Kategori: Ledarskap (Sida 1 av 13)

Alla bra ledare är inte goda människor och alla goda människor är inte bra ledare

Det här med att vi blir mer värderingsmedvetna och att det blir allt viktigare att leva efter sina värderingar är, tycker jag, en bra och sund samhällsutveckling. Min förhoppning är att den ska innebära att vi inte målar upp färgstarka fasader för att dölja våra skavanker och fel. Att vi ska kunna bli lite mer mänskliga i vårt arbetsliv. Men som med allt annat finns det ju en baksida med det. Framförallt när det uppdagas att vi inte lever som vi lär, något som exempelvis Elisabeth Massi Fritz har fått kritik för under de senaste veckorna.

Läs mer: Gör slut med din dåliga chef

Bara för att vissa personer känns naturliga och genuina  i talarstolen är det inte säkert att de är det när de sparkar av sig skorna när de kommer hem. Bild: Pixabay

Att karismatiska ledare hamnar på någon form av piedestal är intet nytt. Att makt kan tillfalla den som säger rätt saker i rätt tid är det inte heller. Vad som däremot sällan pratas om är skillnaden mellan ledaren och ledarskapet. Många jag möter säger att man måste kunna leda sig själv för att bli en bra ledare. Jag håller inte med. Det är optimalt om man kan leda både sig själv och andra. Men det är inte ett måste. Precis som klyschan att du måste älska dig själv för att älska andra. Det behöver du inte alls. Men dina kärleksrelationer och din livskvalitet kommer att förhöjas dramatiskt om du tycker någorlunda bra om dig själv. Detsamma gäller alltså ledarskap eftersom denna verklighet råder:

Alla bra ledare är inte goda människor och alla goda människor är inte bra ledare

För många år sedan nu mötte jag en person som verkligen var en förstklassig ledare som lyckades med att skapa bra resultat och bra sammanhållning i sina team. Hen var otroligt inkännande, karismatisk och empatisk och både skrattade och grät med sina medarbetare. Det var fantastiskt att få se personen in action på jobbet för det var en hjärtlig stämning och ett verkligt bra situationsanpassat ledarskap. Utanför jobbet syntes ingenting av detta. Då var personen snarare snarstucken, osympatisk och visade noll och ingen empati för sin omgivning. Det var nästan som helt två olika människor. Detta är givetvis ett extremfall men det påvisar min den ena halvan av min poäng. Bra ledare är inte alltid goda människor.

Den andra halvan illustreras av ett klassiskt misstag i företagsvärlden. Nämligen att befordra den bästa medarbetaren till att bli chef. Hen levererar fantastiska resultat och det vill man ofta uppmuntra med mer ansvar. Men det hjälper inte att personen är superbegåvad på sitt jobb om hen inte har några som helst färdigheter när det gäller att leda andra. Vissa personer är otroligt duktiga på att leda sig själva men kan leda andra om så deras liv hängde på det. Andra kan leda sig andra men absolut inte sig själva och vissa klarar av att göra både och.

Läs mer: Den manliga chefsjukan – så vet du om du är smittad

Visst hade det varit enklare i dagens konsumtionssamhälle om livet var som ett mynt? Svartvitt och ju fler du har desto bättre är det? Intressant nog är världen betydligt mer mångfacetterad och nyanserad än så. Bild: Pixabay

Det ena utesluter inte det andra

Världen är inte svartvit och det ena utesluter inte det andra. Alla bra ledare är inte godhjärtade människor med sympatiska värderingar. Alla goda människor blir inte bra ledare. Och ja, det är därför de bästa ledarna är de människor som är goda i grunden samtidigt som de anstränger sig för att göra ett bra chefsjobb. Men det innebär inte att de andra per automatik är dåliga chefer. Däremot kan det behövas att man granskar sig själv och sitt egna ledarskap lite extra och börjar jobba för att förbättra det.

Tumme upp: Att livet är ett enda långt lärande så det alltid går att bli bättre på saker

Tumme ner: Att dygnet bara har tjugofyra timmar när man vill lära sig saker


Du prenumererar väl på Ledarskapsbrevet?

