Kategori: Ledarskap (Sida 1 av 10)

Olika typer av medarbetarskap

Att det kan vara som natt och dag att jobba i olika typer av organisationer är knappast en nyhet. Men vilka olika typer av medarbetarskap finns det egentligen? Och vad kan de olika formerna ha för effekt både i det vardagliga arbetet och för organisationen som helhet? En av helgens föreläsningar handlade om just detta och vi tittade bland annat på Stefan Tengblads forskningsrapport ”Medarbetarskap på 60 minuter”. Där presenteras nämligen fem olika typer av medarbetarskap:

Alla är vi ju som tur var olika så den arbetsform som känns toppen för en person kanske känns botten för en annan. Vissa trivs bättre med mer ansvar, andra upplever det som stressande. Bild: Pixabay

Traditionellt medarbetarskap

Är chefen den som planerar och fördelar jobbet medan medarbetaren mer är en kugge i maskineriet som utför jobbet? Det kallas traditionellt medarbetarskap och möjligheterna till att vara delaktig som medarbetare där är sällan särskilt stora.

Utmaningar: Även om jobbet blir gjort är risken att engagemanget blir lågt eftersom individen sällan får vara med och påverka något. Det finns också en risk att det blir ett vi-och-dem-förhållande mellan medarbetarna och cheferna i organisationen.

Organisationsorienterat medarbetarskap

Det finns arbetsplatser där organisationen du som medarbetare gärna får vara delaktig men organisationen målar upp tydliga direktiv för hur du ska agera och fatta beslut i enlighet med organisationens intressen.

Utmaningar: Att detta typ av medarbetarskap blir en önskedröm och ideal för hur vi skulle vilja jobba men att det inte är så i verkligheten.

För att det inte ska bli för rättvänt så kan också vara så att flera olika typer av medarbetarskap finns i en och samma organisation, beroende på vilka som jobbar där som både medarbetare och chefer. Bild: Pixabay

Grupporienterat medarbetarskap

I vissa organisationer är det vanligare att man i stället låter en hel grupp få styra sig själv vilket kallas grupporienterat medarbetarskap. Då är det gruppen tillsammans som bestämmer vad som ska göras, hur och i vilken ordning. Om det finns det en gruppledare så är hen också med och gör jobbet. Det formella chefsansvaret ligger dock ofta på en person som är utanför gruppen.

Utmaningar: Om inte gruppen får ett ordentligt stöd när det gäller de uppgifterna som hör till chefens bord kan det sinka gruppen i deras arbete. Till exempel när det gäller ledarskapsfrågor som konflikthantering.

Individorienterat medarbetarskap

Det har med åren blivit vanligare och vanligare att medarbetarna själva styr sitt eget arbete, bestämmer vad och hur arbetsuppgifterna ska göras och på många sätt leder sig själva i det dagliga arbetet. Förutsatt att medarbetaren har den kompetens som hen behöver så kan denna typ av medarbetarskap leda till ett väldigt stort engagemang och känsla av delaktighet.

Utmaningar: Om det blir för mycket individfokus i en organisation kan sammanhållningen påverkas negativt eftersom medarbetarna kör sitt eget race med sin egen agenda. Men det går att stärka med ett ledarskap som uppmuntrar gemenskap och samarbete enligt Stefan Tengblad.

Och ja, jag räcker upp en hand för det individorienterade medarbetarskapet. Tycker så bra om att vara min egen chef. Förvånar det någon? Hehe, trodde inte det. Bild: Pixabay

Ledarlöst medarbetarskap

Det ledarlösa medarbetarskapet är en motpol till det traditionella eftersom medarbetarna inte har något som helst ledarskap att förhålla sig till. Antingen för att kompetensen blir viktigare än ledarskapet, som exempel nämner Stefan Tengblad advokater eller veterinärer. Eller för att den ansvariga chefen är så svag i sitt ledarskap att rollen blir i princip obefintlig.

Utmaningar: Om det inte finns något ledarskap finns risken att arbetet blir ostrukturerat eftersom alla arbetar efter sitt eget huvud. Det kan också leda till konsekvensen att man jobbar från dag till dag och bara släcker bränderna som dyker upp. Bränderna kan också ha en tendens att bli fler eftersom man inte arbetar efter några mål eller riktlinjer alls.

