Kategori: Ledarskap (Sida 1 av 8)

När en medarbetare har känslor för chefen

Läsarfrågan:

“Hej! Min man är chef och en anställd visar tydliga tecken på att hon har känslor för honom. Hur hanterar han / vi detta på nästa sätt? Han är egenföretagare.”

Lena

Svar: 

Hej! Detta låter inte som en helt enkel situation. Eftersom jag inte vet något om organisationen eller hur medarbetarens känsloyttringar ser ut så blir mitt svar generellt hållet. Förhoppningsvis kommer det ändå att ge din man verktyg till att hantera situationen.

Utifrån din fråga utgår jag från att det är bortom tvivel att medarbetaren hyser känslor för sin chef. Men jag vill ändå lyfta fram att känslor på jobbet sällan är svart-vita. De kan uttryckas på många sätt och det gäller att skilja på varma känslor som tillit, trivsel och personkemi (som att man trivs med att jobba med varandra) från de direkt passionerade känslorna som man hyser i en kärleksrelation.

Eftersom vi dessutom är olika som individer så har vi även olika syn på var gränserna går. Den ena kan uppleva ett beteende som ”att vara glad och trevlig” medan någon annan kan uppleva samma beteende som flörtigt eller rent utav stötande. Därför gäller det att i varje situation försöka se var på skalan dessa känsloyttringar ligger innan man agerar som ledare. Som jag ser det är kärleksrelationer mellan en chef och en medarbetare inte att rekommendera och därför är det direkt olämpligt att någon av parterna gör närmanden mot den andra.

Läs mer: Kärlek på jobbet

Som chef krävs det att du kan se företaget och det ni gör utifrån ett helikopterperspektiv emellanåt – en förmåga som även kan hjälpa till i en situation som denna. Bild: Pixabay

Analysera läget

Som chef bör  du börja med att kartlägga situationen genom att ställa dig frågor som: hur ser medarbetarens insats på jobbet ut? Påverkar situationen arbetet som hen gör eller den övriga arbetsgruppen? Hur ter sig känsloyttringarna och hur påverkar de relationen mellan chefen och med arbetaren? Att resonera kring detta kommer att ge dig en bild av problemets omfattning.

Andra faktorer som kan spela in är också hur organisationen och arbetet ser ut. Det är stor skillnad på om företag består av tretusen anställda eller tre och hur nära varandra man jobbar. Samtidigt kan en situation som denna påverka väldigt många: dels medarbetaren och chefen i fråga, men även de övriga medarbetarna och deras eventuella respektive.

Kväv det i sin linda eller lyft frågan

Om medarbetarens svärmande inte har pågått länge, om arbetet inte påverkas eller någon far illa av det kan det eventuellt kvävas i sin linda genom att inte uppmuntra eller förstärka beteendet som medarbetaren uppvisar. Markera om någon kommentar går för långt, ignorera det i övrigt och se om det förbättras med tiden.

Om det däremot finns ett starkt beteendemönster som inte upphör eller om någon part känner sig obekväm så är det viktigt att agera. Allra minst bör ledaren prata med den som upplever situationen som obekväm. Känner sig ledaren själv utsatt så bör hen reflektera över vilket eller vilka av medarbetarens beteenden som går för långt och skapar obehaget. Finns specifika situationer eller händelser som ledaren upplever som olämpliga och vilka är det i så fall? Vet man det så blir det betydligt lättare att agera och lyfta frågan med medarbetaren. Nästa steg är nämligen att prata om det.

I ett svårt samtal är det viktigt att inte blir en monolog eller för defensiv stämning. Därför är jag-budskap och öppna frågor två bra verktyg att använda för att samtalet ska bli konstruktivt. Bild: Pixabay

Vi kommer att prata mer om svåra samtal längre fram, men här är några grundläggande principer som man bör ha i åtanke om man som ledare hamnar i en situation likt denna:

Använd jag-budskap

Att använda ett jag-budskap är en bra tumregel för de flesta svåra samtal oavsett ämne. Det innebär att du i stället för att säga ”du gör si” eller ”såhär är det” formulerar dig som ”jag upplever att…” eller ”jag har noterat att…”. Det är trots allt din upplevelse som du beskriver. Det är inte säkert att mottagaren upplever situationen på samma vis. Därför är det bra att fråga hur den andra personen ser på saken eller om du har tolkat situationen på rätt sätt. Ett exempel:

I den här situationen [ge exempel] så upplevde jag att du [beskriv situationen så neutralt som möjligt]. Uppfattade jag det rätt eller har jag missförstått något?