Ledarskapsbrevet är för dig som vill vässa ditt ledarskap och utvecklas som ledare och skickas ut en till två gånger i månaden. Vill du också få det? Skicka ett mejl märkt “Ledarskapsbrevet” till clara@bossbloggen.se eller registrera dig i menyn så ordnar jag så att du får det.

4 Kommentarer  |  2 gillar

Omgiven av idioter: så leder du dem

För ett par veckor sedan så pratade vi om personlighetsfärgerna utifrån Thomas Eriksons bok Omgiven av idioter. Så du har förmodligen redan koll på vilka olika färger som finns (röd, gul, grön och blå) och en aning om vilken eller vilka av dem du är. Idag kommer fortsättningen på ämnet Omgiven av idioter: så leder du dem.

Jag vill även denna gång höja en rätt så stor brasklapp för att denna modell med att dela upp personlighetstyper i färg inte är en vetenskapligt förankrad metod. Men som vi har konstaterat tidigare så tycker jag att det både finns ett underhållningsvärde i att lyfta ämnet plus att (nästan) alla vägar till bättre självkännedom är bra.

Kom också ihåg att de flesta av oss är en till två färger men också att vi alla ofta beter oss olika i olika situationer. Det är alltså inte alls säkert att du beter dig exakt likadant i alla frågor hela tiden och det gäller givetvis också dina medarbetare och kollegor.

Läs mer: Omgiven av idioter – vilken färg är du?

Som ledare är det ofta en balansgång mellan dina egna personlighetsdrag (oavsett färg) och att vara neutral i förhållande till andras färger och beteenden. Men misströsta inte, övning ger färdighet! Bild: Pixabay

Omgiven av idioter: så leder du dem

Den röda personligheten

Egenskaper: Direkt, framfusig, resultatorienterad och är sällan konflikträdd

Plus: De får saker att hända

Minus: Relationer och andra människor blir lätt sekundärt när målet är i sikte

När du är ledare för en röd person

Generellt i kommunikationen med röda personer så gäller det att du fokusera på sakfrågan och kommunicerar rakt, tydligt och konkret. Att linda in feedback kan kännas mildrande för dig men generellt så varken behövs eller uppskattas det röda personer.

Det kan vara lätt hänt att man vill dämpa den ambitiösa, röda medarbetaren som jobbar för fler än en men min personliga reflektion att för mycket broms kan strypa drivet helt och hållet. Testa att, i stället för att ständigt bromsa in medarbetaren och låta hen vänta på de andra i teamet, att ge hen extra uppgifter eller mål som kan fungera som sysselsättning om hen blir rastlös och för ivrig. Samtidigt är det också bra att markera om den röda medarbetaren börjar visa tendenser att köra över sina kollegor så att hen kan utveckla sina kommunikationsfärdigheter.

Läs mer: Klassiska ledarskapsstilar

Den gula personligheten

Egenskaper: Social, karismatisk och optimistisk glädjespridare

Plus: Bidrar ofta med trevlig stämning

Minus: Risken finns för att det blir mycket snack och lite hockey

När du är ledare för en gul person

Arbetar du med en gul person som har svårt att få saker gjorda? Eller blir det lite för trevligt så att hens eller andras arbeten blir lidande? Något som kan underlätta är att hjälpa den gula personen att ha och få en grundstruktur i sitt arbete – så det är tydligt vad som behöver hinnas med och inte om dagarna.

Precis som med så kallat röda personer så kan det också behövas att du som ledare har koll på att den eller de som är gula inte överröstar alla andra medarbetare. Det måste finnas plats för alla. Samtidigt kan den gula medarbetaren också bidra med att stämningen i arbetsgruppen blir mer uppsluppen och trevligare vilket är positivt.

