Vi har pratat om förändringsmotstånd tidigare. Idag följer vi upp det med att prata om arbetsplatskulturen och vilken betydelse den kan ha vid förändringsarbete och på vilka olika sätt den kan sätta käppar i hjulet för förändring. Men också hur du kan undvika dem!

− Kulturen beskrivs ofta som det som sitter i väggarna på arbetsplatsen men är sällan något som vi pratar om till vardags trots att vi både är med och skapar den och påverkas av den varje dag, säger Andreas Ek-Sarfraz, arbetsplatsutvecklare och grundare av Arbetsplatspodden.

Läs mer: Formella och informella organisationer

https://pixabay.com/photos/man-woman-group-teamwork-3365368/

Bra arbetsplatskultur ger enklare förändringsarbete

Fälla: Att man glömmer bort varför förändringen ska göras

Lösning: Prata om det!

Vi har nog alla någon gång upplevt att det, i konferensrummet, verkar som att alla förstår vad projektet ska handla om. Du som ledare kanske rent utav har upplevt att du är tydlig och att det verkar som att alla vet vad de ska göra. Men allt eftersom tiden går händer mindre och mindre och du märker att både tempot och motivationen påverkats.

− Det är viktigt att vara transparent i förändringsprojekt. Alla måste veta svaren på frågorna: varför är jag här? Vad gör jag? Och vad är min roll? Ju mer vi vet, desto tryggare känner vi oss. Samtidigt är det viktigt att informationen vi får är relevant, säger Andreas Ek-Sarfraz.

Fälla: Att chefen gör allt

Lösning: Gör det tillsammans

En annan vanlig fälla är att förändringsarbetet slutar med att det är chefen som gör allt, alternativt att chefen hela tiden vill visa vägen. Risken med båda dess är dock att det blir ineffektivt och att kulturen säger att man måste vänta på chefens OK innan man gör något. Det kan i sin tur verka handlingsförlamande och att chefen blir en flaskhals.

Andreas Ek-Sarfraz

Andreas Ek-Sarfraz Foto: Privat

− Du varken kan eller ska ha koll på exakt vad alla individer gör. Ni behöver ha en plan för vem som ska göra vad men du ska inte behöva göra allting själv varje dag även om du är chef, säger Andreas Ek-Sarfraz och fortsätter:

De flesta av oss mår bättre och växer av att få ta ansvar. Att göra det stärker också känslan av att vara behövd och känna att man gör nytta, vem gillar inte det?

Fälla: Man tappar arbetsmiljö-perspektivet

Lösning: Kom ihåg att arbetsmiljö är många olika saker

Arbetsmiljön handlar både om den fysiska säkerheten och det psykosociala måendet på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att alltid ha med det som aspekt oavsett vad projektet gäller. Lyft frågan, gör en riskanalys om det behövs och undersök vilka effekter arbetet kan få.

− Utan en bra arbetsmiljö så kommer ingenting ni gör att bli bra. Oavsett om det gäller stolarna ni sitter på eller känslan man bär på vägen till jobbet så är arbetsmiljön viktig att ta hänsyn till, säger Andreas Ek-Sarfraz.

Fälla: Att man glömmer bort arbetsplatskulturens roll

Lösning: Gör inte det!

På en arbetsplats med en sund och välmående arbetsplatskultur så blir det tiofalt gånger enklare att göra förändringar, både internt och externt eftersom medarbetarna är öppna för förändringar och är med i att få saker att hända. Om den däremot är dålig är risken stor att projekt rinner uti sanden, att förändringen motarbetas, att några få gör allt arbete eller att resultatet blir sämre och dyrare än vad det hade behövt bli.

− Den kultur ni har kommer att påverka ert förändringsarbete vare sig du vill det eller inte. Därför är det viktigt att ni blir medvetna om er kultur och hur den påverkar er. Annars kan det bli svårt att arbeta runt den om problem uppstår, säger Andreas Ek-Sarfraz.


Du prenumererar väl på Ledarskapsbrevet?

Ledarskapsbrevet är för dig som vill vässa ditt ledarskap och utvecklas som ledare och skickas ut en till två gånger i månaden. Vill du också få det? Skicka ett mejl märkt “Ledarskapsbrevet” till clara@bossbloggen.se eller registrera dig i menyn så ordnar jag så att du får det.