Om man ser det traditionella och det ledarlösa medarbetarskapet som motpoler kan de andra tre betraktas som de mest vanliga. Det är dock inte så att en av de här fem formerna är bättre än de andra, tvärtom. De har alla sina för- och nackdelar och beror också på sammanhanget. Vad det är för organisation, vad den har för struktur, uppgifter men också ledare och medarbetare.

Kan du känna igen de här olika typerna av medarbetarskap? Vilka olika har du testat på i din karriär och i vilken form trivs du bäst?


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på FacebookInstagramBloglovin’ och Youtube?

Kommentera  |  2 gillar

Saker du inte bör säga på jobbet

Det är inte alltid så enkelt att reflektera över hur en uttrycker sig jämt och ständigt. Men det finns några fraser som du bör undvika mer än andra även om de kan sägas i lättsam ton. INC.com har listat saker du inte bör säga på jobbet!

Att lägga sig platt och skylla på någon annan, väderleken eller katten är sällan en lyckad taktik om man vill framstå som ansvarstagande och bli tagen på allvar på jobbet. Bild: Pixabay

Saker du inte bör säga på jobbet

“Det var inte mitt fel”

Även om det mycket väl är sant: finns det något sätt att säga den meningen på utan att låta gnällig eller skuldbeläggande? Tveksamt. Därför är det oftast bäst att ta ansvar för de delarna som står stått för och sedan försöka lösa problemen snarare än att utse syndabockar. Alla gör vi misstag, skit händer och kan du lösa sådant snyggt kommer de att lämna ett gott avtryck hos andra.

“Vad får jag ut av detta?”

Å ena sidan är det bra att fundera över vad du kan lära dig av olika aktiviteter och arbetsuppgifter – tricket är dock att inte tänka högt. För att skapa en bra teamkänsla, som ledare framförallt, är det viktigare att tänka “vi” än “jag”. Helst tjugofyrasju.

“Jag kan inte jobba med hen”

Att högt diktera vem du kan och inte kan jobba med kan tolkas både oproffsigt och barnsligt. Alla är vi olika, vi kan inte tycka om alla lika mycket men vi måste ändå kunna arbeta ihop. Du och era idéer blir dessutom bättre av om du undviker ja-sägare som bara håller med dig. Om det ligger allvarliga och berättigade anledningar bakom din ovilja mot en person: då ska det givetvis rapporteras.

Få saker provocerar mer än att se en kollega slappa i solen när en själv är stressad och jagad. Så är du uttråkad kan det finnas en poäng med att sköta det så snyggt som möjligt. Bild: Pixabay

“Jag kan inte”

Det är okej att inte kunna allt på jobbet men jämför att säga “jag kan inte” med att säga “det har jag aldrig provat innan men det ska bli jätteroligt att testa” eller “absolut, jag lär mig gärna detta”.

“Jag är uttråkad”

Att bara gnälla om att det är långtråkigt på jobbet är sällan peppande för humöret – varken ditt eller andras. Så försök att hitta saker att sysselsätta dig med eller fråga din chef eller dina kollegor om det finns något som du kan hjälpa dem med. Inte nog med att du är sjyst i stunden, den kan ge dig pluspoäng längre fram.

Har du några (roliga) anekdoter på saker som är big no no’s att säga på jobbet som folk har gjort ändå? Please share!

Kommentera  |  1 gillar

Beteenden som mentalt starka personer undviker

Att vara mentalt stark ses ofta som positivt och eftersträvansvärt. Jag ställer mig inte odelat positiv till det. Alla kan ju inte vara det jämt och jag är inte övertygad om att det är så himla bra att det ska vara normen för hur vi ska vara. Mental styrka kan absolut vara en tillgång – men det kan också blir känslokallt. Samtidigt så kan ens arbetsliv bli lättare om en jobbar för att bli mentalt starkare och framförallt tryggare i sig själv. Forbes har listat tretton saker som mentalt starka personer undviker, här är några av dem (lätt saltade):

Att ge upp när saker går emot en är ett annat beteende som mentalt starka personer undviker enligt Forbes lista. Bild: Pixabay

Beteenden som mentalt starka personer undviker

Att tycka synd om sig själv

Att känna självömkan är inget nytt för mänskligheten men frågan är hur du hanterar motgångarna som livet erbjuder. Fastnar du i att tycka synd om dig själv eller försöker du lära dig av dina misstag och gå vidare?