Läs mer: Tramsig eller superseriös – om att ha kul på jobbet

Som du nog kan ana utifrån de olika beskrivningarna av personlighetsfärgerna så är det mest optimala att ha arbetsgrupper med olika förmågor och färdigheter. Ju mer varierad mångfalden är (på alla tänkbara sätt) desto bättre kommer ert resultat att bli. Bild: Pixabay

Den gröna personligheten

Egenskaper: Lugn, trevliga och jordnära

Plus: Bidrar ofta med stabilitet och arbetsmoral samt är goda lyssnare

Minus: Uppskattar sällan varken förändringar eller konflikter

När du är ledare för en grön person

Eftersom trygghet är viktigt för gröna personer är det en egenskap är det ett agerande som kommer att uppskattas hos dig som ledare. Framförallt i förändringstider. Behovet av tillit och trygghet blir större hos gemene man men förmodligen än mer hos dina gröna medarbetare. Jobba för ett klimat på arbetsplatsen där idéer får lyftas utav alla medarbetare och fråga gärna efter vad de gröna medarbetarna hör och ser på jobbet om ni söker efter utvecklingsmöjligheter.

Det kan vara lätt som ledare att förbise de gröna medarbetarnas insatser eftersom de bara görs utan allt för mycket onödigt väsen. Men alla behöver vi bekräftelse och uppmuntran på jobbet och att ens ansträngningar ses och uppskattas av chefen ska inte underskattas.

Läs mer: FIRO-modellen, om hur en grupp utvecklas

Den blå personligheten

Egenskaper: Analytisk, korrekt och faktaorienterad

Plus: Är förberedd och påläst, ifrågasätter (på begäran) felaktigheter och löser problem

Minus: Det kan bli svårt att fatta beslut om en ska ta hänsyn till alla möjliga och omöjliga faktorer

När du är ledare för en blå person

Så gäller det ofta att formalia följs men framförallt att du själv helst också är förberedd och påläst. Men också motiverar de beslut som fattas. De blå medarbetarna kan vara otroligt effektiva problemlösare och beroende på vilka deras färdigheter är kan de vara klockrena i olika specialistroller. I gengäld kan de också ses som bakåtsträvare eller “fyrkantiga” i jämförelse med de övriga personlighetstyperna. Något som du som chef också behöver förhålla dig till i ert dagliga arbete och klokt är att fråga den blå medarbetaren efter potentiella lösningar på problem eftersom hen kanske ser dem som för självklara för att nämna dem för resten av er.

Vad säger du som läsare? Kan du känna igen de olika personlighetsfärgerna hos dina kollegor och medarbetare? Är ni lika eller olika i era arbetsgrupper?

Kommentera  |  4 gillar

Nio vanliga misstag vid svåra samtal

Svåra samtal är ett nödvändigt ont när en arbetar som ledare. Rita Bytyqi har därför sammanfattat Harvard Business Reviews lista över nio vanliga misstag vid svåra samtal och hur du kan undvika dem!

Tanken med svåra samtal är att man ska hitta en överenskommelse och reda ut konflikten eller problemet ordentligt, inte bara sopa det under mattan. Bild: Pixabay

Nio vanliga misstag vid svåra samtal

1. Vi hamnar i konfliktfällan

I konflikter är det lätt hänt att man hamnar i en vinna-förlora-situation eftersom vi människor ofta strävar efter att ha rätt. Men svåra diskussioner är väldigt sällan ett nollsummespel där en segrar och en förlorar. Försök undvika konfliktfällan genom att lägga vinnarskallen åt sidan och fokusera på sakfrågan.

2. Vi försöker förenkla problemet

Det är lätt att vi ser på saker och ting i svartvitt och därmed förenklar situationer vi befinner oss i. När man ser världen i svartvitt är det vanligt att vi blir kategoriska och att vi dömer andra på förhand. Men världen har ofta många grå nyanser om inte ämnet hade varit komplicerad hade det inte varit så svårt att prata om det. Undvik att överanalysera saker men förenkla dem inte för mycket

3. Vi har inte tillräckligt med respekt

För att undvika en kampfälla måste du respektera personen du pratar med men även respektera dig själv. Det gör man genom att man lämnar ifrån sig mobilen, vara förbered och ta er den tid ni behöver. Se till att du bemöter den andra personen på ett respektfullt sätt som du kan vara stolt över i framtiden.

