång. Ta i stället ett samtal i taget. Pratar du med någon IRL, lägg bort mobilen. Pratar du i telefon, stirra inte på datorn samtidigt. Och så vidare. Notera nu att detta inte är något du måste börja göra jämt med alla samtal alltid. Men prova att börja göra det en eller ett par gånger under arbetsdagen och se vad som händer.

Vad säger du om aktivt lyssnade? Tycker du det är enkelt? Svårt? Bra? Utmanande? Berätta gärna!

Kommentera  |    Gilla!

Sida 1 av 22

© Bossbloggen.se