Ge bort sin makt

Vem har den yttersta makten över dig? Du själv, någon annan eller omständigheter? Mentalt starka personer är enligt Forbes medvetna om sin makt över sitt mående och låter inte andra påverka deras handlingar. God tanke men bör inte dras för långt som ledare – då är risken nog stor att man blir mer maskin än människa.

Att behaga alla

Det går inte att vara bästa vän med alla människor på denna jord och det går inte heller att behaga alla alltid. Att vara så vänlig men respektfull som möjligt mot alla är en femma men mental styrka innebär också att man vågar säga ifrån om det behövs.

En annan sak som tyder på mental styrka enligt Forbes är vår förmåga att trivas i vårt egna sällskap och desto tryggare vi är i oss själva, desto mer värdesätter vi vår egna tid med oss själva. Bild: Pixabay

 

Göra samma misstag om och om igen

Einsteins bevingade ord: “galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annorlunda resultat” har en poäng. Använd dina självkritiska förmågor till att lära från dina misstag och därmed låta bli att upprepa dem i den mån det går.

Missunnsamhet

Det säger en del om hur en människa hanterar andras motgångar – men lika mycket om hur hen hanterar andras framgångar. Har du styrka nog att stöttar du dina nära, kära, kollegor och bekantskaper i både med- och motvind?

Snabba resultat

Framgång skapas väldigt sällan över en natt så att lyckas på lång sikt kräver ofta stora doser uthållighet, tålamod och mycket jobb. Något den som tillskrivs som mentalt stark inte bara är medveten om enligt Forbes. De räknar med det och jobbar därför så smart och långsiktigt som möjligt.

Vad säger du om det här med att vara mentalt stark? Är det bara bra eller finns det fler nyanser än så? Dela gärna med dig av dina tankar. 


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på FacebookInstagramBloglovin’ och Youtube?

4 Kommentarer  |  3 gillar

Hur är en riktigt bra VD?

Högst upp i företaget står hen ensam på toppen oavsett om det blåser kalla vindar eller är gassande solsken, VD:n. Eller? CEO Genome, en studie som drivits i tio år har enligt Harvard Busness Review kommit från till fyra olika beteenden som utmärker en riktigt bra VD från resten. Känner du igen dig?

Ordningsam, social med ett långsiktigt tänk är några av de beteenden som verkar behövas för att bli en riktigt bra VD och ledare enligt studien. Bild: Pixabay

Hur är en riktigt bra VD?

De tar snabba beslut

Som VD är beslutsfattande en stor del av vardagen och de ledare som stack ut i studien var dem som fattade beslut snabbt, tidigt i processen, med den informationen de hade tillhanda. Och en viktigt del i detta är att lyssna in vad de som kan mer i organisationen har att säga om saken. Om beslutet sedan visade sig vara tokigt – så kunde de kvickt fatta nya beslut. En ledare beskriver i artikeln at han ställer sig två frågor när han står inför ett beslut. Först “vad händer om beslutet är fel? och sedan “hur mycket annat kommer att uppehållas om jag inte fattar det här beslutet nu?”

Möt en boss: Alexandra Bylund “Vd:n som tror på frihet under ansvar och snabba beslut”

De försöker engagera andra

Riktigt bra VD’s har inte bara stenkoll på vilka det är som påverkas av olika förändringar eller processer. De är dessutom måna om att få med dem på tåget. Inte för att skapa konsensus, det tar alldeles för lång tid i anspråk, men för att engagera så många som möjligt.

Möt en boss: Leslie Alfredsson “Vi kramas varje morgon och allt annat är kaos”

Ett citat från artikeln som jag gillade var “leaders who are good at engagement give everyone a voice but not a vote”. konsensus må vara optimalt men inte alltid realistiskt. Bild: Pixabay

De lär för framtiden

De VD’s som stack ut i studien hade inte bara med sig ett långsiktigt perspektiv och tänk kring företagen som de företrädde. Mer än 90 procent av dem såg misstag och motgångar som möjligheter att lära sig något nytt.