Då öppnar du upp för en diskussion och ger också medarbetaren möjligheten att förklara sitt beteende.

Det verkliga problemet

Det finns givetvis massor med svar på frågan ovan. Men jag tänker att det i det här fallet finns tre olika scenarier:

  1. Medarbetaren är kär i chefen och erkänner detta
  2. Medarbetaren har känslor för sin chef men erkänner det inte
  3. Medarbetaren har inte alls några känslor för chefen utan det rör sig om missförstånd och misstolkningar

Sett ur organisationens och ledarens perspektiv så spelar det inte så stor roll om det alternativ 1, 2 eller 3 som stämmer. Det kan givetvis upplevas som viktigt på ett personligt plan men som chef är det medarbetarens beteende som är det verkliga problemet. Därför gäller det att vara så respektfull som möjligt och fokusera på vad för konsekvenser som beteendet får – inte anledningen bakom beteendet.

Läs mer: Favoriserande chefer: när relationen blir lite för bra

Organisationens och arbetsplatsen välmående direkt kopplat till ledarens förmåga att lösa konflikter och ta svåra samtal. Det är inte alltid enkelt och det gäller att chefen inte fastnar i bakomliggande anledningar utan i stället fokuserar framåt. Bild: Pixabay

Fokusera framåt

Tala därför om, med ett jag-budskap, hur du som chef upplever medarbetarens beteenden och hur du ser att de påverkar omgivningen. Fokusera framåt och prata med medarbetaren om vart era respektive gränser går och hur ni ska förhålla er till varandra. Förhoppningsvis kan ni ha en lugn och saklig pratstund där ni kan vara både ärliga. Var noga med att inte stressa igenom samtalet och att ni sammanfattar det ni kommer fram till tillsammans. Då blir det också lättare att följa upp samtalet framöver oavsett om läget blir bättre eller sämre. Förhoppningsvis kan detta leda till att relationen mellan chefen och medarbetaren blir tydligare och bättre.

Om det inte blir bättre gäller det att följa upp samtalet med ett nytt sådant. Fungerar inte heller det så finns det fler alternativ att överväga men de får dessvärre inte plats i detta inlägg.

Jag hoppas att det ordnar sig för er och att detta kan ge lite uppslag och perspektiv på hur din man kan hantera detta. Jag anser nämligen att detta ligger på hans ansvarsområde. Om det skulle vara så att du som respektive har en egen relation till medarbetaren, till exempel att ni känner varandra eller att du också arbetar med personen i fråga, då kanske du också hade behövt prata med denne. Men är du inte delaktig i företaget är det upp till din man att göra detta.

Vad säger ni läsare: har någon av er upplevt någon liknande situation och hur löste ni i så fall det?


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på Facebook, Instagram, Bloglovin’ och Youtube?

Kommentera  |  2 gillar

Vad utmattningssyndrom kan lära dig som ledare

Enligt Försäkringskassan så har antalet sjukskrivningar för reaktioner på svår stress ökat med 59 procent mellan 2010-2015. Det motsvarar enligt deras analys 59 000 personer. Hur många av dem som är chefer eller har ledande positioner är inte fastställt men att det finns några av dem i denna grupp är troligt.

Med det som bakgrund är det idag dags att tala om chefer som har varit drabbade av utmattningssyndrom. Går det att komma tillbaka som chef efter att ha gått in i väggen? Finns det några erfarenheter som en före detta utmattad ledare kan ha nytta av i sitt framtida arbetsliv? Vad kan utmattningssyndrom lära dig som ledare?

 

Att drabbas av utmattningssyndrom är en erfarenhet som varken är enkel, avundsvärd eller något att skämmas för. Att övervinna den kan dock ge viktiga lärdomar som du som kan ha nytta utav för resten av livet. Bild: Pixabay

Läs mer: När chefen mår dåligt på jobbet

Vad utmattningssyndrom kan lära dig som ledare

Det korta svaret är ja, det kan gå att komma tillbaka. Det är tyvärr inte alla som blir helt återställda från en utmattning men det kan gå att bli frisk och att fortsätta arbeta som chef. Det kommer dock krävas att du går till botten med varför du blev sjuk, lär känna dig själv på djupet och jobbar med dig själv för att kunna bli friskare. Det är en process som sällan är enkel, den tar lång tid och kräver många gånger professionell hjälp på vägen. I gengäld kan den ge dig möjligheten att bli en mer hälsosam och bättre version av ditt tidigare jag.