Läs mer: Konsten att ge kritik

Respektera varandra och er tid genom att lägga undan datorn och mobilen medan ni pratar. Bild: Pixabay

4. Vi blir arga eller ger upp

Rädsla, ilska, genans eller att man går i försvarsställning är alla vanliga känslor och beteenden som kan uppkomma under samtal som vi tycker är jobbiga. Visa av oss reagerar genom att konfrontera personen eller bli aggressiva eller dominanta. Medan andra skyndar sig att släta över problemen. Håll huvudet kallt och stå för det du verkligen vill uppnå. Dessa tuffa känslor kommer inte att försvinna men med träning blir det lättare att kontrollera känslorna och acceptera dem.

5.  Vi faller för avledningsmanövrar

Lögner, hot, sarkasmer, tystnad och personliga påhopp kan vara vanligt under svåra samtal. Fastän du försöker hålla dig borta från konfliktfällan så betyder det inte att personen du pratar med också gör det. Men igen det allra effektivaste är att hålla huvudet kallt och fokusera på sakfrågan.

6. Känn till dina svaga punkter

Alla har vi svaga punkter och om din samtalspartner hittar någon av dina finns risken att du blir provocerad och känslomässigt upprörd. Det är inte alltid lätt att veta vad som får dig att tappa balansen men att vara medveten om dina svagheter kan det hjälpa dig att behålla lugnet och kontrollen.

Om du som leder det svåra samtalet har förberett dig för mycket så finns risken att du också tar över och styr det för mycket. Undvik den fällan. Bild: Pixabay

7. Du förbereder dig för mycket

Man ska självklart förbereda sig inför ett svårt samtal men du måste vara beredd på att du inte kan förutse personens alla reaktioner. Att ha ett ”manus” i huvudet kan hindra dig att lyssna aktivt. Så förbered dig men inte för mycket.

Läs mer: Att förbereda svåra samtal

8. Vi gör antaganden om motpartens tankar

Optimister tror ofta att konflikter beror på missförstånd mellan två människor med goda avsikter. Pessimister tror att motparten har själviska eller illasinnade avsikter. En vanlig fälla är att glömma att det enda vi känner till är våra egna avsikter. Om du inte förstår vad din samtalspartner menar och säger: fråga! Att medge att du inte förstår kan vara ett bra sätt att hitta tillbaka sakfrågan.

9. Vi tappar siktet på målet

Nyckeln till alla tuffa samtal är att hålla fokus på målet. Gör det enklare för er genom att tänka igenom vad ni ska vill åstadkomma med hjälp av samtalet.

Vad säger du som läser? Har du några tips på misstag att undvika när man sitter i svåra samtal?

Kommentera  |  4 gillar

När chefen har favoriter

Läsarfråga:

Hej! Jag har tittat lite på din blogg och tycker den är intressant. Du verkar vara en vettig och klok människa. Jag är ingen chef men har ju så klart en egen. Och har en situation jag skulle vilja ha hjälp med om du har tid och lust att svara.

Jag har märkt en tydlig favorisering hos min chef. Det handlar mycket om att det bara är en person som blir ombedd om åsikter, eller hjälp. Men jag tycker inte det är den som har störst kunskap. Och så är det ett slags “gullande”. För den här anställda har ett ganska omoget beteende och om hon inte får sin vilja igenom blir det ofta sura miner eller liknande.

T.ex var det lottning om en resa gällande jobbet och då fick inte “favoriten” åka. Då säger vår chef att den som fick åka inte ska prata så mycket om resan eller verka för glad för “favoriten” blev besviken. Väl på resan får jag höra hur hon lovar “favoriten” på telefon att det är minsann hon som ska få åka nästa gång. Men är man måste väl kunna vara glad åt andra på en arbetsplats, åtminstone sköta det snyggt? Jag fick inte heller åka men var glad ändå för min kollegas skull.

Vi är en ganska liten arbetsgrupp på 7 personer och brukar alltid lägga ihop till något litet när någon fyller år. Nu när “favoriten” fyllde år fick hon ett eget paket av chefen. Får man göra så? De umgås lite grann på fritiden men inte överdrivet, det är ganska stor ålderskillnad. Jag tycker det är väldigt oproffsigt och skulle vilja veta vad du tycker man ska göra. Jag känner att om man skulle ta upp det kommer man verka avundsjuk och missunnsam men jag bryr mig ju inte om paketet i sig utan det är ju situationen som känns så fel. Tack för svar!