Möt en boss: Mia Rolf “En världsförändrande jordfräs”

De når de mål som är uppsatta

Föga förvånande så är en av de viktiga kvalitéerna för en ledare i högsta position att leverera resultat och de som stack ut från mängden. Det gjorde detta konsekvent eftersom de var organiserade och strukturerade i sitt sätt att arbeta.

Möt en boss: Anne A Marbrandt “Kan vara lycklig men är aldrig nöjd”

Vad säger du som läsare om de här fyra beteendena? Finns det andra viktiga saker en VD borde göra? Och, eftersom jag är nyfiken: har du några ambitioner om att bli VD en gång i framtiden? Oavsett om det är för ditt egna eller någon annan företag?

Kommentera  |  1 gillar

Så hanterar du en dålig lyssnare

Alla har vi varit det någon gång och alla har vi råkat ut för det: en dålig lyssnare. Är det inte en dimmig, dagdrömmande blick så är det mobilskärmen eller småprat som som distraherar personen från dig och ditt budskap. Harvard Business Review har sammanfattat några do’s and dont’s: så hanterar du en dålig lyssnare.

Dont! Söv inte dina kollegor och medarbetare med PowerPoint-presentationer smockfulla med texter, staplar och siffror klockan tre en fredag. Bild: Pixabay

Dont

Utgå från dig själv

Den vanligaste missen som vi gör när vi presenterar information är att vi utgår från oss själva och inte från de som ska lyssna. Sätt dig in i mottagarnas situation. Vilka förkunskaper har de? Hur kan du bäst fånga deras uppmärksamhet? Och, inte minst, vad är det som är intressant och aktuellt för dem att veta?

Glöm bort framförandet

Vissa av oss tar bäst emot information genom att lyssna, andra genom att se bilder. En behöver sitta och kladda i sitt anteckningsblock för att kunna fokusera och en annan behöver göra momentet för att förstå hur det fungerar. Gör informationen så tillgänglig och intressant som möjligt och tänk igenom när, var och hur du bäst ska hålla det här samtalet. Det är kanske inte det bästa läget att börja gå igenom budgeten fem minuter innan en stressad medarbetare måste rusa från jobbet för att hinna hämta sina barn från förskolan.

Fortsätt tala inför döva öron

Om du märker att personen som du pratar med inte lyssnar: var inte rädd för att påkalla deras uppmärksamhet. Men, gör det i en trevlig ton. Till exempel genom att fråga något i stil med “Jag upplever att du är distraherad. Är det något som jag kan hjälpa dig med?”

Do! Att säga ifrån att de nästföljande meningarna är superduperviktiga för planetens överlevnad kommer du få uppmärksamhet. Ska dock inte missbrukas. Då kommer vargen. Bild: Pixabay

Do

Se över ditt eget lyssnande

Hur bra är du på att lyssna? Är du närvarande i samtalen med andra? Kollar du mobilen eller mejlen på mötena? Funderar på middagen under morgonmötet? Det är inte ovanligt att de personer som upplever att de inte blir lyssnade på ej heller är bra på att lyssna. Detta eftersom vi, mer eller mindre medvetet, ofta bemöter andra såsom de bemöter oss. Rannsaka dig själv och ansträng dig för att dina kollegor och medarbetare ska känna sig lyssnade på: det smittar av sig.

Förvarna

Om du märker att stämningen på mötet har blivit lite disträ och om du har något viktigt där du behöver ha alla fokusera kan du också ge dem en förvarning: “Nu har jag en viktig sak som vi måste diskutera eftersom jag behöver er hjälp…”. Det är ett effektivt sätt som till och med kan användas mot dagdrömmeri.

Prata om era sociala koder

Ett lite mer långtgående alternativ kan också gemensamt prata om era sociala koder och vad som är okej på möten och inte. Till exempel när det gäller att ha med mobiltelefonen eller så att alla får komma till tals.

Berätta! Har du någon gång råkat ut för en dålig lyssnare och hur hanterade du i så fall det?


Tyckte du om detta inlägg? Klicka i hjärtat och dela det gärna vidare!
Du följer väl Bossbloggen på FacebookInstagramBloglovin’ och Youtube?

Kommentera  |  2 gillar

Sida 1 av 10

© Bossbloggen.se