Terron Musgrove. Foto: John Odou Andrews

− Det finns inga genvägar för att komma tillbaka till ett friskare liv. Men, jag anser att det kan gå att komma tillbaka och vara starkare, bättre och mer grundad i sig själv. Gör du det som chef kommer organisationen att få ett bättre ledarskap som resultat, säger Terron Musgrove. Han är idag ICF-certifierad coach, som själv arbetade som chef när han drabbades av utmattningssyndrom:

− Ju bättre du känner dig själv desto lättare blir det att vara medveten om dig själv och hur du mår. Du blir också tryggare i dig själv vilket kommer märkas ditt ledarskap, säger Terron Musgrove.

Du kan bli en bättre beslutsförfattare

Att arbeta med sig själv innebär bland annat att ta reda på vilka värderingar som är viktiga för dig. En vetskap som kommer göra att du stå stadigare. Den kan också hjälpa att prioritera bättre eftersom du har erfarenhet av att resurser som tid och energi inte är obegränsade.

− Att bli bättre på att sätta gränser, förstå vilka signaler och behov som finns och bemöta andras osäkerhet är saker som du ofta utvecklar i ditt arbete med dig själv. Det blir lättare att få koll på vad som är viktigt och att stå tryggare i både dina och företagets värderingar. Vilket gör att du kan fatta snabbare och klokare beslut, säger Terron Musgrave.

Du kan bli mer närvarande som ledare

Personer som har varit utmattade och blivit friska blir ofta mer närvarande i sin vardag och tar en sak i taget. Detta är något som kan vara mycket användbart för en ledare.

− Ledare som har varit utmattade utvecklar ofta en förmåga att kunna se fler detaljer och nyanser. De blir ofta mer närvarande och känner in saker som andra kanske missar. En viktig förmåga när du arbetar med andra människor, säger Terron Musgrove.

Att vara såhär kamouflerad är sällan eftersträvansvärt som ledare. Tvärtom bör du vara så tydlig som möjligt. Bild: Pixabay

Du kan bli mer tydlig

Att rehabiliteras från en utmattning ställer ofta stora krav på att du har koll på vad som ska göras när och att du ta en sak i taget. Men också att du håller balansen mellan nytta och nöje och detta är beteenden som kan främja dig som ledare. Det går inte att bara köra på och jobba 24/7 som du gjorde tidigare. Använd dig av den strukturen som krävs av dig på vägen tillbaka även när du är frisk.

− Om tanken är att du ska komma tillbaka på 25 procent men gör jobbet för en halv- eller deltidstjänst så tar du en genväg. Om du har jobbat med dig själv ordentligt så har du verktyg för att kunna kommunicera med dina medarbetare och din chef om vad som är viktigt för att du ska komma tillbaka hela vägen, säger Terron Musgrove.

Det finns ofta mycket skam och skuldkänslor kring utmattning och utmattningsdepression. Därför är det viktigt att skapa ett arbetsklimat som aktivt jobbar med att ha en hållbar och tillåtande arbetsmiljö.

− Om man inte har en arbetsplats som kan stötta, acceptera eller förstå fördelarna med att du har varit sjuk men också blivit frisk: då är du på fel plats, säger Terron Musgrove.

Läs mer: Våga prata om psykisk ohälsa på jobbet


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på Facebook, Instagram, Bloglovin’ och Youtube?

2 Kommentarer  |  6 gillar

Introvert, extrovert eller ambivert

Huruvida en är introvert eller extrovert är något som har diskuterats alltmer de senaste åren. Så jag tänkte att vi ska kika närmare på vad det kan innebära att vara introvert, extrovert eller ambivert. Men också kort om vilka effekter detta kan få på jobbet och varför det är viktigt att du som chef bör ha ett hum om vem som är vad bland dina medarbetare.

Extroverta medarbetare kan bidra med sina sociala färdigheter och utåtagerande personligheter. Bild: Pixabay

Introvert, extrovert eller ambivert

Den som är introvert beskrivs ofta som analyserande personer som inte kastar sig in i saker utan i stället är mer inkännande, genomtänkta och strukturerade. Den introverta personen tänker ofta innan de talar, trivs i sitt egna sällskap, har kanske färre men djupare relationer och behöver vara i fred för att ladda med energi.