Mvh A.

Svar:

Hej A,

Tack så jättemycket för ditt mejl. Klart jag har tid och lust att svara och tack för att jag fick lyfta upp din fråga även här i bloggen!

Utifrån det du berättar så håller jag med om att din chefs beteende kan tolkas som favoriserande. Vilket är himla tråkigt! Vi måste givetvis alla förhålla och anpassa oss efter varandra men det blir tyvärr sällan bra när någon får specialbehandling utan uttalad anledning.

Att ge vissa medarbetare paket och andra inte kan, av förståeliga skäl, sticka en del i ögonen på de medarbetare som inte blir uppmärksammade. Det kan också leda till både oduglighetskänslor och sårade känslor. Bild: Pixabay

När chefen har favoriter och hur man kan bemöta det

Hade jag befunnit mig i din situation så hade jag börjat med att prata med chefen. Detta eftersom hen kanske/förmodligen/förhoppningsvis inte är medveten om sitt beteende och hur det kan uppfattas. Inled gärna med att du vill ge chefen feedback och var så konkret som möjligt. I vanliga fall så förespråkar jag att en ska använda jag-budskap vid svåra samtal. Det vill säga att du beskriver hur du har uppfattat de specifika situationerna. Men i det här fallet så finns ju risken att du uppfattas som missunnsam då och därför är nog bättre att vara lite mer neutral i din feedback.

Till exempel: I stället för att säga “det var fel att du gav ‘favoriten’ ett paket”. Testa att säga: “När du gav ‘favoriten’ ett eget paket utöver insamlingen men inte gör det för alla i gruppen så kan det upplevas som att ‘favoriten’ är lite mer värdefull än oss andra vilket kan skapa en tråkig stämning”. Betona gärna att du är övertygad om att chefen inte menar något illa med sitt beteende. Men även att du lyfter den här frågan av omtanke för chefen så att hen ska bli medveten om hur beteendet kan upplevas och uppfattas av de andra medarbetarna.

Då blandar du inte in dig själv alls eller säger att någon annan uppfattar det si eller så. I stället blir du tydlig med hur det kan uppfattas och att du försöker vara sjyst gentemot chefen.

Gullande beteende stjälper mer än hjälper

När det gäller att gruppen ska anpassa sig för att “favoriten” ska hållas på gott humör låter det som att chefen försöker mildra eventuella konflikter. Vilket inte behöver vara fel. Men genom att lova att personen ska få resa i väg nästa gång pga att hen har varit tjurig sänder ju tyvärr signalerna till er andra att detta är ett beteende som belönas. Även det kan du lyfta.

Det är förståeligt om det kortsiktigt sett är lättare för chefen att lova “favoriten” nästa resa för att hen blir glad igen. Men gullandet blir kontraproduktivt långsiktigt sett eftersom det innebär att man får som man vill om man beter sig som medarbetaren gör. Något som jag inte tror att chefen vill uppmuntra egentligen.

Läs mer: Favoriserande chefer, när relationen blir lite för bra

Lösningen för chefen som vill ge medarbetare present utöver det som har samlats in? Ge det på fritiden så paketet inte kommer till kontoret. Alternativt göra det till alla eller låta bli att göra det till någon för att inte göra för skillnad mellan medarbetarna i gruppen. Bild: Pixabay

Om det inte fungerar

Skulle det vara så att chefen inte alls vill kännas vid detta eller lyssna alls på vad du har att säga så kan du i alla fall känna dig nöjd med att du har försökt. Alternativt så lyfter du det vidare till chefens chef (om det går). Detta är en sådan sak som inte kommer att göra gott för er företagskultur och därför borde det ligga i deras intresse om inte läget förändras eller förbättras.

Allt detta bygger dock på att chefens inte skulle vara medveten om vad hen gör och hur det uppfattas. Skulle det i stället i ert samtal framkomma att detta agerande är medvetet från chefens sida… Då hade nog en varningsklocka börja ringa i mitt ena öra. Kanske inte så starkt men tillräckligt för att börja fundera på om det är dags att uppdatera CV:t.