Den extroverta personen är utåtriktad, social och får i gengäld energi utav att umgås med andra människor. De som är extrovert trivs i större grupper och miljöer där det händer mycket. En extrovert person beskrivs ofta som att hen talar innan de tänker.

Introvert och extrovert ses ofta som två ytterligheter men det finns många olika nyanser däremellan och de flesta av oss har drag från dem båda. Första gången som jag stötte på uttrycket ambivert var jag när jag skrev denna artikel för Chef. Den baserades på en forskningsstudie som kommit fram till resultatet att de bästa säljarna ofta var ambiverta. Det var i artikelskrivandet som polletten trillade ner för min egen del. Jag är ambivert (med ett stort socialt behov). Så även om jag de flesta gånger får energi av att umgås med andra behöver jag också prioritera min introverta behov ibland.

Är du introvert, extrovert eller ambivert?

Personer som är introverta är viktiga i arbetsgrupper eftersom de kan bidra med mer genomtänkta, analyserande perspektiv. Bild: Pixabay

På jobbet

Precis som med kön, etnicitet och ålder är mångfald något att eftersträva även när det gäller personligheter i arbetsgrupper. En grupp med olika personligheter får bättre resultat. Huruvida vi är extro-, intro- eller ambiverta är något som präglar våra beteenden och påverkar hur vi är och agerar på jobbet.

Det finns flera anledningar till varför kan det vara bra för dig som ledare att känna till vilken personlighetstyp dina medarbetare är. Först och främst så kan det underlätta ditt ledarskap. Genom att känna dina medarbetare och hur de är så kan du lättare anpassa din ledarstil efter deras behov. Det kan hjälpa dig att säkerställa att alla medarbetare blir sedda (och inte bara den som talar högst eller tar mest plats). Men det kan också vara viktigt för att hitta en så bra arbetsmiljö som möjligt för alla medarbetare.

Så hur vet man vem som är vilken personlighetstyp? Enklaste sättet att ta reda på det är att fråga. Många, om än inte alla, har kanske redan en insikt om de är intro- eller extroverta. Annars, testa er tillsammans i arbetsgruppen och prata om era olikheter med syftet att lära känna varandra närmare. Googla “introvert, extrovert test” och ni kommer hitta en uppsjö mer icke-vetenskapliga tester som kan ge dig ett hum om vilken grupp du hör till. Kom bara ihåg att tester av denna variant inte är kvalitativa eller något form av facit hur människor är eller fungerar även om de kan vara ett intressant verktyg på vägen.

I vilka personlighetsdrag känner du igen dig mest. Introvert, extrovert eller ambivert?

Kommentera  |  2 gillar

Vem leder vem?

Hejsan! Hoppas allt är bra – är det så? Den här veckan har mina tankar bland annat kretsat kring det här med självledarskap. Har nämligen blivit påmind om hur enkelt det kan vara att trilla ner i det där gamla ekorrhjulet igen. När man bara jobbar, jobbar och jobbar och ändå inte får tillräckligt mycket gjort. Frustrerande!

Vem leder vem egentligen?

Om det är någonstans det är tydligt vem som leder vem är det väl ändå i kontakten med djur? Blir så himla uppenbart när en häst eller hund är ute och promenerar med sin ägare i stället för tvärtom.

Vem leder vem?

För det är det som är resultatet när ditt jobb leder dig. Man blir reaktiv i stället för proaktiv, tvingas släcka bränder och halkar än mer efter vilket, om man har otur, kan skapa än fler eldar. Någon annan som känner igen detta? Pratar mer om i videon om hur en kan komma bort från detta:

Själv har jag lyckats bli bättre nu på att behålla kontrollen och påminna mig själv om att det är jag som sitter i förarsätet. Det är jag som bestämmer hur snabbt det här ska gå och vad jag ska göra och inte göra. Gäller att komma ihåg det så man inte bara springer med vattenhinkar hela dagarna. Det finns tid och det är jag som bestämmer över den. Känns fint!

Tycker du att du har en bra balans mellan strategi respektive arbetsbörda? Hinner du med att leda eller du blir snarare ledd av ditt jobb?

Kommentera  |  3 gillar

Klä dig till mer makt

Ett önskat ämne som jag nu äntligen har fått möjligheten att skriva mer om är kläder och kläders relation till makt. Hur kan du klä dig till mer makt? Och om du har en outfit som du känner dig så snygg och proffsig i – hur påverkar det din utstrålning och omgivning och vad kan det få för effekter?