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig något och jag håller tummarna för att det ordnar sig. Lycka till!

Vad säger du som läsare? Har du varit i en sådan här situation tidigare och hur löste det sig då?


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på FacebookInstagramBloglovin’ och Youtube?

2 Kommentarer  |  3 gillar

Klassiska ledarskapsstilar

Idag så tänkte jag att vi ska kika tillbaka lite i backspegeln när det gäller ledarskapsstilar. När jag började läsa ledarskap och organisation för snart tio år sedan så pratade vi då om några klassiska ledarskapsstilar: auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap och låt-gå-ledarskap. De är grundläggande, kanske inte helt moderna, men bra att ha koll på om man arbetar som ledare.

Katter är väl ändå den perfekta illustrationen för att utöva ett auktoritärt ledarskap? Mvh Hunsad kattägare. Bild: Pixabay

Klassiska ledarskapstilar

Det auktoritära ledarskapet

En auktoritär ledare styr med tydlighet och rakhet, fattar besluten själv och fördelar sedan ut arbetsuppgifterna till medarbetarna som utför dem. Tilliten till andras förmåga är svag, kontrollbehovet ofta relativt stort och relationerna i en organisationer med auktoritärt ledarskap blir ofta väldigt hierarkiskt.

Det demokratiska ledarskapet

Det demokratiska ledarskapet pekas rätt ofta ut som ett klassiskt svenskt och modernt sådant. Makten är inte längre centrerad bara till chefen utan i stället viktigt att ledaren engagerar alla andra i beslut som ska fattas. Miljön är coachande, engagerande och inkluderande.

Låt-gå-ledarskap

Har du någon gång varit med om att en avdelning haft en chef som går till jobbet fast utan att göra sitt chefsjobb? Där personen, mer eller mindre omedvetet, undviker att fatta beslut och smiter ifrån alla uppgifter som ingår i hens ledaruppdrag? Då har du förmodligen stött på en låt-gå-ledare och den ledarstilen kännetecknas av just att ledaren har övergett sitt uppdrag och undviker allt ansvar som det är möjligt. Ett intressant fenomen som kan orsaka stora problem för både arbetsgrupperna och organisationen som drabbas.

En skulle kunna tro att det auktoritära ledarskapet är den ledarstil som ogillas mest. Men det finns studier, exempelvis av Öster och Karttunen (2007), som visar att låt-gå-ledarskapet är det som är mest impopulärt och att de som deltagit i studien ändå föredrar att ha en ledare som är auktoritär än ingen ledare alls.

Fast det är klart, de kan ju anpassa sig lite efter situationen ibland. Eller i alla fall få oss mänskliga tjänare att göra det åt dem. Bild: Pixabay

Bubblare: Det situationsanpassade ledarskapet

En ytterligare kandidat till stilarna ovan är det situationsanpassade ledarskapet som är en produkt av den auktoritära och demokratiska ledarstilen. De målas ofta upp som motpoler till varandra men ingen av dem är alltid gångbar i alla olika situationer.

Tänk dig följande scenario: det börjar brinna och arbetsgruppen måste utrymma lokalerna. Vad blir mest effektivt? Att utrymningsledaren tar en auktoritär roll och börjar dela ut tydliga order om vad som behöver göras för att alla ska komma ut? Eller att gruppen börja diskutera vilken väg som är mest lämpad? Detsamma gäller ofta för nya grupper där ingen känner varandra sedan tidigare. Då blir behoven av tydliga riktlinjer större jämfört med om arbetsgruppen är mer mogen och kan jobba mer självständigt.

Den situationsanpassade ledarstilen går alltså ut på att balansera sig på skalan mellan det auktoritära och demokratiska ledarskapet och anpassa sig efter personerna, gruppen och situationen som man står i för stunden.

Vad säger du som läsare? Har du upplevt en eller flera chefer med någon av dessa ledarstilar och vilken av dem föredrar du?

4 Kommentarer  |  2 gillar

Sida 1 av 13

© Bossbloggen.se