Målet med makten

Som vi har konstaterat förr så kan makt vara ett känsligt ämne och jag vill inleda detta med att förtydliga definitionen av makt såsom jag ser den. För mig handlar makt om inflytande, mandat och auktoritet och att makt är något som alla ledare bör använda med respekt och lyhördhet. Att känna sig mäktig handlar således inte om att vilja skaffa sig något världsherravälde. Utan mer om att känna sig självsäker, att både känna och utstråla pondus och därmed också få mer eller förstärka din makt eller auktoritet.

Läs mer: Maktutövande i vardagen

Mäktiga kläder

Det finns av tradition kläder som upplevs som mer formella och auktoritära än andra. Här är några exempel på klassikerna vars detaljer kan stärka din power.

Kostym

Nina Bućin. Foto: Privat

Vad är bossigare än en kostym? Möjligtvis en kostym med slips. Träffade Nina för första gången för några veckor sedan och imponerades direkt över hur grymt snygg klädstil hon har på jobbet.

Skjorta eller power-blus
Clara Löfvenhamn från Bossbloggen pratar om hur du kan klä dig till mer makt

Foto: Zeynep Seitomer

En annan formell klassiker är skjorta eller stilren power-blus som i kombination med kostymbyxor eller pennkjol ger en mer uppklädd touch. Det är trots allt ingen slump att många serviceyrken har skjorta alternativt piké-tröja som jobbuniform.

Kavaj
BisFit

Foto: Zeynep Seitomer

Precis som skjortan är det ett enkelt sätt att göra en outfit mer affärsmässig. Oavsett om det är en kavaj eller dräktjacka så kommer den att förstärka ditt budskap om att du är formell och professionell även om du har ett par vanliga blåjeans på dig.

Klänning av mer formell karaktär

Foto: Zeynep Seitomer

Det må vara olika dress codes på olika arbetsplatser men ofta gäller det att ha täckta axlar och inte för kort kjol. Är klänningen i tjockare material (så de påminner om en kostym) blir den betydligt mer formell och auktoritär. Googla till exempel karaktären Jessica Pearson i Suits. Hon om någon har en klänningsgarderob som utstrålar makt.

Pennkjolen
BisFit: Blue suede shoes

Foto: Zeynep Seitomer

Av de otaliga kjolmodeller som finns så är pennkjolen den eviga businessklassikern.

Klackar
BisFit

Foto: Zeynep Seitomer

Sist men inte minst är högklackat ett gammalt knep för att utstråla mer auktoritet. Inte nog med att du blir fysiskt längre så förbättras hållningen och de flesta av oss går med mer bestämda steg. Och nej, det behöver inte vara pumps med tio centimeters klack (för hur snyggt det än är så är det viktigaste att en kan och orkar gå och stå i dem). En eller två centimeter kan absolut räcka och skorna kan givetvis vara helt platta med så länge du sträcker på dig.

Klä dig till mer makt och förtroende

 

Elaine Eksvärd sammanfattar i boken Snacka Snyggt att “det du har på dig ska aldrig ta uppmärksamheten från det du säger. Det ska förstärka din position, ditt budskap, dina värderingar och/eller skapa närhet till lyssnaren.”

Du kan således använda dina kläder på många olika sätt för att skapa förtroende. Dels kan du skapa samhörighet genom att anpassa din klädsel så att du liknar andra. Du kan skapa en större känsla av auktoritet. Men du kan även skapa förtroende genom att vara mer eller mindre personlig i din klädstil beroende på situationen du befinner dig i. I slutändan är det dock två saker som är avgörande för hur ditt val av kläder kommer att boosta din utstrålning: passform och bekvämlighet.

Det spelar ingen roll hur snygga eller formella kläderna är. Om de inte passar din stil, din personlighet eller din kropp ordentligt så kommer du högst troligen att känna dig obekväm. Är det något som syns så är det den känslan och det kan sänka ens utstrålning av både självsäkerhet och pondus till bottennivåer.

Ju mer bekväm och proffsig du känner dig, desto mer kommer du att utstråla de känslorna. Så klä dig i det som får dig att känna dig självsäker och professionell.

Läs mer: Olika typer av makt (och hur du använder dem till din fördel)

Och nu är jag nyfiken: vilket är ditt favoritplagg som får dig att känna dig som en boss?


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på Facebook, Instagram, Bloglovin’ och Youtube?

 

6 Kommentarer  |  4 gillar

Sida 1 av 8

© Bossbloggen.se